Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Opinnäytteet: Opinnäytteen ja muiden julkaisujen tekijälle

Maisterin ja kandidaatin opinnäytetyön julkaiseminen

Maisterin ja kandidaatin opinnäytetyöt kerätään MyCourses- ja eAge-järjestelmien kautta Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Mikäli olet tekemässä kandidaatin- tai maisterintyötä, ota huomioon seuraavat opinnäytteen julkisuuteen liittyvät asiat:

 

 • Hyväksytty opinnäyte on julkinen asiakirja. Viranomaisen asiakirjan julkisuudesta säädetään Suomen perustuslaissa12.2 § sekä Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 §. Tutustu lisäksi Aalto-yliopiston yleisiin opetusta ja opiskelua koskeviin sääntöihin 33 §.
 • Arvosteltavaksi annettava opinnäyte ei voi sisältää aineistoa, joka vaatisi salassapitoa. Mahdolliset salassa pidettävät tiedot tulee laittaa työn tausta-aineistoon. Käytäntö perustuu Opetusministeriön ohjeeseen (2/500/2004).
 • Opiskelija voi päättää maisterintyönsä näkyvyydestä. Arkistoitu opinnäytetyö voi olla luettavissa avoimesti Aaltodocissa tai paikallisesti Harald Herlin -oppimiskeskuksessa. Oppimiskeskuksen on kuitenkin toimitettava sähköisessä muodossa oleva opinnäyte sähköisessä muodossa sitä pyytävälle asiakkaalle, vaikka opinnäytteen tekijä ei ole antanut verkkojulkaisulupaa.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen (15.2.2019/0036/1) perustuen, yliopistojen tulee julkisuuslain nojalla toimittaa sähköisessä muodossa oleva opinnäyte sähköpostilla henkilöasiakkaan pyynnöstä, vaikka opinnäytteen tekijä ei ole antanut työlleen verkkojulkaisulupaa. Tekijänoikeus ei rajoita tiedon antamista julkisesta asiakirjasta eikä tekijän lupaa toimittamiseen tästä syystä tarvita.

Lisätietoa opinnäytetyön julkisuudesta Intossa

 

Elektroninen arkistointi

Opinnäytteet arkistoidaan vain elektronisessa muodossa.

 • Arkistoitavan tiedoston tulee olla työn lopullinen versio.
 • Sen jälkeen kun opiskelijan eAGEn kautta lähettämä, hyväksytty opinnäyte on saapunut Aaltodociin, ei sen PDF/A-tiedostoon enää tehdä korjauksia, eikä tiedostoa vaihdeta toiseen.
 • Työ arkistoidaan yhtenä tiedostona PDF/A-formaatissa. Hyväksyttävät formaatit ovat PDF/A-1a, -1b, -2a ja -2b.
 • Tallennusvaiheessa opiskelija päättää julkaistaanko maisterin opinnäytetyö avoimessa vai suljetussa verkossa.
 • Julkaisua avoimessa verkossa voi halutessaan siirtää yhdellä (1) vuodella.
 • Julkaisuluvan avoimeen verkkokäyttöön voi myös antaa jälkikäteen.
 • Kandidaatintöiden julkaisemisessa on erilaisia käytäntöjä koulusta riippuen.

 

Lisätietoa

 • Ohjelmakohtaiset ohjeet ja aikataulut löytyvät kandi- ja maisteriohjelmien sivuilta Intosta.
 • servicedesk [at] aalto.fi vastaa neuvonnasta PDF/A-konversioon liittyvissä asioissa.
 • eage [at] aalto.fi auttaa, jos esim. eAGE-tallennus on mennyt väärin ja työ halutaan tallentaa uudelleen.
 • turnitin [at] aalto.fi auttaa, jos on ongelmia Turnitin-ohjelman kanssa.
 • aaltodoc-help [at] aalto.fi auttaa siinä vaiheessa, kun työ on arkistoitu Aaltodociin.

Väitöskirjan julkaiseminen

Aalto-yliopiston väitöskirjat julkaistaan DOCTORAL DISSERTATIONS -julkaisusarjassa. Väitöskirjat tuotetaan ja tilataan Aalto-yliopiston julkaisualusta-verkkopalvelussa. Osa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjoista tuotetaan ja julkaistaan Aalto ARTS Books –kirjakustantamossa.

Kaikista väitöskirjoista suositellaan tehtäväksi myös elektroninen versio Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Oppimiskeskus huolehtii elektronisen version tallennuksesta Aaltodociin väittelijän luvalla.

Oppimiskeskus antaa neuvontaa väitöskirjojen julkaisemiseen, julkaisulupiin ja julkaisualustan käyttöön liittyvissä asioissa.

Lisätietoa:

Muiden julkaisujen tekeminen

Aalto-yliopiston julkaisut tuotetaan julkaisualusta-verkkopalvelussa, jonka kautta lähetetään tilaus kirjapainolle. Julkaisut saavat automaattisesti sarjojen ISSN- ja ISBN-tunnukset sekä Aallon sarjanumeron alustan kautta. Muille Aalto-yliopiston kustantamille julkaisuille ISBN-tunnukset voi pyytää sähköpostitse: julkaisut@aalto.fi

Aalto-sarjoihin kuuluvat ja muut Aalto-yliopiston julkaisut julkaistaan verkossa Aaltodoc-julkaisuarkistossa. Oppimiskeskus huolehtii julkaisujen tallennuksesta Aaltodociin tekijöiden luvalla.

Oppimiskeskus antaa neuvontaa julkaisemiseen, julkaisulupiin ja julkaisualustan käyttöön liittyvissä asioissa.

Lisätietoa:

 • Aalto-julkaisusarjat (Aalto.fi)
 • Julkaisuneuvonta: julkaisut [at] aalto.fi
 • Aaltodoc-neuvonta: aaltodoc-help [at] aalto.fi