Skip to Main Content

Tiedonhankinnan opas: Etusivu

Tervetuloa

Tämä itseopiskelupaketti on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun ja Oppimiskeskuksen järjestämän tiedonhankinnan opetuksen tueksi.

Tietoa hankkimassa

Kuva: asiakas hakemassa kirjoja hyllystä

Miksi opetella tiedonhankintaa?

Tehdessään opinnäytetyötä ja valmistuessaan opiskelijoilla tulee olla hyvät tiedonhankintataidot:

  • tuntee tiedonhankinnan prosessin eri vaiheet
  • kykyä tunnistaa tiedontarve
  • tuntee erilaisia tieteellisiä tiedonlähteitä ja tiedonhaun välineitä
  • taito hakea ja paikantaa tietoa
  • löydetyn tiedon kriittistä ja eettistä arviointia ja käyttöä

Akateemisissa opinnoissa ja työelämässä hyvät tiedonhankinnan taidot tehostavat ja nopeuttavat työskentelyä sekä auttavat saavuttamaan laadukkaampia lopputuloksia.