Skip to main content

Opinnäytteet: Tyypeittäin

Kandidaatintyöt

Kandidaatintöitä on arkistoitu Aaltodoc-julkaisuarkistoon seuraavasti:

 • Tekniikan korkeakoulut vuodesta 2008 lähtien
 • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu syksystä 2014 lähtien
 • Kauppakorkeakoulu syksystä 2016 lähtien

Kandidaatintöiden sähköiset kokotekstitiedostot Aaltodocissa on suojattu tekijänoikeussyistä. Pääsy kokoteksteihin on mahdollista Oppimiskeskuksen työasemilla seuraavasti:

 • etsi kandidaatintyö Aaltodoc-tietokannasta
 • pääsy kokotekstiin avautuu, kun klikkaat tiedostossa olevaa lukon kuvaa

Tietoa kandidaatintöistä voi hakea myös Aalto-Finnasta.
Vanhemmista tekniikan ja arkkitehtuurin kandidaatintöistä löytyy tietoja myös Inssi-tietokannasta (vuoteen 2016 asti).
Vanhempia kandidaatintöitä on arkistoitu yliopiston eri laitoksilla.

Maisterivaiheen työt

Kauppakorkeakoulun pro gradu -töiden tietoja voi hakea Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Tietoja on tallennettu sinne vuodesta 2008 alkaen. Aaltodoc-tietokannassa haun voi kohdistaa myös julkaisujen sisältöön, jolloin käytössä on kokotekstihaku. Opinnäytteiden kokotekstien saatavuus vaihtelee tekijöiden antamien lupien mukaan. | Aaltodoc

Helecon THES-tietokantaan on tallennettu viitetiedot Kauppakorkeakoulun pro gradu -töistä vuosilta 1922-2016. | THES

Kauppakorkeakoulun uusimpien pro gradu -töiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Finnasta. | Aalto-Finna

Painetut gradut sijaitsevat Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Niitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa, mutta ei lainata. Tilaa arkistossa olevia töitä luettavaksi lähettämällä sähköpostitse työn tiedot osoitteeseen oppimiskeskus@aalto.fi. Arkistosta noudettu aineisto on luettavissa Oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen, ellei toisin sovita.

Vuosien 1960-2008 gradut on digitoitu ja ne ovat luettavissa Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen maistereiden opinnäytteiden tietoja voi hakea Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Julkaisuarkisto sisältää opinnäytteiden viitetietojen lisäksi tekijän luvalla julkaistuja tiivistelmiä ja kokotekstejä. Aaltodoc-tietokannassa haun voi kohdistaa myös julkaisujen sisältöön eli käytössä on kokotekstihaku. | Aaltodoc

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun painettujen maisterin opinnäytteiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Finnasta. | Aalto-Finna

Uusimmat painetut opinnäytteet (vuodet 2010-2019) sijaitsevat Oppimiskeskuksen 2. kerroksessa. Vanhempia töitä säilytetään Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa, mutta ei lainata.
Tilaa arkistossa olevia töitä luettavaksi lähettämällä sähköpostitse työn tiedot osoitteeseen oppimiskeskus@aalto.fi. Arkistosta noudettu aineisto on luettavissa Oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen, ellei toisin sovita.

Tekniikan korkeakoulujen diplomitöiden tietoja voi hakea Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Tietoja on tallennettu sinne vuodesta 2014 alkaen. Aaltodoc-tietokannassa haun voi kohdistaa myös julkaisujen sisältöön eli käytössä on kokotekstihaku. Opinnäytteiden kokotekstien saatavuus vaihtelee tekijöiden antamien lupien mukaan. | Aaltodoc

Inssi-tietokantaan on tallennettu viitetiedot tekniikan korkeakoulujen diplomitöistä vuosilta 1900-2016. | Inssi

Uusimpien diplomitöiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Finnasta. | Aalto-Finna

Painetut diplomityöt sijaitsevat Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Niitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa, mutta ei lainata. Tilaa arkistossa olevia töitä luettavaksi lähettämällä sähköpostitse työn tiedot osoitteeseen oppimiskeskus@aalto.fi Arkistosta noudettu aineisto on luettavissa Oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen, ellei toisin sovita.

Diplomityöt vuosilta 1960-2014 on digitoitu ja ne ovat luettavissa Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla.

Lisensiaatintyöt

Kaikki sähköisessä muodossa julkaistut lisensiaatintyöt löytyvät Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Kokotekstit ovat saatavilla, mikäli tekijä antanut luvan avoimeen verkkojulkaisemiseen.

Inssi-tietokantaan on tallennettu tekniikan lisensiaatintöiden viitetiedot vuosilta 1953-2016.

Väitöskirjat

Painetut väitöskirjat sijaitsevat Doctoral Disserations -sarjakokelmassa Oppimiskeskuksen 1. kerroksessa tai alansa muissa kokoelmissa. Väitöskirjoja voi lainata, ja niiden saatavuuden voi tarkistaa Aalto-Finnasta.

Sähköisessä muodossa julkaistuja väitöskirjoja voi hakea Aaltodoc-tietokannasta. Aaltodoc-tietokannassa haun voi kohdistaa myös väitöskirjojen sisältöön eli käytössä on kokotekstihaku. Väitöskirjojen kokotekstien saatavuus vaihtelee tekijöiden antamien lupien mukaan. | Aaltodoc

Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun myynnissä olevat väitöskirjat löytyvät Aalto ARTS Books -kirjakaupasta.

Aalto-yliopiston opinnäytteet

Aalto_opinnaytteet

Aalto-yliopiston sarjajulkaisut

Aalto-yliopiston sarjoissa julkaistaan väitöskirjojen ja erilaisten raporttien lisäksi mm. konferenssi- ja seminaarijulkaisuja ja muita kokoomateoksia, oppi- ja opetusmateriaalia sekä työpapereita:

 • Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS
 • Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY
 • Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI
 • Aalto University publication series ART + DESIGN + ARCHITECTURE
 • Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA
 • Aalto University publication series SCIENCE + TECHNOLOGY

Lisäksi Crossover-sarja on tarkoitettu poikkitieteellisille sekä esimerkiksi yliopiston yhteisten yksiköiden julkaisuille:

 • Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER
 • Aalto University publication series CROSSOVER

Väitöskirjat

Väitöskirjasarjassa julkaistaan sekä englannin- että suomenkieliset väitöskirjat:

 • Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS