Skip to Main Content

Tiedonhankinnan opas: Hyvä tieteellinen käytäntö

Turnitin

Aalto-yliopistossa on käytössä työkalu nimeltä Turnitin, jolla voidaan mm. ehkäistä plagointia.

Opettaja voi pyytää opiskelijaa palauttamaan harjoitustehtävän tai opinnäytetyön Turnitin palautuslaatikkoon.

Opiskelija voi myös käyttää Turnitinia itsenäisesti esimerkiksi varmistuakseen siitä, että hänen harjoitustehtävänsä tai opinnäytteensä ei täytä plagioinnin tunnusmerkkejä.


 

 

 

 

Plagioinnista

Tietolähteitä käytetään tieteellisessä kirjoittamisessa  joko tukemaan esitettyjä väitteitä tai tuomaan esille näkemyksiä, joita halutaan kritisoida.

Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin, tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omana (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, s. 9).