Skip to Main Content

Tiedonhankinnan opas: Aiheeseen tutustuminen

Aiheen valinta

Tiedonhankinta alkaa aiheen tai ongelman määrittelyllä. Tiedonhakijan on täsmennettävä itselleen, mitä tietoa hakee ja mistä sitä voi löytää. Tiedonhankintaa suunnitellessasi voi miettiä vastauksia mm. seuraaviin aiheen määrittelyä selventäviin tutkimuskysymyksiin:

 • mistä aiheesta tietoa tarvitaan?
 • mihin tarkoitukseen tietoa tarvitaan?
 • mikä aiheessa on keskeistä?
 • mistä näkökulmasta aihetta lähestytään?
 • mitä aiheesta tiedetään jo ennalta?
 • tarvitaanko yleis- vai tieteellistä tietoa?
 • tarvitaanko kuva-aineistoa?
 • minkä ikäistä tietoa tarvitaan?
 • minkä kielistä tietoa tarvitaan?

Aiheen rajaus on yksi tärkeimpiä päätöksiä alkuvaiheessa. Jos esim. aiheesta löytyy helposti ja paljon lähteitä, on syytä harkita tarkempaa rajausta. Kannattaa opiskella ja lukea peruskirjallisuutta aihealueesta. Aiheesta täytyy tietää laajemmin kuin mitä työhön kirjoitetaan.

Miellekartta

Miellekartta (mindmap) tai käsitekartta (Conceptmap) on yksi tapa täsmentää ja jäsentää hakuongelmaa.  Miellekartta on puumainen verkko, jossa aihe jaetaan osiin ja edelleen pienempiin osiin. Käsitteet ja niiden väliset suhteet löytyvät miellekarttaa paremmin käsitekartan avulla.

 • FreeMind - helppokäyttöinen ja monipuolinen ohjelmisto miellekarttojen laatimiseen
 • CmapTools - ohjelmisto on tarkoitettu käsitekarttojen laatimiseen