Skip to Main Content

Öppen vetenskap och användning av bilder: ImagOA-manual

ImagOA-manual

Utnyttjande av öppen tillgång till vetenskap vid produktion av undervisningsmaterial

Öppen tillgång till det material som skapas i universitet och yrkeshögskolor höjer kvaliteten och den samhälleliga effektiviteten av de högre utbildningsinstitutionernas verksamhet. Då kunskap om modeller för öppen tillgång till vetenskap saknas kommer materialet att förbli outnyttjat till fullo och materialet kan ofta användas endast på en kurs på grund av upphovsrättsliga restriktioner.

Inom projektet har man utvecklat utbildnings- och informationsmaterial samt organiserat utbildningstillfällen och informerat. Utbildnings- och informationsmaterialet bidrar till att höja kunskapen om upphovsrätt hos dem som producerar material. Detta igen bidrar till att uppnå bästa möjliga användning av materialet.

Projektet skapar lagliga möjligheter för en bred och öppen fortsatt användning av material.
Resultaten av projektet bidrar till effektivare användning av med offentliga medel finansierat upphovsrättsskyddat material i högskolor och i samhället i allmänhet.

 

Kontaktuppgifter:
Konstuniversitetens upphovsrättstjänst


Minna Meronen
Konstuniversitetet
minna.meronen@uniarts.fi

Marika Sarvilahti
Aalto-universitetet
marika.sarvilahti@aalto.fi

 

Upphovsrättsinformation för studerande och lärare:

Konstuniversitetets upphovsrättstjänst

Nya CC 4.0-licenser i undervisningen

Kuvasto - en upphovsrättsorganisation för utövare av visuell verksamhet

Licens och samarbetspartners

Creative Commons -lisenssi

ImagOA – Öppen vetenskap och användning av bilder av Jenni Mikkonen, Mari Pesola, Maria Rehbinder, Marika Sarvilahti, är licensierad med en Creative Commons Erkännande 4.0 internationell licens.

Baserat på arbetet på http://libguides.aalto.fi/imagoa.

Projektet har fått finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet och utförs i samarbete med UNIFI, Arene, Aalto-universitetet och Konstuniversitetet.