Skip to Main Content

Opinnäytteet: Aaltodoc

Aaltodoc

Aaltodoc on Aalto-yliopiston julkaisuarkisto. | Aaltodoc

Julkaisuarkiston tehtävänä on varmistaa opinnäytteiden ja julkaisujen pitkäaikaissäilyvyys ja näkyvyys. Julkaisuarkistoon tallennetaan Aalto-yliopiston opiskelijoiden opinnäytteet: väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä maisteri- ja kandidaattivaiheen työt. Aaltodociin tallennetaan myös Aalto-julkaisusarjojen julkaisut ja muut yliopistossa tehdyt julkaisut sekä tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa ilmestyneiden artikkeleiden rinnakkaiskopioita. Julkaisuarkisto sisältää opinnäytteen tai julkaisun viitetietojen lisäksi kokotekstitiedoston, mikäli tekijä on antanut luvan kokotekstin avoimeen verkkojulkaisemiseen. Aaltodociin tallennetulle aineistolle syntyy pysyvä URN-osoite.

Aineiston haku Aaltodocissa

Perushaku

Perushaussa haku kohdistuu Aaltodocin tietueiden kaikkiin kuvailutietokenttiin, tiivistelmiin ja Aaltodocissa julkaistujen kokotekstitiedostojen sisältöön.

Kokoelman selaus

Aaltodocin aineistoja voi selata julkaisuajankohdan, tekijän, otsikon, avainsanojen, koulutusohjelman / oppiaineen ja laitoksen mukaan. Selata voi joko koko Aaltodocin kokoelmaa tai valita jonkin alakokoelmista selauksen kohteeksi.

Hakulausekkeen rakentaminen

Voit yhdistää hakutermejä sekä laajentaa tai rajata hakuasi käyttämällä Boolen operaattoreita AND, OR ja NOT. Kirjoita operaattorit aina isoilla kirjaimilla.

  • Haulla sustainable AND fashion hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa esiintyvät molemmat sanat.
  • Haulla sustainable OR environmental hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa esiintyvät molemmat tai jompi kumpi käytetyistä hakusanoista. OR-operaattoria kannattaa käyttää, jos hakutermit ovat merkitykseltään lähellä toisiaan tai ovat saman käsitteen erikielisiä vastineita.
  • Haulla architecture NOT computer hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa esiintyy sana architecture, mutta ei lainkaan sanaa computer.
  • Jos käytät hakulausekkeessa kahta tai useampaa eri operaattoria käytä sulkumerkkejä (…). Esimerkiksi: technology AND (sustainable OR environmental).

Asteriskillä (*) voi katkaista hakusanoja. Asteriski korvaa yhden tai useamman merkin. Haulla test* hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa esiintyvät sanat testit, testaaja, testaus, jne.
Kysymysmerkki (?) korvaa yhden merkin hakusanasta, mikä mahdollistaa useamman sanamuodon hakemisen kerralla. Haulla wom?n hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa esiintyvät sanat woman ja women.
Lainausmerkkejä ("...") käytetään kun haetaan tietyn fraasin tai sanaliiton sisältämiä aineistoja. Haulla "global warming" hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa sanat global ja warming esiintyvät aina peräkkäin.

Vinkkejä hakemiseen Aaltodocista

Haku tekijän mukaan

Tekijän nimellä haettaessa kannattaa suosia selaushakua tekijän mukaan. Huomioithan, että haku kohdistuu samalla myös ohjaaja- ja valvoja -kenttiin. Valitse Selaa Aaltodoc-julkaisuarkistoa -> Tekijän mukaan. Nimi kirjoitetaan muodossa sukunimi, etunimi.

Haku koulutusohjelman mukaan

Koulutusohjelman nimellä haettaessa kannattaa suosia selaushakua Koulutusohjelman/Oppiaineen mukaan. Valitse Selaa Aaltodoc-julkaisuarkistoa -> Koulutusohjelman/Oppiaineen mukaan ja kirjoita koulutusohjelman nimi hakukenttään.

Aaltodocin kuvailutietokenttien (dc-kentät) hyödyntäminen haussa

Esimerkkejä hakulauseen rakentamisesta dc-kenttiä hyödyntäen:

Haulla dc.title:“case study” hakutulokseen tulevat viitteet, joiden otsikkokentässä esiintyy fraasi case study

Haulla dc.description.abstract:marketing decision making hakutulokseen tulevat viitteet, joiden tiivistelmässä esiintyy sanat marketing ja decision making.

Haulla dc.contributor.supervisor:penttilä, merja hakutulokseen tulevat viitteet, joissa opinnäytteen valvojan nimi on Merja Penttilä.

Haulla dc.contributor.advisor:eloranta, ville hakutulokseen tulevat viitteet, joissa opinnäytteen ohjaajan nimi on Ville Eloranta.

Haulla dc.programme:”master's programme in new media” AND dc.subject.keyword: sound hakutulokseen tulevat viitteet, joissa koulutusohjelman nimi on Master's Programme in New Media ja sana sound esiintyy avainsanana.

Haulla (dc.title:ilmastonmuut* OR dc.subject.keyword:ilmastonmuut*) AND dc.programme.major:kone- ja rakennustekniikka hakutulokseen tulevat viitteet, joissa sana ilmastonmuutos esiintyy eri taivutusmuodoissaan otsikossa ja/tai avainsanana ja pääaineen nimi on Kone- ja rakennustekniikka.

Haun rajaus tiettyyn kokoelmaan

Hakutuloksen voi rajata jälkikäteen tiettyyn Aaltodocin koelmaan valitsemalla hakulaatikon viereisestä pudotusvalikosta (Hae koko Aaltodoc...) halutun kokoelman: 1a Kandidaatintyöt, 1b Maiserintyöt, 1c Lisensiaatintyöt, 1d Väitoskirjat jne.

Liian paljon tuloksia?

Hakutulosta voi rajata suodattamilla: tekijä, asiasana, päivämäärä ja on tiedostoja.  

 

Ohje perustuu osittain DSpacen omaan hakuohjeeseen. Englanninkielinen ohje löytyy DSpacen wikisivulta.

Aaltodocin kuvailutietokentät (dc-kentät)

dc.contributor.advisor Opinnäytetyön ohjaaja
dc.contributor.author Julkaisun tekijä
dc.contributor.department

Laitos

dc.contributor.school

Koulu

dc.contributor.supervisor Opinnäytetyön valvoja
dc.date.dateaccepted Opinnäytteen hyväksymispäivämäärä
dc.date.issued   Julkaisupäivämäärä tai julkaisuvuosi
dc.description    Muu tiivistelmä, esim. väitöstiedote
dc.description.abstract    Julkaisun tiivistelmä
dc.description.version    Vertaisarviointi (revieved / not reviewed)
dc.format.extent    Julkaisun numeroitujen sivujen määrä
dc.format.mimetype   MIME-tyyppi, tyypillisesti (application/pdf)
dc.identifier.doi   DOI-numero
dc.identifier.isbn   ISBN-tunnus (International Standard Book Number)
dc.identifier.issn   ISSN-tunnus (International Standard Serial Number)
dc.identifier.urn    Urn-tunnus (julkaisun pysyvä osoite)
dc.language.iso    ISO standardin mukainen maakoodi
dc.opn    Vastaväittäjä (Opponent)
dc.programme.major    Pääaine, major subject
dc.programme.mcode    Pääaineen koodi, major subject code
dc.programme    Koulutusohjelma, Tutkinto-ohjelma
dc.publisher     Julkaisija
dc.relation.haspart   Lista osajulkaisuista, esim. väitöskirjaan kuuluvat artikkelit
dc.relation.isbasedon    Teos, johon julkaisu perustuu
dc.relation.ispartof    Kokoomateos, johon julkaisu kuuluu
dc.relation.ispartofseries    Sarjan nimi, johon julkaisu kuuluu
dc.relation.pagetopage    Artikkelin, konferenssiesitelmän tms. sivut
dc.rev    Opinnäytteen tarkastaja
dc.rights.holder   Tekijänoikeuden haltija
dc.rights     Tieto julkaisun käytöstä ja oikeuksista
dc.subject.helecon    Helecon asiasana
dc.subject.keyword    Vapaa avainsana (Keyword)
dc.subject.other    Julkaisuarkiston aiheluokitus
dc.title    Julkaisun otsikko
dc.type   Sisällön tyyppi OPM-luokituksen mukaan
dc.type.dcmitype   Sisällön tyyppi, yleensä (text)
dc.type.ontasot     Opinnäytteen taso

 

Tekijänoikeudet

Opinnäytteet ja julkaisut ovat tekijänoikeuden alaisia. Opinnäytteitä ja julkaisuja voi käyttää tekijänoikeuslainsäädännön poikkeussäännösten mukaisesti, jotka sallivat sitaattien käytön, jos tekijä ja lähde mainitaan hyvän tieteellisen tavan mukaisesti sekä kopioinnin yksityiseen käyttöön. Muuhun käyttöön tulee hakea lupa tekijältä tai kustantajalta.

Osalle julkaisuista on annettu Creative Commons -lisenssi. CC-lisenssin tiedot löytyvät itse julkaisuista.

Lisätietoja:

https://www.aalto.fi/fi/avoin-tiede-ja-tutkimus/avoimen-sisallon-creative-commons-lisenssit

Haluatko julkaista Aaltodocissa?

Aalto henkilökunta
  • Haluatko julkaista tutukimusraportin tai muun julkaisun? Lue tarkemmin Aalto-julkaisusarjoista sivulta Aalto-julkaisusarjat
  • tai ota meihin yhteyttä sähköpostitse julkaisut [at] aalto.fi.
Aalto opiskelijat
  • Haluatko julkaista kandidaatin tai maisterin opinnäytteen tai väitöskirjan? Tutustu oppaaseemme Opiskelijalle: Opinnäytteen julkisuus ja julkaiseminen.
  • Haluatko julkaista kurssisi special assignment -raportin tai muun harjoitustyön? Ota meihin yhteyttä aaltodoc-help [at] aalto.fi. Tämä mahdollisuus on tarjolla vain ennalta sovituille kurssitöille.

Yhteydenotot

Julkaisuarkiston kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston oppimiskeskus. Meihin voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteella aaltodoc-help [at] aalto.fi.

Huomioithan, että opinnäytteiden tai julkaisujen tekijöiden yhteystiedoista ei ylläpidetä rekisteriä. Oppimiskeskuksen kautta ei siten ole mahdollista pyytää tekijöiden yhteystietoja. Aalto-yliopiston tutkijoihin saa yhteden Aalto University's research portal -sivuston kautta. Muissa tapauksissa yhteystietoja voi yrittää hakea Google-haulla.

Miten voin lukea sähköisiä opinnäytteitä, joita ei ole julkaistu Aaltodocissa?

Opinnäytteitä, joita ei ole julkaistu Aaltodocissa, voi tulla lukemaan paikan päälle Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskukseen. Tarkista yhteystietomme ja aukioloajat verkkosivuiltamme. I Harald Herlin -oppimiskeskus

Kandidaatintyöt

Lukittuja kandidaatintöitä voi lukea Oppimiskeskuksen työasemilla. Aalto-yliopiston henkilökunta voi avata ja lukea lukittuja kandidaatintöitä myös kirjautumalla sisään Aaltodociin omilla Aalto-tunnuksilla.

Maisterivaiheen opinnäytteet, lisensiaatintyöt ja väitöskirjat

Sähköisiä maisteri- ja lisensiaatintöitä sekä väitöskirjoja, joita ei ole julkaistu Aaltodocissa, on mahdollista lukea Aalto Thesis Database-etätyöpöytäyhteyden kautta. I Aalto Thesis Database -ohje

Opinnäytteen pyytäminen Oppimiskeskuksesta

Sähköisiä opinnäytteitä, joita ei ole julkaistu Aaltodocissa tai joiden tiedosto on lukittu, voi myös pyytää sähköpostitse Oppimiskeskuksen asiakaspalvelusta. Sähköpostiosoitteemme on oppimiskeskus [at] aalto.fi. Huomioithan, että opinnäytteitä lähetetään vain henkilöasiakkaille. Viestissä tulee mainita opinnäytteen tekijän nimi, otsikko ja julkaisuvuosi.