Skip to Main Content

Opinnäytteet: Aaltodoc

Aaltodoc

Aaltodoc on Aalto-yliopiston julkaisuarkisto. | Aaltodoc

Julkaisuarkiston tehtävänä on varmistaa opinnäytteiden ja julkaisujen pitkäaikaissäilyvyys ja näkyvyys. Julkaisuarkistoon tallennetaan Aalto-yliopiston opiskelijoiden opinnäytteet: väitöskirjat ja lisensiaatintutkimukset sekä maisteri- ja kandidaattivaiheen työt. Aaltodociin tallennetaan myös Aalto-julkaisusarjojen julkaisut ja muut yliopistossa tehdyt julkaisut sekä tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa ilmestyneiden artikkeleiden rinnakkaiskopioita. Julkaisuarkisto sisältää opinnäytteen tai julkaisun viitetietojen lisäksi kokotekstitiedoston, mikäli tekijä on antanut luvan kokotekstin avoimeen verkkojulkaisemiseen. Aaltodociin tallennetulle aineistolle syntyy pysyvä URN-osoite.

Yhteydenotot

Julkaisuarkiston kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston oppimiskeskus. Meihin voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteella aaltodoc-help [at] aalto.fi

Haluatko julkaista tutkimusraportin tai muun julkaisun Aaltodocissa? Lähetä kysymyksesi osoitteella julkaisut [at] aalto.fi

Huomioithan, että opinnäytteiden tai julkaisujen tekijöiden yhteystiedoista ei ylläpidetä rekisteriä. Oppimiskeskuksen kautta ei siten ole mahdollista pyytää tekijöiden yhteystietoja. Aalto-yliopiston tutkijoihin saa yhteden Aalto University's research portal -sivuston kautta. Muissa tapauksissa yhteystietoja voi yrittää hakea Google-haulla.

Aineiston haku Aaltodocissa

Perushaku
Perushaussa haku kohdistuu Aaltodocin tietueiden kaikkiin kuvailutietokenttiin, tiivistelmiin ja Aaltodocissa julkaistujen kokotekstitiedostojen sisältöön.
Kokoelman selaus
Aaltodocin aineistoja voi selata julkaisuajankohdan, tekijän, otsikon, asiasanojen ja laitoksen mukaan. Selata voi joko koko Aaltodocin kokoelmaa tai valita jonkin alakokoelmista selauksen kohteeksi.
Vinkkejä hakuun
Voit yhdistää hakutermejä sekä laajentaa tai rajata hakuasi käyttämällä Boolen operaattoreita AND, OR ja NOT. Kirjoita operaattorit aina isoilla kirjaimilla.

  • Haulla sustainable AND fashion hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa esiintyvät molemmat sanat.
  • Haulla sustainable OR environmental hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa esiintyvät molemmat tai jompi kumpi käytetyistä hakusanoista. OR-operaattoria kannattaa käyttää, jos hakutermit ovat merkitykseltään lähellä toisiaan tai ovat saman käsitteen erikielisiä vastineita.
  • Haulla architecture NOT computer hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa esiintyy sana architecture, mutta ei lainkaan sanaa computer.
  • Jos käytät hakulausekkeessa kahta tai useampaa eri operaattoria käytä sulkumerkkejä (…). Esimerkiksi: technology AND (sustainable OR environmental).

Asteriskillä (*) voi katkaista hakusanoja. Asteriski korvaa yhden tai useamman merkin. Haulla test* hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa esiintyvät sanat testit, testaaja, testaus, jne.
Kysymysmerkki (?) korvaa yhden merkin hakusanasta, mikä mahdollistaa useamman sanamuodon hakemisen kerralla. Haulla wom?n hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa esiintyvät sanat woman ja women.
Lainausmerkkejä ("...") käytetään kun haetaan tietyn fraasin tai sanaliiton sisältämiä aineistoja. Haulla "global warming" hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa sanat global ja warming esiintyvät aina peräkkäin.

Aaltodocin kuvailutietokentät (dc-kentät)

dc.contributor.advisor Opinnäytetyön ohjaaja
dc.contributor.author Julkaisun tekijä
dc.contributor.department

Laitos

dc.contributor.school

Koulu

dc.contributor.supervisor Opinnäytetyön valvoja
dc.date.dateaccepted Opinnäytteen hyväksymispäivämäärä
dc.date.issued   Julkaisupäivämäärä tai julkaisuvuosi
dc.description    Muu tiivistelmä, esim. väitöstiedote
dc.description.abstract    Julkaisun tiivistelmä
dc.description.version    Vertaisarviointi (revieved / not reviewed)
dc.format.extent    Julkaisun numeroitujen sivujen määrä
dc.format.mimetype   MIME-tyyppi, tyypillisesti (application/pdf)
dc.identifier.doi   DOI-numero
dc.identifier.isbn   ISBN-tunnus (International Standard Book Number)
dc.identifier.issn   ISSN-tunnus (International Standard Serial Number)
dc.identifier.urn    Urn-tunnus (julkaisun pysyvä osoite)
dc.language.iso    ISO standardin mukainen maakoodi
dc.opn    Vastaväittäjä (Opponent)
dc.programme.major    Pääaine, major subject
dc.programme.mcode    Pääaineen koodi, major subject code
dc.programme    Koulutusohjelma, Tutkinto-ohjelma
dc.publisher     Julkaisija
dc.relation.haspart   Lista osajulkaisuista, esim. väitöskirjaan kuuluvat artikkelit
dc.relation.isbasedon    Teos, johon julkaisu perustuu
dc.relation.ispartof    Kokoomateos, johon julkaisu kuuluu
dc.relation.ispartofseries    Sarjan nimi, johon julkaisu kuuluu
dc.relation.pagetopage    Artikkelin, konferenssiesitelmän tms. sivut
dc.rev    Opinnäytteen tarkastaja
dc.rights.holder   Tekijänoikeuden haltija
dc.rights     Tieto julkaisun käytöstä ja oikeuksista
dc.subject.helecon    Helecon asiasana
dc.subject.keyword    Vapaa avainsana (Keyword)
dc.subject.other    Julkaisuarkiston aiheluokitus
dc.title    Julkaisun otsikko
dc.type   Sisällön tyyppi OPM-luokituksen mukaan
dc.type.dcmitype   Sisällön tyyppi, yleensä (text)
dc.type.ontasot     Opinnäytteen taso

 

Tekijänoikeudet

Opinnäytteet ja julkaisut ovat tekijänoikeuden alaisia. Opinnäytteitä ja julkaisuja voi käyttää tekijänoikeuslainsäädännön poikkeussäännösten mukaisesti, jotka sallivat sitaattien käytön, jos tekijä ja lähde mainitaan hyvän tieteellisen tavan mukaisesti sekä kopioinnin yksityiseen käyttöön. Muuhun käyttöön tulee hakea lupa tekijältä tai kustantajalta.

Osalle julkaisuista on annettu Creative Commons -lisenssi. CC-lisenssin tiedot löytyvät itse julkaisuista.

Miten voin lukea sähköisiä opinnäytteitä, joita ei ole julkaistu Aaltodocissa?

Sähköisiä opinnäytteitä, joita ei ole julkaistu Aaltodocissa tai joiden tiedosto on lukittu, voi pyytää sähköpostitse Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaspalvelusta osoitteesta oppimiskeskus [at] aalto.fi. Huomioithan, että opinnäytteitä lähetetään vain henkilöasiakkaille. Viestissä tulee mainita opinnäytteen tekijän nimi, otsikko ja julkaisuvuosi.

Sähköisiä opinnäytteitä on mahdollista lukea myös Harald Herlin -oppimiskeskuksen työasemilla. Yhteystietomme ja aukioloajat löytyvät Oppimiskeskuksen verkkosivuilta.

Aalto-yliopistolaiset pääsevät lukemaan maisterintöiden, lisensiaatintöiden ja väitöskirjojen kokotekstejä Aalto Thesis Database -etätyöpöytäyhteyden kautta myös Oppimiskeskuksen ulkopuolella. Lisäksi Aalto-yliopiston henkilökunta voi avata ja lukea lukittuja kandidaatintöitä kirjautumalla sisään Aaltodociin omilla Aalto-tunnuksilla.

Aalto Thesis Database

Aalto Thesis Database on etätyöpöytäyhteys Aaltodoc-julkaisuarkistoon sellaisten sähköisten ja digitaaliseen muotoon skannattujen maisterintöiden, lisensiaatintöiden ja väitöskirjojen PDF-tiedostoihin, joiden verkkojulkaisuun ei ole saatu opinnäytteen tekijältä lupaa.

Aalto Thesis Database on saatavilla
•    kaikille asiakkaille Harald Herlin -oppimiskeskuksen Windows-työasemilla.
•    Aalto-yliopiston opiskelijoille kampuksen Windows-tietokoneluokissa ja virtuaalisen työpöydän (VDI) kautta.
•    Aalto-yliopiston henkilökunnalle lataamalla sovellus Windows-työasemien itsepalveluportaalista.

Huom: Kun avaat Aalto Thesis Databasen ensimmäisen kerran, on mahdollista, että sinulle tulee virheilmoitus. Tämän virheilmoitusikkunan voi kuitenkin sulkea ja Aalto Thesis Database on avautunut taustalla.

Opinnäytteen avaaminen
Aalto Thesis Database -etätyöpöytäyhteys vie Aaltodociin, jossa voit hakea opinnäytteen esimerkiksi opinnäytteen tekijän nimellä. Opinnäytteen tiedoista klikaat Avaa sähköinen arkistokappale -linkkiä. Linkistä avautuvalta sivulta pääset avaamaan opinnäytteen PDF-tiedoston.

Aalto Thesis Databasen kautta opinnäytteitä voi lukea tietokoneen ruudulta ja aaltolaiset voivat tulostaa opinnäytteen tiedoston paperille Secureprint-turvatulostuspalvelussa.
Kiellettyä on opinnäytteen tiedoston tallentaminen itselle, tiedoston lähettäminen palvelusta tai tiedoston sisällön kopiointi ja muokkaaminen.