Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Öppen vetenskap och användning av bilder: Öppna bildmaterial

Öppna bildmaterial

Det bildmaterial som samlats i denna manual utgör utgångspunkten för sökningar och upptäcktsfärder i betydande digitala samlingar i internationella och nationella museer, bibliotek och arkiv samt övriga samlingar som är värdefulla för forskningen. Samlingarna erbjuder också verktyg för att göra olika visualiseringar.

Material som är försett med en bild av ett hjärta ♥ inkluderar material som är licensierat för helt öppen eller delvis öppen användning.

Finlands Nationalgalleri

Hugo Simberg (1873–1917): The Wounded Angel / Haavoittunut enkeli

Öppna bild material