Skip to Main Content

Öppen vetenskap och användning av bilder: Referenser i källförteckning och text

Referenser i källförteckning och text

Källhänvisning på engelska i APA-format

Upphovsman, A. (Datering). Bildens eller verkets namn [Materialtyp]. Tillgång

Upphovsman, fotograf eller producent Datering Verkets eller bildens namn Materialtyp Hänvisningens datering Ägare  

Publikationens information Webbadress, bilddatabas
  Person, namnteckning eller organisation År, tidsrymd (2010-2011), eller uppskattning av tid Beskrivande namn ifall verket inte har ett utsatt namn Term som beskriver bildens eller mediets typ [fotografi], [karta]   Arkiv, museum, bibliotek, samling, förvaringsenhet Redaktörer. Utgivningsår. Verkets namn. Kostnadsställe: Utgivare, sid)

Bildens URL, bilddatabasens namn,
adress till museets eller arkivets webbtjänst

Bilddatabas eller museets, arkivets och bibliotekets webbtjänst

Morris, W. (1872). Jasmine [block-printed wallpaper]. Accessed 6.7.2017 The Metropolitan Museum of Art, Purchase, Edward C. Moore Jr. Gift, 1923 (23.163.4j). Retrieved from http://www.metmuseum.org/art/
collection/search/383485
Rembrandt Harmensz. van Rijn. (1642). Militia Company of District II under the command of Captain Frans Bannick Cocq, Known as the "Night Watch" [painting]. Accessed 6.7.2017 Rijksmuseum, On loan from the City of Amsterdam, 1808 (SK-C-5).

Retrieved from
https:\\www.rijksmuseum.nl\nl\
collectie\SK-C-5
Motherwell, R. (1970). Africa Suite: Number 2 [print]. Accessed 7.7.2017 The Cleveland Museum of Art, 1998.407

Retrieved from
Artstor http://library.artstor.org/
Bild på Flickr-webbtjänst NIH History Office (ca. 1966). Marshall Nirenberg at the National Institutes of Health [photograph]. Accessed 6.7.2017 National Institute of Health Retrieved from https://www.flickr.com/photos
/historyatnih/14356088711
Bild i tryckt bok Hals, F. (1628-30). The Merry Drinker [painting]. In Honour, H. & Fleming, J. 1992. Maailman taiteen historia. Helsinki: Otava, 514.
Cézanne, P. (1904-1906). Mont Sainte-Victoire [oil painting]. In Sayre, H.M., Writing about art (6th ed.) (p.54). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2009
Karta Lewis County Geographic Information Services (2002). Population density, 2000 U.S: Census [demographic map]. Retrieved from http://www.co.lewis.wa.us/
publicworks/maps/Demographics
/census-pop-dens_2000.pdf
Film Bender, L. (Producer), & Tarantino, Q. (Director). (1994). Pulp fiction [motion picture]. United States: Miramax.
Bloggpublicering (video) Norton, R. (4.10.2016). How to train a cat to operate a light switch [blogipost and video]. Retrieved from
http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs
Dataset Pew Hispanic Center. (2004). Changing channels and crisscrossing cultures: A survey of Latinos on the news media [data file and code book]. Accessed 7.7.2017 Retrieved from http:pewhispanic.org/datasets

Musikspelning lang, k. d. (2008). Shadow and the frame. On Watershed [CD]. New York, NY: Nonesuch Records

Exempel

Author, A. (Date of publication). Title of article [Format]. Title of Online Periodical, volume number (issue number if available). Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/

 

 

Källhänvisning på engelska i APA-format

Figure #. Hock, K., et al. (2017) Conceptual diagram describing the process for identifying robust source reefs in a coral reef system. [Diagram]. In Connectivity and systemic resilience of the great barrier reef. PLOS Biology, 15(11), e2003355. Retrieved from doi:10.1371/journal.pbio.2003355

Exempel

Author, A. (Date Created). Title [Format]. Date accessed. Retrieved from web site URL


Källhänvisning på engelska i APA-format

Lindh, J. (1920). Ateneum school building. Accessed 10.12.2017. Retrieved from https://www.flickr.com/photos/aaltocommons/14125749860/

​Exempel

Author, A. (Year). Title of Work. [Format]. Date accessed. Place work resides. License type: link to license deed.

Källhänvisning på engelska i APA-format

Figure #. NASA (2011). Seeing red [photograph]. Retrieved from https://www.flickr.com/photos/gsfc/6189010331/ CC-BY: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Hänvisning till CC-licensierade bilder på webben eller i powerpointpresentationer

Då man hänvisar till CC-licensierade bilder ska källhänvisning anges i samband med bilden. Hänvisningen ska bestå av bildens namn, upphovsman, källa och licens. Som minnesregel kan man använda förkortningen TASL (Title, Author, Source, License). Man kan följa exemplen nedan i kortare eller längre form. Det är också i god sed att, om möjligt, länka till upphovsmannens profil, bildens källa (URL) samt till CC-licensens definition.

När du publicerar en egen bild kan du välja en CC-licens med hjälp av lisensväljaren https://creativecommons.org/choose/?lang=sv

Bildens titel Upphovsman Källa Licens

- Bildens titel

- Länk till bilden i den tjänst där den är tillgänglig

- Namn eller namnteckning

- Länk till upphovsmannens webbplats eller profil

- Bildens nätadress, URL

- Länk till nätadressen

- CC-licensens namn (kort eller lång version)

- Länk till licensens beskrivning

Seeing Red by NASA   (CC-BY)
Seeing Red by NASA   is licensed under CC BY 2.0
Seeing Red, av NASA,   är licensierad under en Creative Commons Erkännande 2.0 Internationell licens

​Exempel

Author, A. (Role of creator) (Date of creation) Title of image. [Type of work]. Retrieved from database name

Källhänvisning på engelska i APA-format

Morris, W. Jasmine [wallpaper]. 1872. The Metropolitan Museum of Art, Purchase, Edward C. Moore Jr. Gift, 1923 (23.163.4j). Retrieved from http://www.metmuseum.org/art/collection/search/383485. Public domain.

Exempel

Producer, P. P. (Producer), & Director, D. D. (Director). (Date of publication). Title of motion picture [Motion picture]. Country of origin: Studio or distributor.

Källhänvisning på engelska i APA-format

Donen, S. (Director). (1963). Charade [motion picture]. USA: Universal Studios. Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/Charade_(1963_film)#Public_domain_status