Skip to Main Content

Opinnäytteet: Opinnäytteen ja muiden julkaisujen tekijälle

Maisterin ja kandidaatin opinnäytetyön julkisuus

Maisterin ja kandidaatin opinnäytetyöt kerätään MyCourses- ja eAge-järjestelmien kautta Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Mikäli olet tekemässä kandidaatin- tai maisterintyötä, ota huomioon seuraavat opinnäytteen julkisuuteen liittyvät asiat:

 

 • Hyväksytty opinnäyte on julkinen asiakirja. Viranomaisen asiakirjan julkisuudesta säädetään Suomen perustuslaissa12.2 § sekä Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 §. Tutustu lisäksi Aalto-yliopiston yleisiin opetusta ja opiskelua koskeviin sääntöihin 33 §.
 • Arvosteltavaksi annettava opinnäyte ei voi sisältää aineistoa, joka vaatisi salassapitoa. Mahdolliset salassa pidettävät tiedot tulee laittaa työn tausta-aineistoon. Käytäntö perustuu Opetusministeriön ohjeeseen (2/500/2004).
 • Opiskelija voi päättää maisterintyönsä verkkojulkaisusta. Arkistoitu opinnäytetyö voi olla luettavissa avoimesti Aaltodocissa tai paikallisesti Harald Herlin -oppimiskeskuksessa. Oppimiskeskuksen on kuitenkin toimitettava sähköisessä muodossa oleva opinnäyte sähköisessä muodossa sitä pyytävälle asiakkaalle, vaikka opinnäytteen tekijä ei ole antanut verkkojulkaisulupaa.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen (15.2.2019/0036/1) perustuen, yliopistojen tulee julkisuuslain nojalla toimittaa sähköisessä muodossa oleva opinnäyte sähköpostilla henkilöasiakkaan pyynnöstä, vaikka opinnäytteen tekijä ei ole antanut työlleen verkkojulkaisulupaa. Tekijänoikeus ei rajoita tiedon antamista julkisesta asiakirjasta eikä tekijän lupaa toimittamiseen tästä syystä tarvita.

Lisätietoa opinnäytetyön julkisuudesta Opiskelijan oppaassa

 

Elektroninen arkistointi

Opinnäytteet arkistoidaan vain sähköisessä muodossa.

 • Arkistoitavan tiedoston tulee olla työn lopullinen versio.
 • Sen jälkeen kun opiskelijan eAGEn kautta lähettämä, hyväksytty opinnäyte on saapunut Aaltodociin, ei sen PDF-tiedostoon enää voi tehdä korjauksia, eikä tiedostoa vaihdeta toiseen.
 • Työ arkistoidaan yhtenä tiedostona PDF/A-formaatissa. Hyväksyttävät formaatit ovat PDF/A-1a, -1b, -2a ja -2b.
 • Tallennusvaiheessa opiskelija päättää julkaistaanko maisterin opinnäytetyön tiedosto avoimessa verkossa Aaltodocissa.
 • Julkaisua avoimessa verkossa voi halutessaan siirtää yhdellä (1) vuodella.
 • Julkaisuluvan avoimeen verkkokäyttöön voi myös antaa jälkikäteen.
 • Kandidaatintöiden verkkojulkaisemisessa on erilaisia käytäntöjä koulusta riippuen.

 

Lisätietoa

 • Ohjelmakohtaiset ohjeet ja aikataulut löytyvät kandi- ja maisteriohjelmien sivuilta Opiskelijan oppaasta
 • servicedesk [at] aalto.fi vastaa neuvonnasta PDF/A-konversioon liittyvissä asioissa
 • eage [at] aalto.fi auttaa, jos esim. eAGE-tallennus on mennyt väärin ja työ halutaan tallentaa uudelleen
 • turnitin [at] aalto.fi auttaa, jos on ongelmia Turnitin-ohjelman kanssa
 • aaltodoc-help [at] aalto.fi auttaa siinä vaiheessa, kun työ on arkistoitu Aaltodociin

Väitöskirjan julkaiseminen

Aalto-yliopiston väitöskirjat julkaistaan DOCTORAL THESES -julkaisusarjassa. Väitöskirjat tuotetaan ja tilataan Aalto-yliopiston julkaisualusta-verkkopalvelussa. Osa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjoista tuotetaan ja julkaistaan Aalto ARTS Books -kirjakustantamossa.

Lisätietoa:

Muiden julkaisujen tekeminen

Aalto-yliopiston julkaisut tuotetaan pääosin julkaisualusta-verkkopalvelussa. Julkaisut saavat automaattisesti sarjojen ISSN- ja ISBN-tunnukset sekä Aallon sarjanumeron alustan kautta. Muille Aalto-yliopiston kustantamille julkaisuille ISBN-tunnukset voi pyytää sähköpostitse: julkaisut [at] aalto.fi

Lisätietoa:

 • Aalto-julkaisusarjat (Aalto.fi)
 • Julkaisuneuvonta: julkaisut [at] aalto.fi
 • Aaltodoc-neuvonta: aaltodoc-help [at] aalto.fi