Skip to Main Content

Opinnäytteet: Tyypeittäin

Kandidaatintyöt

Kandidaatintyöt on arkistoitu sähköisessä formaatissa Aaltodoc-julkaisuarkistoon seuraavasti:

 • Tekniikan korkeakoulut vuodesta 2008 lähtien
 • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu syksystä 2014 lähtien
 • Kauppakorkeakoulu syksystä 2016 lähtien

Kandidaatintöiden sähköiset kokotekstitiedostot Aaltodocissa on suojattu tekijänoikeussyistä. Pääsy kokoteksteihin on mahdollista Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla seuraavasti:

 • etsi kandidaatintyö Aaltodocissa
 • pääsy kokotekstiin avautuu, kun klikkaat tiedostossa olevaa lukon kuvaa

Aaltodocista löytyy tietoja myös vanhemmista tekniikan ja arkkitehtuurin kandidaatintöistä vuosilta 2006-2016. Tietoja kandidaatintöistä ei kuitenkaan ole kerätty systemaattisesti.

Kandidaatintöiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Primosta.

 

Mikkelin International Business -kandidaattiohjelman opinnäytteet

Mikkelin International Business -kandidaattiohjelmassa valmistuneet opinnäytteet on arkistoitu ennen v. 2017 vain painetussa muodossa ja niitä säilytetään ja niihin voi tutustua Mikkelin kampuksen kirjastossa. Näiden opinnäytteiden viitetiedot löytyvät Aalto-Primosta. Vuodesta 2017 lähtien Mikkelin opinnäytteet on arkistoitu sähköisinä Aaltodociin.

Maisterivaiheen työt

Kauppakorkeakoulun pro gradu -töiden tietoja voi hakea Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Aaltodocissa haun voi kohdistaa myös julkaisujen sisältöön, jolloin käytössä on kokotekstihaku. Opinnäytteiden kokotekstien saatavuus vaihtelee tekijöiden antamien julkaisulupien mukaan. | Aaltodoc

Kauppakorkeakoulun pro gradu -töiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Primosta. | Aalto-Primo

Painetut gradut sijaitsevat Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Niitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa, mutta ei lainata. Tilaa arkistossa olevia töitä luettavaksi lähettämällä sähköpostitse työn tiedot osoitteeseen oppimiskeskus@aalto.fi. Arkistosta noudettu aineisto on luettavissa Oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen, ellei toisin sovita.

Vuosien 1960-2008 gradut on digitoitu ja ne ovat luettavissa Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen maistereiden opinnäytteiden tietoja voi hakea Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Julkaisuarkisto sisältää opinnäytteiden viitetietojen lisäksi tekijän luvalla julkaistuja tiivistelmiä ja kokotekstejä. Aaltodocissa haun voi kohdistaa myös julkaisujen sisältöön eli käytössä on kokotekstihaku. | Aaltodoc

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun painettujen maisterin opinnäytteiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Primosta. | Aalto-Primo

Kaikki Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä sen edeltäjän, Taideteollisen korkeakoulun, painetut maisterin opinnäytteet ovat Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa.

Tilaa arkistossa olevia töitä luettavaksi lähettämällä sähköpostitse työn tiedot osoitteeseen oppimiskeskus@aalto.fi. Mainitse pyynnössä opinnäytteen ja sen tekijän nimi sekä julkaisuvuosi. Arkistosta noudettu aineisto on luettavissa Oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen, ellei toisin sovita.

Tekniikan korkeakoulujen diplomitöiden tietoja voi hakea Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Aaltodocissa haun voi kohdistaa myös julkaisujen sisältöön eli käytössä on kokotekstihaku. Opinnäytteiden kokotekstien saatavuus vaihtelee tekijöiden antamien julkaisulupien mukaan. | Aaltodoc

Diplomitöiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Primosta. | Aalto-Primo

Painetut diplomityöt sijaitsevat Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Niitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa, mutta ei lainata. Tilaa arkistossa olevia töitä luettavaksi lähettämällä sähköpostitse työn tiedot osoitteeseen oppimiskeskus@aalto.fi Arkistosta noudettu aineisto on luettavissa Oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen, ellei toisin sovita.

Diplomityöt vuosilta 1960-2014 on digitoitu ja ne ovat luettavissa Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla.

Lisensiaatintyöt

Kaikki sähköisessä muodossa julkaistut lisensiaatintyöt löytyvät Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Kokotekstit ovat saatavilla, mikäli tekijä antanut luvan avoimeen verkkojulkaisemiseen.

Osa lisensiaatintöistä löytyy painettuna Oppimiskeskuksen kokoelmasta. Lisensiaatintöitä voi hakea Aalto-Primosta.

Väitöskirjat

Sähköisessä muodossa julkaistuja väitöskirjoja voi hakea Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Aaltodocissa haun voi kohdistaa myös väitöskirjojen sisältöön eli käytössä on kokotekstihaku. Väitöskirjojen kokotekstien saatavuus vaihtelee tekijöiden antamien julkaisulupien mukaan. | Aaltodoc

Painetut väitöskirjat sijaitsevat Oppimiskeskuksen 1. kerroksessa. Joistain väitöskirjoista löytyy myös lisäkappaleita alansa mukaisesti muista Oppimiskeskuksen kokoelmissa. Väitöskirjojen saatavuuden voi tarkistaa Aalto-Primosta.

Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun myynnissä olevat väitöskirjat löytyvät Aalto ARTS Books -kirjakaupasta.

Aalto-yliopiston opinnäytteet

Aalto_opinnaytteet

Aalto-yliopiston sarjajulkaisut

Aalto-yliopiston sarjoissa julkaistaan väitöskirjojen ja erilaisten raporttien lisäksi mm. konferenssi- ja seminaarijulkaisuja ja muita kokoomateoksia, oppi- ja opetusmateriaalia sekä työpapereita:

 • Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS
 • Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY
 • Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI
 • Aalto University publication series ART + DESIGN + ARCHITECTURE
 • Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA
 • Aalto University publication series SCIENCE + TECHNOLOGY

Lisäksi Crossover-sarja on tarkoitettu poikkitieteellisille sekä esimerkiksi yliopiston yhteisten yksiköiden julkaisuille:

 • Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER
 • Aalto University publication series CROSSOVER

Väitöskirjat

Väitöskirjasarjassa julkaistaan sekä englannin- että suomenkieliset väitöskirjat:

 • Aalto University publication series DOCTORAL THESES