Skip to Main Content

Tiedonhankinnan opas: Tiedon luotettavuus

Arviointikriteereitä

Tässä muutamia laatuun ja lähdekritiikkiin liittyviä arviointikriteereitä, jotka pätevät sekä painettuihin että etenkin elektronisiin tiedonlähteisiin:

Auktoriteetti

Onko tiedontuottaja joku tunnettu virasto, organisaatio tai asiantuntija?
Onko tekijä aihepiirin auktoriteetti?
Voiko www-sivun osoitteesta (URL) nähdä kuka/mikä on tiedon tuottaja?
Löytyykö sivustolta tekijän tai organisaation sähköpostiosoite tai muita yhteystietoja?

Validiteetti

Informaatio on perusteellisesti tutkittua, objektiivista ja luotettavaa.
Internet-aineistossa on lähdeluettelo.
Informaatio on todennettavissa. Vahvistuksen saamiseksi voitaisiin ottaa yhteyttä sellaisiin lähteisiin, joihin on viitattu.
Internet-aineiston on tarkistanut kolmas osapuoli kuten julkaisija, toimittaja tai vertaisarvostelija.

Sisältö

Onko teksti sisällöltään objektiivinen vai subjektiivinen?
Ovatko tiedot faktatietoa vai tekijän omia mielipiteitä?
Onko tieto ainutlaatuista vai voiko samanlaista tai ehkä parempaakin tietoa löytää muualta?
On tärkeää erottaa www-sivut jotka sisältävät faktatietoa tai ovat väitteitä / keskustelutyyppisiä, mielipiteitä tai propagandaa jne.

Tiedon laajuus

Onko erilaiset näkökulmat aiheeseen otettu huomioon?
Kuinka kattavaa tieto on?
Kuinka yksityiskohtaista tuotettu tieto on?
Rajoittuuko tieto joihinkin tiettyihin aikakausiin?

Tarkoitus/Päämäärä

Miksi tekijä / julkaisija on halunnut julkaista aineistonsa?
Miksi aineisto on julkaistu juuri verkossa?

Kohderyhmä

Kenelle tieto on suunnattu?
Sopiiko tieto omaan tiedontarpeeseesi?

Vaihtoehto

Onko sama tieto saatavilla jollain muulla tavalla, esim. jossain muussa julkaisuvälineessä?

Ajankohtaisuus

Onko dokumentissa päiväys?
Onko tieto ajankohtaista?
Olisiko tarjolla ehkä tuoreempaa tietoa?
Vaatiiko tieto päivittämistä?
Milloin se on viimeksi päivitetty?
Kuinka usein päivitys tapahtuu?

Onko tieto hyvin jäsenneltyä?

Onko tarjolla sisällysluetteloa?

Onko teksti selkeää katsella ja lukea?

Onko tekstin kieliasu hyvä?

 

Välineitä lehtien arviointiin

Lehtien Impact Factor- , SCImago Journal Rank- jne. tietoja voi hakea lehden nimekkeellä (tai lehden ISSN -tunnuksella)  seuraavista arviointipalveluista:

Journal Impact Factor, IF

Lehden Impact Factor kertoo, kuinka usein keskimäärin lehden kahden edeltävän vuoden aikana julkaisemiin artikkeleihin on viitattu laskentavuotena julkaistuissa artikkeleissa. Journal Citation Reports (JCR) on Thomson Reutersin ylläpitämä tietokanta, joka sisältää myös muita tieteellisten lehtien arviointi-indikaattoreita.

SCImago Journal Rank (SJR) Indicator

SCImago Journal Rank (SJR) Indicator ilmaisee lehtien näkyvyyttä Scopus-tietokannassa. SCImago Journal and Country Rank on ilmainen tieteellisten julkaisujen arviointipalvelu, jossa voi hakea tieteellisiä lehtiä esim. alan mukaan.

Eigenfactor (EF)

Lehden Eigenfactorin laskemisessa viittauksilla on erilaiset painotukset sen mukaan, kuinka korkea EF-arvo viittaavalla lehdellä on. Eigenfactor.org on ilmainen arviointipalvelu.

Julkaisufoorumi-luokitus

Julkaisufoorumi-luokitus on tieteellisten lehtien, sarjojen ja kirjakustantajien eri tieteenalat kattava tasoluokitus. Luokituksessa on kolme tasoa: 1=perustaso; 2=johtava taso; 3=korkein taso. Julkaisufoorumi on Suomen Tieteellisten seurain valtuuskunnan toteuttama hanke, ja sen tavoitteena on arvioida julkaisutoimintaa määrän lisäksi laadullisesti.

FT Research Rank

Financial Times –lehti ylläpitää FT Research Rank –listaa, joka sisältää 50 talousalan lehteä. Listaa käytetään kauppatieteellisten korkeakoulujen ranking-listauksissa.