Skip to Main Content

Tiedonhankinnan opas: Hakutavoista

Sanahaku

Vapaateksti- eli sanahakua kannattaa käyttää aiheenmukaisen haun ensimmäisessä vaiheessa. Se on tarpeen myös silloin, kun tutkimusalue on uusi ja terminologia ei ole vielä vakiintunut asiasanoihin tai käsite on hyvin spesifi.

Sanahaussa hakusanoina voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja. Hakulausekkeessa voi olla useita sanoja ja synonyymeja, jolloin hakutuloksesta tulee kattava. Sanat voivat olla erikielisiä, varsinkin jos haetaan tietoa monikielistä aineistoa sisältävästä kokoelmasta.

Sanahaku tuo helposti esiin paljon turhaakin aineistoa, sillä sanahaku kohdistuu tietueen kaikkiin hakukelpoisiin kenttiin.

Asiasanahaku

Sanahakua tarkemman tuloksen saa käyttämällä asiasanahakua, jolloin haku kohdistuu vain asiasanakenttään. Kannattaa kuitenkin huomata, että pelkkä asiasanahaku voi rajata tulosta liikaa.

Asiasanastot ja tesaurukset ovat dokumenttien sisällönkuvailuun käytettävien termien, asiasanojen, aakkosellisia luetteloita, joilla usein on myös hierarkinen rakenne; ne kertovat termien väliset suhteet viittaamalla kunkin asiasanan kohdalla siihen liittyviin laajempiin, suppeampiin ja rinnakkaistermeihin.

Asiasanastot ja tesaurukset voivat olla yleisiä, kaikki tieteenalat kattavia tai jonkin erikoisalan sanastoja. YSO - Yleinen suomalainen ontologia on kaikki tieteen- ja tiedonalat kattava yleissanasto, jonka ruotsinkielinen käännös on Allärs - Allmän tesaurus på svenska. YSO on käytössä suomalaisten tieteellisisten kirjastojen kokoelmatietokannoissa.

Ulkomaisten tietokantojen tesaurukset ovat yleensä tietokanta- tai alakohtaisia ja käytettävissä verkossa tietokannan yhteydessä.

Hakusanojen yhdisteleminen

Kun hakuongelmasi täsmälliseen kuvailuun ei riitä yksi sana, voi haussa käyttää useampia sanoja ja yhdistä ne Boolen operaattoreilla. Tavallisimmat operaattorit ovat AND, OR ja NOT.

AND-operaattoria käytetään, kun halutaan viitteitä, joissa kaikissa esiintyvät käytetyt hakusanat.

Esim. kännykät AND markkinointi

OR-operaattoria käytetään, kun halutaan viitteitä, joissa esiintyvät kaikki tai joku käytetyistä hakusanoista. Käytetään varsinkin silloin, kun hakutermit ovat merkitykseltään lähellä toisiaan tai ovat saman käsitteen erikielisiä vastineita.


Esim. kännykät OR matkapuhelimet OR gsm-puhelimet

NOT-operaattoria käytetään, kun halutaan, että tietty sana ei esiinny hakutuloksessa. Operaattorin käytössä on oltava varovainen, sillä samalla voi sulkea pois paljon käyttökelpoista aineistoa. 

Esim. opiskelijat NOT koululaiset

Fraasihaku

Jos käytetään hakusanoina kahden tai useamman sanan yhdistelmää, joiden halutaan esiintyvän tietyssä muodossa peräkkäin (eli fraasina), käytetään lainausmerkkejä sanojen ympärillä. Ilman lainausmerkkejä monet tietokannat etsivät hakusanoja yksittäin, jolloin hakutuloksiin tulee paljon turhaa aineistoa.

Esim. "service design"

Hakusanan katkaisu

Varsinkin suomenkielisissä hakusanoissa kannattaa käyttää katkaisua, jolloin hakuun saadaan mukaan kaikki hakuehdon täyttävät sijamuodot. Katkaisun merkki riippuu tietokannan käytännöistä, tavallisimmin se on *, ? tai #.

Esim. taidekasvat* etsii muodot taidekasvatus, taidekasvatuksen, taidekasvatuksessa jne. Kun taas taidek* etsii muodot taidekasvatus, taidekoulu, taidekoulutus, taidekuva, jne.

Lisää hakuohjeita

Tietokantojen hakulomakkeessa on yleensä linkki ohjeisiin, jotka neuvovat, miten kyseisestä tietokannasta haetaan tietoa. Tietokannat ovat usein hakumahdollisuuksiltaan samankaltaisia.