Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankinnan opas: Etusivu

Tervetuloa

Tämä itseopiskelupaketti on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun ja Oppimiskeskuksen järjestämän tiedonhankinnan opetuksen tueksi.

Tietoa hankkimassa

Miksi opetella tiedonhankintaa?

Tehdessään opinnäytetyötä ja valmistuessaan opiskelijoilla tulee olla hyvät tiedonhankintataidot:

  • tuntee tiedonhankinnan prosessin eri vaiheet
  • kykyä tunnistaa tiedontarve
  • tuntee erilaisia tieteellisiä tiedonlähteitä ja tiedonhaun välineitä
  • taito hakea ja paikantaa tietoa
  • löydetyn tiedon kriittistä ja eettistä arviointia ja käyttöä

Akateemisissa opinnoissa ja työelämässä hyvät tiedonhankinnan taidot tehostavat ja nopeuttavat työskentelyä sekä auttavat saavuttamaan laadukkaampia lopputuloksia.