Skip to Main Content

Opinnäytteet: Tyypeittäin

Kandidaatintyöt

Kandidaatintöiden tiedot on tallennettu Aaltodoc-julkaisuarkistoon | Aaltodoc

 • Tekniikan korkeakoulut vuodesta 2008 lähtien
 • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu syksystä 2014 lähtien
 • Kauppakorkeakoulu syksystä 2016 lähtien

Aaltodocista löytyy tietoja myös vanhemmista tekniikan ja arkkitehtuurin kandidaatintöistä vuosilta 2006-2016. Tietoja kandidaatintöistä ei kuitenkaan ole kerätty systemaattisesti.

Pääsy lukittuihin kandidaatintöiden kokoteksteihin on mahdollista Harald Herlin -oppimiskeskuksen työasemilla seuraavasti:

 • etsi kandidaatintyö Aaltodocissa
 • pääsy kokotekstiin avautuu, kun klikkaat tiedostossa olevaa lukon kuvaa

Aalto-yliopiston henkilökunta pääsee avaamaan kandidaatintöiden lukitut  tiedostot kirjautumalla Aaltodociin omilla Aalto-tunnuksilla.

Kandidaatintöiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Primosta. | Aalto-Primo

 

Mikkelin International Business -kandidaattiohjelman opinnäytteet

Mikkelin International Business -kandidaattiohjelmassa valmistuneet opinnäytteet on arkistoitu ennen v. 2017 vain painetussa muodossa ja niitä säilytetään ja niihin voi tutustua Mikkelin kampuksen kirjastossa. Näiden opinnäytteiden viitetiedot löytyvät Aalto-Primosta. Vuodesta 2017 lähtien Mikkelin opinnäytteet on arkistoitu sähköisinä Aaltodociin.

Lisensiaatintyöt

Sähköisessä muodossa arkistoidut lisensiaatintyöt löytyvät Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Kokotekstit ovat saatavilla, mikäli tekijä antanut luvan avoimeen verkkojulkaisemiseen. | Aaltodoc

Arkkitehtuurin laitoksen ja Taideteollisen korkeakoulun lisensiaatintyöt löytyvät painettuna Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetusta arkistossa.

Lisensiaatintöiden Aaltodocin viitetiedot ja painettujen lisensiaatintöiden saatavuustiedot löytyvät myös Aalto-Primosta. | Aalto-Primo

Maisterivaiheen työt

Kauppakorkeakoulun pro gradujen tiedot on tallennettu Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Julkaisuarkisto sisältää gradujen viitetietojen lisäksi tekijän luvalla julkaistuja tiivistelmiä ja kokotekstejä. | Aaltodoc

Kauppakorkeakoulun pro gradu -töiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Primosta. | Aalto-Primo

Vuosien 1960-2008 gradut on skannattu digitaaliseen muotoon.

Vuodesta 2018 alkaen gradut on arkistoitu vain sähköisesti.

Painetut gradut sijaitsevat Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa, mutta ei lainata.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä sen edeltäjän, Taideteollisen korkeakoulun opinnäytteiden viitetiedot ja saatavuustiedot löytyvät Aalto-Primosta. | Aalto-Primo

Vuodesta 2020 alkaen taiteen maisterin opinnäytteet on arkistoitu vain sähköisesti.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen maistereiden sähköisten opinnäytteiden tiedot on tallennettu Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Julkaisuarkisto sisältää opinnäytteiden viitetietojen lisäksi tekijän luvalla julkaistuja tiivistelmiä ja kokotekstejä. | Aaltodoc

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä sen edeltäjän, Taideteollisen korkeakoulun, painetut opinnäytteet sijaitsevat Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa, mutta ei lainata.

Diplomitöiden tiedot on tallennettu Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Julkaisuarkisto sisältää diplomitöiden viitetietojen lisäksi tekijän luvalla julkaistuja tiivistelmiä ja kokotekstejä. | Aaltodoc

Diplomitöiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Primosta. | Aalto-Primo

Diplomityöt vuosilta 1960-2014 on skannattu digitaaliseen muotoon.

Vuodesta 2017 alkaen tekniikan kouluissa on vaiheittain siirrytty pelkästään sähköisiin diplomitöihin.

Painetut diplomityöt sijaitsevat Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Diplomitöitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa, mutta ei lainata.

 

Väitöskirjat

Aalto-yliopiston väitöskirjat julkaistaan yliopiston väitöskirjasarjassa Aalto University publication series DOCTORAL THESES.

Väitöskirjojen viitetiedot ja tiivistelmä tallennetaan Aaltodoc-julkaisuarkistoon. | Aaltodoc

Väitöskirjan kokoteksti julkaistaan, mikäli tekijä antaa luvan avoimeen verkkojulkaisemiseen. Artikkeli- ja esseeväitöskirjoista julkaistaan tekijän luvalla vain ns. yhteenveto-osa ilman artikkeleita tai esseitä.

Aalto-yliopiston väitöskirjojen painetut kappaleet sijaitsevat Harald Herlin -oppimiskeskuksen 1. kerroksessa. Joistain väitöskirjoista löytyy myös lisäkappaleita alansa mukaisesti muista Oppimiskeskuksen kokoelmista. Väitöskirjojen saatavuuden Oppimiskeskuksen kokoelmasta voi tarkistaa Aalto-Primosta. | Aalto-Primo

Aineiston haku Aaltodocissa

Perushaku

Perushaussa haku kohdistuu Aaltodocin tietueiden kaikkiin kuvailutietokenttiin, tiivistelmiin ja Aaltodocissa julkaistujen kokotekstitiedostojen sisältöön.

Kokoelman selaus

Aaltodocin aineistoja voi selata julkaisuajankohdan, tekijän, otsikon, asiasanojen ja laitoksen mukaan. Selata voi joko koko Aaltodocin kokoelmaa tai valita jonkin alakokoelmista selauksen kohteeksi.

Hakulausekkeen rakentaminen

Voit yhdistää hakutermejä sekä laajentaa tai rajata hakuasi käyttämällä Boolen operaattoreita AND, OR ja NOT. Kirjoita operaattorit aina isoilla kirjaimilla.

 • Haulla sustainable AND fashion hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa esiintyvät molemmat sanat.
 • Haulla sustainable OR environmental hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa esiintyvät molemmat tai jompi kumpi käytetyistä hakusanoista. OR-operaattoria kannattaa käyttää, jos hakutermit ovat merkitykseltään lähellä toisiaan tai ovat saman käsitteen erikielisiä vastineita.
 • Haulla architecture NOT computer hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa esiintyy sana architecture, mutta ei lainkaan sanaa computer.
 • Jos käytät hakulausekkeessa kahta tai useampaa eri operaattoria käytä sulkumerkkejä (…). Esimerkiksi: technology AND (sustainable OR environmental).

Asteriskillä (*) voi katkaista hakusanoja. Asteriski korvaa yhden tai useamman merkin. Haulla test* hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa esiintyvät sanat testit, testaaja, testaus, jne.
Kysymysmerkki (?) korvaa yhden merkin hakusanasta, mikä mahdollistaa useamman sanamuodon hakemisen kerralla. Haulla wom?n hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa esiintyvät sanat woman ja women.
Lainausmerkkejä ("...") käytetään kun haetaan tietyn fraasin tai sanaliiton sisältämiä aineistoja. Haulla "global warming" hakutulokseen valikoituvat viitteet, joissa sanat global ja warming esiintyvät aina peräkkäin.

Miten tilata painettu opinnäyte Oppimiskeskuksen suljetusta arkistosta?

Painettujen opinnäytteiden arkistokappaleet sijaitsevat Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa. Opinnäytteitä ei anneta lainaan tai kaukolainata muille kirjastoille.

Tilaa arkistossa oleva opinnäyte luettavaksi seuraavasti:

 • lähetä haluamasi opinnäytteen tiedot (tekijä, otsikko ja julkaisuvuosi) sähköpostitse osoitteeseen oppimiskeskus [at] aalto.fi
 • arkistosta haettu aineisto on luettavissa Oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen, ellei toisin sovita

Miten voin lukea sähköisiä opinnäytteitä, joita ei ole julkaistu Aaltodocissa?

Opinnäytteitä, joita ei ole julkaistu Aaltodocissa, voi tulla lukemaan paikan päälle Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskukseen. Tarkista yhteystietomme ja aukioloajat verkkosivuiltamme. I Harald Herlin -oppimiskeskus

Kandidaatintyöt

Lukittuja kandidaatintöitä voi lukea Oppimiskeskuksen työasemilla. Aalto-yliopiston henkilökunta voi avata ja lukea lukittuja kandidaatintöitä myös kirjautumalla sisään Aaltodociin omilla Aalto-tunnuksilla.

Maisterivaiheen opinnäytteet, lisensiaatintyöt ja väitöskirjat

Sähköisiä maisteri- ja lisensiaatintöitä sekä väitöskirjoja, joita ei ole julkaistu Aaltodocissa, on mahdollista lukea Aalto Thesis Database-etätyöpöytäyhteyden kautta. I Aalto Thesis Database -ohje

Opinnäytteen pyytäminen Oppimiskeskuksesta

Sähköisiä opinnäytteitä, joita ei ole julkaistu Aaltodocissa tai joiden tiedosto on lukittu, voi myös pyytää sähköpostitse Oppimiskeskuksen asiakaspalvelusta. Sähköpostiosoitteemme on oppimiskeskus [at] aalto.fi. Huomioithan, että opinnäytteitä lähetetään vain henkilöasiakkaille. Viestissä tulee mainita opinnäytteen tekijän nimi, otsikko ja julkaisuvuosi.