Skip to Main Content

Opinnäytteet: Aloittain

Opinnäytteet aloittain

Kauppatieteet

Taiteet ja suunnittelu

Tekniikka

Kandidaatintyöt:

 • Aaltodocissa syksystä 2016 lähtien
 • pääsy kandidaatintöihin vain Oppimiskeskuksen asiakaskoneilta
 • painettuja töitä ei saatavissa

 

Kandidaatintyöt:

 • Aaltodocissa vuodesta 2014
 • painettuja töitä ei saatavissa

Kandidaatintyöt:

 • Aaltodocissa vuodesta 2008 lähtien
 • pääsy kandidaatintöihin vain Oppimiskeskuksen asiakaskoneilta

Pro gradu -työt:

 • Aaltodocissa vuodesta 1922 lähtien
 • kokoteksti luettavissa, mikäli tekijä on antanut julkaisuluvan
 • painetut työt vuosilta 1960-2008 digitoitu
 • jäljellä olevat painetut työt Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa
 • viitetiedot: Aaltodoc | Aalto-Primo

Taiteen maisterin opinnäytetyöt:

 • Aaltodocissa  vuodesta 2014
 • kokoteksti luettavissa, mikäli tekijä on antanut julkaisuluvan
 • kaikki Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä sen edeltäjän, Taideteollisen korkeakoulun, painetut maisterin opinnäytteet  Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa
 • viitetiedot: Aalto-Primo | Aaltodoc

Diplomi- ja lisensiaatintyöt:

 • Aaltodocissa vuodesta 1900 lähtien
 • kokoteksti luettavissa, mikäli tekijä on antanut julkaisuluvan
 • painetut työt vuosilta 1960-2014 digitoitu
 • jäljellä olevat painetut työt Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa
 • viitetiedot: Diplomityöt | Lisensiaatintyöt (Aaltodoc) | Aalto-Primo

Väitöskirjat:

 • Oppimiskeskuksen kokoelmassa. Työt ovat lainattavissa
 • Aaltodocissa, jossa kokoteksti luettavissa tekijän luvalla
 • viitetiedot: Aaltodoc | eDiss (1937-2013)

Väitöskirjat:

Väitöskirjat:

 • Oppimiskeskuksen kokoelmassa. Työt ovat lainattavissa
 • Aaltodocissa, jossa kokoteksti luettavissa tekijän luvalla
 • viitetiedot: Aaltodoc
 • saatavuustiedot: Aalto-Primo

Aaltodoc-julkaisuarkisto

Aaltodoc on Aalto-yliopiston julkaisuarkisto, joka varmistaa Aalto-yliopistossa tuotettujen julkaisujen ja tutkimustiedon pitkäaikaissäilyvyyden ja näkyvyyden avoimessa verkossa.

Julkaisuarkistoon tallennetaan Aalto-yliopiston opiskelijoiden sekä henkilökunnan väitöskirjoja, lisensiaatintutkimuksia, maisteri- ja kandidaattivaiheen opinnäytteitä. Julkaisuarkisto sisältää opinnäytteiden viitetietojen lisäksi tiivistelmiä ja kokotekstejä, mikäli tekijä on antanut luvan niiden avoimeen verkkojulkaisemiseen.

Aaltodoc sisältää myös Aalto-sarjoihin kuuluvia ja yliopiston piirissä tuotettuja muita julkaisuja sekä tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa ilmestyneiden artikkeleiden rinnakkaiskopioita.

Aaltodocissa julkaisut ovat pääosin Open Access -periaatteen mukaisesti avoimesti saatavilla, jolloin kokotekstit ovat luettavissa ja tallennettavissa omaa käyttöä varten internetverkon kautta maksutta ja esteettömästi. Haun voi kohdistaa myös dokumenttien sisältöön eli käytössä on kokotekstihaku.

Osaan julkaisuista pääsyä on tekijänoikeussyistä rajoitettu.

Julkaisuarkiston kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston oppimiskeskus. 

Aaltodoc julkaisujen tekijänoikeus

Aaltodoc julkaisut ovat tekijänoikeuden alaisia. Julkaisuja voi käyttää tekijänoikeuslainsäädännön poikkeussäännösten mukaisesti, jotka sallivat sitaattien käytön, jos tekijä ja lähde mainitaan hyvän tieteellisen tavan mukaisesti sekä kopioinnin yksityiseen käyttöön. Muuhun käyttöön tulee hakea lupa tekijältä tai kustantajalta.

Kandidaatintöiden avaaminen Aaltodocissa

Kandidaatintöiden sähköiset kokotekstitiedostot on suojattu tekijänoikeussyistä. Pääsy kokoteksteihin on mahdollista Oppimiskeskuksen työasemilla seuraavasti:

 • etsi kandidaatintyö Aaltodoc-tietokannasta
 • pääsy kokotekstiin avautuu, kun klikkaat tiedostossa olevaa lukon kuvaa

Opinnäytteiden tilaus suljetusta arkistosta

Suurin osa painettujen opinnäytteiden arkistokappaleista sijaitsee Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa, mutta niitä ei lainata ulos rakennuksesta.

Tilaa arkistossa oleva opinnäyte luettavaksi seuraavasti:

 • lähetä haluamasi opinnäytteen tiedot sähköpostitse osoitteeseen oppimiskeskus@aalto.fi
 • arkistosta noudettu aineisto on luettavissa Oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen, ellei toisin sovita

Sähköiset opinnäytteet joita ei ole julkaistu Aaltodocissa

Sähköisiä opinnäytteitä, joille ei ole annettu julkaisulupaa avoimeen verkkokäyttöön, voi lukea Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla Otaniemessä tai opinnäytteen tiedoston voi pyytää sähköpostitse Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen asiakaspalvelusta: oppimiskeskus@aalto.fi. Opinnäytteitä lähetetään vain henkilöasiakkaille. Viestissä tulee mainita opinnäytteen tekijän nimi, otsikko ja julkaisuvuosi.

Aalto-yliopiston opinnäytetietokantoja

Aalto_opinnaytteet