Skip to Main Content

Opinnäytteet: Muiden yliopistojen opinnäytteitä

Muiden yliopistojen opinnäytteitä

  • Muiden suomalaisten yliopistojen opinnäytteitä voi hakea Melinda-tietokannasta.
    Melindan monikenttähaussa aineiston voi kohdistaa opinnäytteisiin valitsemalla sopivan vaihtoehdon Aineisto-pudotusvalikosta (väitöskirjat, lisensiaatintyöt, gradut, opinnäytteet).
  • Vapaasti luettavissa olevia ulkomaisia open access opinnäytteitä löytyy OATD-, Ebsco Open Dissertations - ja ProQuest Dissertations & Theses Open -tietokannoista.
  • DART-Europe E-theses Portal sisältää eurooppalaisten yliopistojen opinnäytteitä ja tutkimuspapereita

Linkkejä tietokantoihin

muut_opinnaytteet