Skip to Main Content

Tiedonhankinnan opas: Tiedonhaun suunnittelu

Tiedonhankintaprosessi

 

Tiedonhankinta voidaan kuvata prosessina (ks. seuraava kuva), jossa on erotettavissa useita työvaiheita. Vaikka kuvassa tiedonhankinnan vaiheet esitetään toisiaan seuraavina, todellisuudessa ne kulkevat usein rinnakkain.

tiedonhankinta prosessina

Kuva: Tiedonhaun sykli.

ongelma/aihe tiedonhaun suunnittelu Hakutekniikat hakutuloksen arviointi Opas tiedonl
ähteen valintaan Tiedonlähteen arviointi

Prosessin tarkempi kuvaus

  1. ongelma / aihe: tiedontarve syntyy, kun on löydettävä tietoa ongelman ratkaisemiseksi
  2. tiedonhaun suunnittelu: määritellään tiedontarve, valitaan tiedonlähteet, hakutavat ja hakutermit
  3. tiedonhaun toteutus: tehdään suunnitellut tiedonhaut (tiedonhaun tekniikat)
  4. hakutuloksen arviointi: arvioidaan tiedonhaun tulosta (viitteiden määrä ja osuvuus)
  5. julkaisujen paikantaminen: selvitetään, mistä julkaisu (esimerkiksi artikkeli) löytyy
  6. tiedon käyttö ja arviointi: arvioidaan lopullista tulosta (lähdekritiikki ja tutkimusetiikka).

Työmäärä eri vaiheissa vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta tiedonhankinta on kokonaisuudessaan aikaa vievä prosessi, joten kannattaa lähteä ajoissa liikkeelle.

Turhaa työn välttämiseksi tiedonhaku kannattaa suunnitella huolella etukäteen ja kirjata aina ylös niin hakusuunnitelma kuin hakuprosessin eri vaiheet. Tämä on tärkeää etenkin laajempaa tiedonhakua tehtäessä. Dokumentoituun suunnitelmaan on helppo palata myöhemmin.