Skip to main content

Tiedonhankinnan opas: Lähteiden valitseminen

Tiedonlähteiden kartoitus

Oman alan keskeisten tiedonlähteiden karttoittamisessa voi lähteä liikkeelle esimerkiksi tieteenalakohtaisista oppaista.

Myös Finna-tiedonhakuportaali tarjoaa erilaisia ala- ja aineistokohtaisia lähestymistapoja.

Vain yhden tietokannan käyttäminen ei läheskään aina ole riittävä tarvittavan tiedon löytymiseen, vaan tietoa on etsittävä useammasta eri lähteestä.

Tiedonlähteitä

Mitä tietokantaa kannattaa käyttää eri tilanteissa? Alle on koottu esimerkkejä.

Kirjoja

tiedonhankinnanopas_kirjat

Lehtiartikkeleita

tiedonhankinnanopas_lehtiartikkelit

Sanomalehtiä, uutisia

tiedonhankinnanopas_sanomalehdet

Opinnäytteitä, väitöskirjoja

tiedonhankinnanopas_opinnaytteet

Sanakirjoja

tiedonhankinnanopas_sanakirjat

Hakuteoksia

tiedonhankinnanopas_hakuteokset

Tilastoja

tiedonhankinnanopas_tilastot

Patentteja

tiedonhankinnanopas_patentit

Standardeja

tiedonhankinnanopas_standardit

Kuvia

tiedonhankinnanopas_kuvat

Keskustelu- ja työpapereita, konferenssijulkaisuja

tiedonhankinnanopas_tyopaperit

Lakitietoa

tiedonhankinnanopas_lakitieto

Yritystietoa

tiedonhankinnanopas_yritystieto

Tutkimuksen työvälineitä

tiedonhankinnanopas_tutkimuksentyovalineita

Viittaussuhteet

tiedonhankinnanopas_viittaussuhteet

Case studies

tiedonhankinnanopas_casestudies

Finna-tiedonhakuportaali

Finna-tiedonhakuportaali tarjoaa pääsyn Aalto-yliopistossa käytettävissä oleviin e-lehtiin,e-kirjoihin, tietokantoihin, kuvatietokantoihin, hakuteoksiin ja kirjastoluetteloihin. Portaalin kautta on käytettävissä myös vapaasti verkossa saatavilla olevia aineistoja, mutta suurin osa on maksullisia ja niiden käyttö on rajattu korkeakoulun kampusalueelle.

Aalto-yliopiston opiskelijat sekä henkilökunta voivat käyttää Finnaa myös yliopiston verkon ulkopuolelta. Etäkäyttö edellyttää Aalto-kirjautumista, jotta kaikki Finnan aineistot olisivat hyödynnettävissä.

Google Scholar

Google Scholar on Googlen tieteellisen tiedon hakuun erikoistunut hakukone.

Oppimiskeskuksen SFX-linkityspalvelu on yhteydessä myös Google Scholariin.

SFX@Aalto-linkit saa näkyville hakutuloksiin myös Aalto-yliopiston verkon ulkopuolella: Lue lisää

Kannattaa huomata, että kaikkien Oppimiskeskuksen tietokantojen sisältö ei välttämättä näy hakutuloksissa, vaan tiedot täytyy hakea suoraan kyseisistä tietokannoista. Hakutuloksiin voi listautua myös sellaista aineistoa, joka ei ole Aalto-yliopiston käytössä.