Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Opinnäytteet: Muiden yliopistojen opinnäytteitä

Muiden yliopistojen opinnäytteitä

  • Muiden suomalaisten yliopistojen opinnäytteitä voi hakea Melinda-tietokannasta.
    Melindan monikenttähaussa aineiston voi kohdistaa opinnäytteisiin valitsemalla sopivan vaihtoehdon Aineisto-pudotusvalikosta (väitöskirjat, lisensiaatintyöt, gradut, opinnäytteet).
  • Vapaasti luettavissa olevia ulkomaisia open access opinnäytteitä löytyy OATD-, Ebsco Open Dissertations - ja ProQuest Dissertations & Theses Open -tietokannoista.
  • DART-Europe E-theses Portal sisältää eurooppalaisten yliopistojen opinnäytteitä ja tutkimuspapereita

Linkkejä tietokantoihin

muut_opinnaytteet