Skip to Main Content

Öppen vetenskap och användning av bilder: Bildmaterial

Bildmaterial

Känner du redan till den här bilddatabasen?

Europeana sammanför europeisk kultur, bilder, föremål, texter, ljud och rörliga bilder över en period om 2000 år från en mängd olika arkiv, museer, bibliotek och audiovisuella samlingar.

Öppna kultursamlingar

Öppna kultursamlingar avser i allmänhet digitaliserat kulturmaterial eller data som är tillgängligt kostnadsfritt och som kan användas fritt, delas och bearbetas.
Kulturellt innehåll kan vara digitala reproduktioner av originalverk, till exempel bildkonstverk, fotografier eller dokument. Museer, arkiv och bibliotek låter digitalisera sina samlingar och gör dem i allt högre grad tillgängliga för allmänheten som digitala versioner av hög kvalitet via olika onlinetjänster och databaser. Dessa samlingar publiceras oftast under en öppen licens, till exempel en Creative Commons-licens eller så har upphovsrätten upphört. Då material kan återanvändas utan tekniska eller lagstadgade begränsningar tillåter de kreativa kombinationer och innovativ redigering. Publiken inbjuds också att delta i berikandet av samlingarna till exempel genom att tillägga kontextuell information till materialet eller dela bearbetat nytt innehåll eller tolkningar.

Sökmotorer

Sökning efter bilder är en av de vanligaste sökningarna på internet. Det lönar sig att använda avancerade sökmotorer avsedda för nedladdning av bilder när du letar efter säg, bilder av en viss storlek eller färg, eller när du vill hitta en bild som skall användas för ett visst ändamål. I vissa bildsökmotorer kan du ange vilken Creative Commons-licens bilden du letar efter bör ha. Du kan också kontrollera på vilken webbplats en viss bild finns med hjälp av en omvänd bildsökmotor.

Det lönar sig dock att komma ihåg att det bästa bildinnehållet på internet, särskilt inom konst och kultur, inte kan hittas med hjälp av bildsökmotorer eftersom detta material ofta finns i olika bilddatabaser och webtjänster som sökmotorn inte kan hitta.
Därför är det bra att pröva olika typer av tjänster som presenteras i denna handbok (se bildmaterial)

Sökmotorer för bildmaterial: