Skip to Main Content

Opinnäytteet: Opiskelijalle: Opinnäytteen julkisuus ja julkaiseminen

Aalto-yliopiston opinnäytteet ovat julkisia asiakirjoja

 • Hyväksytty opinnäyte on julkinen asiakirja. Viranomaisen asiakirjan julkisuudesta säädetään Suomen perustuslaissa 12.2 § sekä Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 §. Tutustu lisäksi Aalto-yliopiston yleisiin opetusta ja opiskelua koskeviin sääntöihin 33 §.
 • Arvosteltavaksi annettava opinnäyte ei voi sisältää aineistoa, joka vaatisi salassapitoa. Mahdolliset salassa pidettävät tiedot tulee laittaa työn tausta-aineistoon. Käytäntö perustuu Opetusministeriön ohjeeseen (2/500/2004).
 • Opiskelija päättää opinnäytteensä verkkojulkaisusta. Julkaistut opinnäytteet ovat luettavissa ja tallennettavissa avoimesti Aaltodoc-julkaisuarkistossa. Jos tekijä ei anna verkkojulkaisulupaa on opinnäytteen tiedosto luettavissa rajoitetusti Aalto-yliopiston työasemilla. Lisäksi Oppimiskeskuksella on velvollisuus toimittaa sähköisessä muodossa oleva opinnäyte sähköisessä muodossa sitä pyytävälle asiakkaalle, vaikka opinnäytteen tekijä ei ole antanut verkkojulkaisulupaa.*

*Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen (15.2.2019/0036/1) perustuen, yliopistojen tulee julkisuuslain nojalla toimittaa sähköisessä muodossa oleva opinnäyte sähköpostilla henkilöasiakkaan pyynnöstä, vaikka opinnäytteen tekijä ei ole antanut työlleen verkkojulkaisulupaa. Tekijänoikeus ei rajoita tiedon antamista julkisesta asiakirjasta eikä tekijän lupaa toimittamiseen tästä syystä tarvita.

Lue lisää:

Opinnäytteet rekisteröidään ja arkistoidaan sähköisesti Aaltodoc-julkaisuarkistoon

Opinnäytteen tekijän tulee huomioida seuraavat asiat:

 • Hyväksyttyyn opinnäytteeseen ei voi tehdä enää korjauksia. Jälkikäteen huomatut virheet voi korjata Erratalla. I Errata-ohje
 • Arkistoitavan opinnäytetiedoston tulee olla työn lopullinen hyväksytty versio. Aaltodociin arkistoitua tiedostoa ei voi vaihtaa.
 • Opinnäyte arkistoidaan yhtenä tiedostona PDF/A-formaatissa. Hyväksyttävät formaatit ovat PDF/A-1a, -1b, -2a ja -2b. I PDF/A-konversion ohjeet (Ohje: IT-palvelut)
 • Opinnäytteiden metatiedot kuten tekijän ja opinnäytteen nimi, valmistumisvuosi, koulutusohjelma ja sisältöä kuvailevat avainsanat julkaistaan aina Aaltodocissa.
 • 1.1.2024 alkaen kandidaatin ja maisterin opinnäytteiden tiivistelmät julkaistaan aina Aaltodocissa.

Tarkemmat opinnäyteohjeet löydät koulutusohjelmasi verkkosivuilta:

 

Kandidaatin ja maisterin opinnäytteen julkaiseminen Aaltodocissa

Kandidaatin ja maisterin opinnäytteiden metatiedot ja tiedostot kerätään eAge-järjestelmän kautta Aaltodociin:

 • Opinnäytteen tekijä päättää opinnäytteensä tiedoston verkkojulkaisusta.
 • Tekniikan koulujen kandidaatin opinnäytteitä ei voi julkaista Aaltodocissa.
 • Verkkojulkaisulupa kysytään eAge-lomakkeella.
 • Tekijä voi antaa verkkojulkaisuluvan myös jälkikäteen.
 • Tekijä voi jälkikäteen pyytää poistamaan opinnäytetiedoston Aaltodocista.

Haluatko julkaista opinnäytteesi jälkikäteen tai poistaa julkaistun opinnäytetiedostosi Aaltodocista? Ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteella aaltodoc-help [at] aalto.fi.

Väitöskirjan julkaiseminen

Aalto-yliopiston väitöskirjat julkaistaan yliopiston omassa DOCTORAL THESES -julkaisusarjassa sarjan visuaalisen ilmeen mukaisissa kansissa:

 • Väitöskirja julkaistaan painettuna.
 • Väitöskirjasta tehdään myös sähköinen arkistoversio, joka voidaan julkaista Aaltodocissa tekijän luvalla.
 • Väitöskirjat tilataan Aalto-yliopiston julkaisualusta -verkkopalvelussa.
 • Valikoidut Aalto ARTS väitöskirjat tuotetaan ARTS Theses -palvelun kautta. I ARTS Theses -palvelu

Lue tarkemmat ohjeet väitöskirjojen julkaisusta verkkosivuiltamme Väitöskirjojen julkaiseminen.

Ota yhteyttä

 • servicedesk [at] aalto.fi vastaa neuvonnasta PDF/A-konversioon liittyvissä ongelmissa.
 • eage [at] aalto.fi auttaa, jos eAGE-tallennuksessa on tapahtunut virhe ja tietoja pitää korjata tai työ halutaan ladata eAgeen uudelleen.
 • turnitin [at] aalto.fi auttaa, jos on ongelmia Turnitin-ohjelman kanssa.
 • aaltodoc-help [at] aalto.fi auttaa siinä vaiheessa, kun opinnäyte on arkistoitu ja löytyy Aaltodocista.
 • aaltodoc-diss [at] aalto.fi auttaa, jos sinulla on kysyttävää väitöskirjojen julkaisuun liittyen.