Skip to Main Content

Öppen vetenskap och användning av bilder: Creative Commons eller CC-licenser

CC-licenser

CC-licenser
Med hjälp av Creative Commons (CC) licenser kan upphovsrättsinnehavaren ange de villkor
som hen ställer för att andra skall kunna använda verket.  Det senaste CC 4.0-licenssystemet är nästan universellt tillämpbart och beaktar också katalog- och databasskyddet. Det består av fyra kriterier som kan kombineras för att definiera hur verket kan användas:

 

Erkännande (BY) Namnet på den som gjort verket måste nämnas. När ett verk används bör upphovsmannens namn eller pseudonym nämnas. Erkännande BY-licensen är alltid en del av varje licenskombination.


Icke kommersiell (NC). Får inte användas i kommersiellt syfte. Tillstånd av upphovsrättsinnehavaren bör alltid sökas om syftet med användningen är kommersiell nytta.


Inga bearbetningar (ND) Inga editeringar.
Tillstånd av upphovsrättsinnehavaren bör alltid sökas för att göra förändringar av verket eller för använda det endast delvis.


 

Dela lika (SA) Bör delas med samma licens. En modifierad version av verket kan endast delas med samma licens som det ursprungliga arbetet.

 

Genom att kombinera de här fyra licenserna uppstår sex Creative Commons licenser:

 BY Namnet på den som gjort verket måste nämnas.
 

 BY-SA  Erkännande-Dela lika


 BY-ND
Erkännande-Inga bearbetningar


 BY-NC
Erkännande-Icke kommersiell


 BY-NC-SA Erkännande-Icke kommersiell-Dela lika


 BY-NC-ND Erkännande-Icke kommersiell-Inga bearbetningar

Vidare betecknas material som är fritt från upphovsrätt enlig följande (upphovsrättstiden har löpt ut eller man har avstått från rättigheterna) : Public Domain / CC0

 Public Domain / CC0 


Då man använder Creative Commons -licensierat material bör man alltid nämna upphovsmannens namn, licensen och nätadressen från vilken den togs (förutom med Public Domain / CC0 licens). Informationen kan tilläggas i samband med bilden som bildtext men vid behov kan man skapa en förteckning av flera bilder i början eller slutet av materialet.