Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Opinnäytteet: Tyypeittäin

Kandidaatintyöt

Kandidaatintyöt on arkistoitu sähköisessä formaatissa Aaltodoc-julkaisuarkistoon seuraavasti:

 • Tekniikan korkeakoulut vuodesta 2008 lähtien
 • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu syksystä 2014 lähtien
 • Kauppakorkeakoulu syksystä 2016 lähtien

Kandidaatintöiden sähköiset kokotekstitiedostot Aaltodocissa on suojattu tekijänoikeussyistä. Pääsy kokoteksteihin on mahdollista Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla seuraavasti:

 • etsi kandidaatintyö Aaltodocissa
 • pääsy kokotekstiin avautuu, kun klikkaat tiedostossa olevaa lukon kuvaa

Aaltodocista löytyy tietoja myös vanhemmista tekniikan ja arkkitehtuurin kandidaatintöistä vuosilta 2006-2016. Tietoja kandidaatintöistä ei kuitenkaan ole kerätty systemaattisesti.

Kandidaatintöiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Primosta.

Maisterivaiheen työt

Kauppakorkeakoulun pro gradu -töiden tietoja voi hakea Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Aaltodocissa haun voi kohdistaa myös julkaisujen sisältöön, jolloin käytössä on kokotekstihaku. Opinnäytteiden kokotekstien saatavuus vaihtelee tekijöiden antamien julkaisulupien mukaan. | Aaltodoc

Kauppakorkeakoulun pro gradu -töiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Primosta. | Aalto-Primo

Painetut gradut sijaitsevat Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Niitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa, mutta ei lainata. Tilaa arkistossa olevia töitä luettavaksi lähettämällä sähköpostitse työn tiedot osoitteeseen oppimiskeskus@aalto.fi. Arkistosta noudettu aineisto on luettavissa Oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen, ellei toisin sovita.

Vuosien 1960-2008 gradut on digitoitu ja ne ovat luettavissa Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen maistereiden opinnäytteiden tietoja voi hakea Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Julkaisuarkisto sisältää opinnäytteiden viitetietojen lisäksi tekijän luvalla julkaistuja tiivistelmiä ja kokotekstejä. Aaltodocissa haun voi kohdistaa myös julkaisujen sisältöön eli käytössä on kokotekstihaku. | Aaltodoc

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun painettujen maisterin opinnäytteiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Primosta. | Aalto-Primo

Vanhempia painettuja töitä säilytetään Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Kaikki Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun painetut maisterin opinnäytteet siirretään kevään 2022 kuluessa vaiheittain suljettuun arkistoon. Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa, mutta ei lainata.
Tilaa arkistossa olevia töitä luettavaksi lähettämällä sähköpostitse työn tiedot osoitteeseen oppimiskeskus@aalto.fi. Mainitse pyynnössä opinnäytteen ja sen tekijän nimi sekä julkaisuvuosi. Arkistosta noudettu aineisto on luettavissa Oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen, ellei toisin sovita.

Tekniikan korkeakoulujen diplomitöiden tietoja voi hakea Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Aaltodocissa haun voi kohdistaa myös julkaisujen sisältöön eli käytössä on kokotekstihaku. Opinnäytteiden kokotekstien saatavuus vaihtelee tekijöiden antamien julkaisulupien mukaan. | Aaltodoc

Diplomitöiden viitetiedot löytyvät myös Aalto-Primosta. | Aalto-Primo

Painetut diplomityöt sijaitsevat Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Niitä voi lukea Oppimiskeskuksen tiloissa, mutta ei lainata. Tilaa arkistossa olevia töitä luettavaksi lähettämällä sähköpostitse työn tiedot osoitteeseen oppimiskeskus@aalto.fi Arkistosta noudettu aineisto on luettavissa Oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen, ellei toisin sovita.

Diplomityöt vuosilta 1960-2014 on digitoitu ja ne ovat luettavissa Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla.

Lisensiaatintyöt

Kaikki sähköisessä muodossa julkaistut lisensiaatintyöt löytyvät Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Kokotekstit ovat saatavilla, mikäli tekijä antanut luvan avoimeen verkkojulkaisemiseen.

Osa lisensiaatintöistä löytyy painettuna Oppimiskeskuksen kokoelmasta. Lisensiaatintöitä voi hakea Aalto-Primosta.

Väitöskirjat

Sähköisessä muodossa julkaistuja väitöskirjoja voi hakea Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Aaltodocissa haun voi kohdistaa myös väitöskirjojen sisältöön eli käytössä on kokotekstihaku. Väitöskirjojen kokotekstien saatavuus vaihtelee tekijöiden antamien julkaisulupien mukaan. | Aaltodoc

Painetut väitöskirjat sijaitsevat Oppimiskeskuksen 1. kerroksessa. Joistain väitöskirjoista löytyy myös lisäkappaleita alansa mukaisesti muista Oppimiskeskuksen kokoelmissa. Väitöskirjojen saatavuuden voi tarkistaa Aalto-Primosta.

Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun myynnissä olevat väitöskirjat löytyvät Aalto ARTS Books -kirjakaupasta.

Aalto-yliopiston opinnäytteet

Aalto_opinnaytteet

Aalto-yliopiston sarjajulkaisut

Aalto-yliopiston sarjoissa julkaistaan väitöskirjojen ja erilaisten raporttien lisäksi mm. konferenssi- ja seminaarijulkaisuja ja muita kokoomateoksia, oppi- ja opetusmateriaalia sekä työpapereita:

 • Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS
 • Aalto University publication series BUSINESS + ECONOMY
 • Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI
 • Aalto University publication series ART + DESIGN + ARCHITECTURE
 • Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA
 • Aalto University publication series SCIENCE + TECHNOLOGY

Lisäksi Crossover-sarja on tarkoitettu poikkitieteellisille sekä esimerkiksi yliopiston yhteisten yksiköiden julkaisuille:

 • Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER
 • Aalto University publication series CROSSOVER

Väitöskirjat

Väitöskirjasarjassa julkaistaan sekä englannin- että suomenkieliset väitöskirjat:

 • Aalto University publication series DOCTORAL THESES