Skip to Main Content

Öppen vetenskap och användning av bilder: Användning av sociala medier

Användning av sociala medier

 

Vidare användning av bilder på sociala medier vilka tidigare lagligt har publicerats på sociala medier (re-post)

Bilder kan användas om publiceringstillstånd har erhållits av såväl innehavaren av rättigheterna enligt upphovsrättslagen som av rättsinnehavarna till objektet på bilden eller om det förekommer övriga lagliga grunder för publicering.  I så fall är bilderna lagligt publicerade och kan användas i enlighet med de villkor ifrågavarande socialt medium ställer.
 

 

Vidare användning av lagligt publicerade bilder i sociala medier på annat sätt

Bilder kan återges enligt upphovsrättslagen om de har blivit offentliggjorda. Offentliggörande förutsätter att bilden gjorts tillgänglig för allmänheten, det vill säga att bilden publiceras med offentlig-inställning.

Citat i enlighet med 25 §. I detta fall bör citatet anknyta till texten i en kritisk eller en vetenskaplig presentation och syftet vara icke kommersiellt. Om villkoren för bestämmelsen inte är uppfyllda kan återgivning av bilden vara möjlig enligt den allmänna klausulen i 22 §.

Citat enligt 22 §. Citat får göras i överensstämmelse med god sed i den omfattning som motiveras av ändamålet. Rätten att citera tolkas restriktivt, vilket betyder att det bör finnas en mycket bra anledning till varför en bild används utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
 

 

Delning av material som innehåller andras bilder på sociala medier:

Sociala mediers användarvillkor förutsätter så omfattande användarrättigheter att du kan dela ditt eget material, CC BY licensierat material eller utnyttja något annat tillstånd som tillåter användning av sociala medier.
 

Optimering av vidareanvändning av eget material

Använd CC BY licens om du vill ha ett stort antal användare av ditt material. Då är
det även möjligt för andra att dela materialet i sociala medier.