Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Opinnäytteet: Tyypeittäin

Kandidaatintyöt

Kandidaatintöitä on arkistoitu Aaltodoc-julkaisuarkistoon seuraavasti:

 • Tekniikan korkeakoulut vuodesta 2008 lähtien
 • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu syksystä 2014 lähtien
 • Kauppakorkeakoulu syksystä 2016 lähtien

Kandidaatintöiden sähköiset kokotekstitiedostot Aaltodocissa on suojattu tekijänoikeussyistä. Pääsy kokoteksteihin on mahdollista Oppimiskeskuksen työasemilla seuraavasti:

 • etsi kandidaatintyö Aaltodoc-tietokannasta
 • pääsy kokotekstiin avautuu, kun klikkaat tiedostossa olevaa lukon kuvaa

Tietoa kandidaatintöistä voi hakea myös Aalto-Primosta.
Vanhemmista tekniikan ja arkkitehtuurin kandidaatintöistä löytyy tietoja myös Inssi-tietokannasta (vuoteen 2016 asti).
Vanhempia kandidaatintöitä on arkistoitu yliopiston eri laitoksilla.

Maisterivaiheen työt

Kauppakorkeakoulun pro gradu -töiden tietoja voi hakea Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Tietoja on tallennettu sinne vuodesta 2008 alkaen. Aaltodoc-tietokannassa haun voi kohdistaa myös julkaisujen sisältöön, jolloin käytössä on kokotekstihaku. Opinnäytteiden kokotekstien saatavuus vaihtelee tekijöiden antamien lupien mukaan. | Aaltodoc

Helecon THES-tietokantaan on tallennettu viitetiedot Kauppakorkeakoulun pro gradu -töistä vuosilta 1922-2016. | THES

Kauppakorkeakoulun uusimpien pro gradu -töiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Primosta. | Aalto-Primo

Painetut gradut sijaitsevat Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Niitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa, mutta ei lainata. Tilaa arkistossa olevia töitä luettavaksi lähettämällä sähköpostitse työn tiedot osoitteeseen oppimiskeskus@aalto.fi. Arkistosta noudettu aineisto on luettavissa Oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen, ellei toisin sovita.

Vuosien 1960-2008 gradut on digitoitu ja ne ovat luettavissa Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen maistereiden opinnäytteiden tietoja voi hakea Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Julkaisuarkisto sisältää opinnäytteiden viitetietojen lisäksi tekijän luvalla julkaistuja tiivistelmiä ja kokotekstejä. Aaltodoc-tietokannassa haun voi kohdistaa myös julkaisujen sisältöön eli käytössä on kokotekstihaku. | Aaltodoc

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun painettujen maisterin opinnäytteiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Primosta. | Aalto-Primo

Uusimmat painetut opinnäytteet (vuodet 2011-2019) sijaitsevat Oppimiskeskuksen 2. kerroksessa. Vanhempia töitä säilytetään Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa, mutta ei lainata.
Tilaa arkistossa olevia töitä luettavaksi lähettämällä sähköpostitse työn tiedot osoitteeseen oppimiskeskus@aalto.fi. Arkistosta noudettu aineisto on luettavissa Oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen, ellei toisin sovita.

Tekniikan korkeakoulujen diplomitöiden tietoja voi hakea Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Tietoja on tallennettu sinne vuodesta 2014 alkaen. Aaltodoc-tietokannassa haun voi kohdistaa myös julkaisujen sisältöön eli käytössä on kokotekstihaku. Opinnäytteiden kokotekstien saatavuus vaihtelee tekijöiden antamien lupien mukaan. | Aaltodoc

Inssi-tietokantaan on tallennettu viitetiedot tekniikan korkeakoulujen diplomitöistä vuosilta 1900-2016. | Inssi

Uusimpien diplomitöiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Primosta. | Aalto-Primo

Painetut diplomityöt sijaitsevat Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Niitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa, mutta ei lainata. Tilaa arkistossa olevia töitä luettavaksi lähettämällä sähköpostitse työn tiedot osoitteeseen oppimiskeskus@aalto.fi Arkistosta noudettu aineisto on luettavissa Oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen, ellei toisin sovita.

Diplomityöt vuosilta 1960-2014 on digitoitu ja ne ovat luettavissa Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla.

Lisensiaatintyöt

Kaikki sähköisessä muodossa julkaistut lisensiaatintyöt löytyvät Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Kokotekstit ovat saatavilla, mikäli tekijä antanut luvan avoimeen verkkojulkaisemiseen.

Inssi-tietokantaan on tallennettu tekniikan lisensiaatintöiden viitetiedot vuosilta 1953-2016.

Väitöskirjat

Painetut väitöskirjat sijaitsevat Doctoral Disserations -sarjakokelmassa Oppimiskeskuksen 1. kerroksessa tai alansa muissa kokoelmissa. Väitöskirjoja voi lainata, ja niiden saatavuuden voi tarkistaa Aalto-Primosta.

Sähköisessä muodossa julkaistuja väitöskirjoja voi hakea Aaltodoc-tietokannasta. Aaltodoc-tietokannassa haun voi kohdistaa myös väitöskirjojen sisältöön eli käytössä on kokotekstihaku. Väitöskirjojen kokotekstien saatavuus vaihtelee tekijöiden antamien lupien mukaan. | Aaltodoc

Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun myynnissä olevat väitöskirjat löytyvät Aalto ARTS Books -kirjakaupasta.

Aalto-yliopiston opinnäytteet

Aalto_opinnaytteet

Aalto-yliopiston sarjajulkaisut

Aalto-yliopiston sarjoissa julkaistaan väitöskirjojen ja erilaisten raporttien lisäksi mm. konferenssi- ja seminaarijulkaisuja ja muita kokoomateoksia, oppi- ja opetusmateriaalia sekä työpapereita:

 • Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS
 • Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY
 • Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI
 • Aalto University publication series ART + DESIGN + ARCHITECTURE
 • Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA
 • Aalto University publication series SCIENCE + TECHNOLOGY

Lisäksi Crossover-sarja on tarkoitettu poikkitieteellisille sekä esimerkiksi yliopiston yhteisten yksiköiden julkaisuille:

 • Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER
 • Aalto University publication series CROSSOVER

Väitöskirjat

Väitöskirjasarjassa julkaistaan sekä englannin- että suomenkieliset väitöskirjat:

 • Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS