Skip to Main Content

Tieteellinen viittaaminen: APA

APA viittaustyyli

Tarkista työsi ohjaajalta mitä viittaustyyliä sinun tulee käyttää. Jos oppiaineessasi on käytössä APA, selvitä mitä painosta sinun tulee käyttää. ​

APA-oppaita (7. p.)

APA Style In-Text Citations
APA Style References
APA Style Reference Examples

 

Lähdeluettelo - APA 6

Seuraavassa esimerkkejä tavoista merkitä erityyppisiä lähteitä lähdeluetteloon käyttäen APA 6th (American Psychological Association) -viittaustyyliä englanninkielisessä tekstissä. Kirjoittajan on aina tarkistettava, että lähdeviitteet ja lähdeluettelo noudattavat sen yhteisön tai julkaisun käytänteitä, jolle kirjoitus on aiottu.

Kun  viitataan kirjaan, lähdeluetteloon merkitään seuraavat bibliografiset tiedot:

 • Tekijän tai toimittajan nimi
  • toimittajan nimen perään merkitään (toim.) tai (ed.) tai vastaava lyhenne
  • tekijän ollessa yhteisö vastuuyhteisön nimi esitetään samassa muodossa kuin se esiintyy julkaisussa, pääyhteisö merkitään ennen alayhteisöä
  • henkilö- tai yhteisötekijän puuttuessa viitteeseen merkitään ensimmäiseksi teoksen nimi
 • Teoksen julkaisuvuosi, julkaisuvuoden puuttuessa merkitään copyright-vuosi tai (n.d.), no date.
 • Teoksen nimi
 • Painos merkitään aina, kun kyseessä on muu kuin ensimmäinen painos
  • merkitään siinä muodossa kuin se julkaisussa esiintyy
 • Julkaisusarja, jos teos on ilmestynyt sarjassa
 • Kustantaja
 • Kustannuspaikka
  • jos julkaisussa on mainittu useita kustannuspaikkoja, ensimmäisen mainitseminen riittää

 

Bennett, D. (2005). The art of precast concrete: Colour, texture, expression. Basel: Birkhäuser. https://doi.org/10.1007/3-7643-7668-6

Ympäristöministeriö. (2016). Eläköön lähiö! : 22 reseptiä lähiöelämään. Helsinki: Ympäristöministeriö.

 

   Meikäläinen, M. (2017). Kirjan nimeke. Kustannuspaikka: Kustantaja.
   Meikäläinen, M. (2017). Kirjan nimeke. Retrived from http://www.xxxxxx
   Meikäläinen, M. (2017). Kirjan nimeke. https://doi.org/xxxxx
   Meikäläinen, M. (Ed.). (2017). Toimitetun teoksen nimeke. Kustannuspaikka: Kustantaja.

Viittaus toimitetun teoksen artikkeliin:

Merchant, G. (2017). Hands, Fingers and iPads. Teoksessa: C. Burnett, G. Merchant, A. Simpson & M. Walsh (Eds.), The Case of the iPad: Mobile literacies in education (pp. 245–256). Singapore: Springer.

Merkintätapa vaihtelee jonkin verran riippuen siitä, sisältyykö artikkeli aikakauslehteen vai kokoomateokseen.

 • Tekijöiden nimet (enintään seitsemän tekijää)
 • Julkaisuvuosi
 • Painossa olevista julkaisuista merkitään painossa (tai in print, in press), käsikirjoituksista käsikirjoitus (manuscript)
 • Artikkelin nimi
 • Tiedot lehdestä tai julkaisusta, jossa artikkeli on
  • kirja-artikkeleista mainitaan teos, josta artikkeli on otettu merkinnällä "Teoksessa" tai "In"
 • Kausijulkaisusta merkitään vuosikerta ja numero
 • Sivut, joilla artikkeli on

 

lehtiartikkeli:

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24(2), 225–229. https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225

lehtiartikkeli, jossa enemmän kuin seitsemän kirjoittajaa:

Gilbert, D. G., McClernon, F. J., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., . . . Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6(2), 249–267. https://doi.org/10.1080/14622200410001676305

Valtonen, T., Sointu, E. T., Kukkonen, J., Häkkinen, P., Järvelä, S., Ahonen, A., . . . Mäkitalo-Siegl, K. (2017). Insights into Finnish first-year pre-service teachers' twenty-first century skills. Education and Information Technologies, 22(5), 2055–2069. https://doi.org/10.1007/s10639-016-9529-2

lehtiartikkeli ilman doi-numeroa:

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. Sensoria: A Journal of Mind, Brain & Culture, 2(2), 38–48. Viitattu 25.4.2022. Saatavissa: ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal 8(1), 73–82.

in-press:

Woods, R. K. (in press). Technique for myocardial protection in pulmonary atresia intact ventricular septum. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.

toimitetun teoksen artikkeli:

Merchant, G. (2017). Hands, Fingers and iPads. Teoksessa: C. Burnett, G. Merchant, A. Simpson & M. Walsh (Eds.), The Case of the iPad: Mobile literacies in education (pp. 245–256). Singapore: Springer.

Kokouksen esitelmät julkaistaan usein kirjana tai kausijulkaisussa. Jos varsinaista kokousjulkaisua ei ole, kerrotaan tekijöiden ja esityksen nimen lisäksi kokouksen nimi ja paikka.

 

Katz, I., Gabayan, K. & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. Teoksessa J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu & P. Scheunders (Eds..), Lecture notes in Computer Science: Vol 4678. Advanced concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97–108). Berlin, Germany: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-540-74607-2_9

Viitanen, K., & Reiman, T. (2017, June). Building an adaptive safety culture in a nuclear construction project - insights to safety practitioners. Paper presented at the 7th Resilience Engineering International Symposium, Liège, Belgium. Retrieved from http://www.resilience-engineering-association.org/resources/symposium-papers/2017-liege-luik-b/

Kun käytät lähteenä elektronista aineistoa, lähdeluettelossa on bibliografisten tietojen lisäksi kerrottava, miten kyseiseen aineistoon pääsee käsiksi. Linkin voi jättää aktiiviseksi.

 • Jos mahdollista, käytä pysyvään tunnukseen perustuvaa linkkiä, esim. DOI, URN, Handle, tai ns. kestolinkki (permalink). DOI:sta tehdään linkki: https://doi.org/[DOI-tunniste]. DOI:n voi selvittää esimerkiksi Crossref-palvelusta.
 • Viittaus verkkoarkiston, esim. Internet Archive tai Memento, olemassaolevaan tai itse tallentamaasi versioon.
 • URL-osoite

 

Aivelo, T. (2018, January 18). Miksi plagiointi on väärin? [Blog post]. Viitattu 25.4.2022. Saatavissa: https://www.tiede.fi/blogit/kaiken-takana-loinen/miksi-plagiointi-vaarin

Hakala, J. (2017). E-viittaamisen ihanuus ja kurjuus. Informaatiotutkimus, 36(2), pp. 77–85. https://doi.org/10.23978/inf.65190

Sähkökirjoihin viittaaminen (n.d.). Viitattu 25.4.2022. Saatavissa: https://kustantajat.fi/tietoa-kustannusalasta/sahkokirjat/sahkokirjaan-viittaaminen

Merkitään tekijä, julkaisuaika, otsikko ja julkaisukanava.

 

Tiiro, A. (2018). Effect of visual realism on cybersickness in virtual reality (Master's thesis, University of Oulu). Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802091218

 

Oikarinen, E. (2018). Perspectives on humor in recruitment advertising on the Internet (Doctoral dissertation, University of Oulu). Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica, 97. Saatavissa: http://urn.fi/urn:isbn:9789526218397

Tekstissä

Lakitekstiin viitattaessa ilmoitetaan lain virallinen lyhenne (joka on määriteltävä, kun se esiintyy tekstissä ensimmäistä kertaa), luku, pykälä ja momentti.
Esim. (KPL 3:9.2 §)

Säädöslyhenteiden kirjoitusasun voi tarkistaa Finlex- tai Edilex -tietokannoista tai Suomen laki -teoksista tai Suomen säädöskokoelmasta, esim. https://www.edilex.fi/lainsaadanto/lyhenteet

Lähdeluettelossa

Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336.

____________

Tässä esimerkissä on sovellettu APA-viittaustyyliä.

Lähdeluettelo

Aliev, M. R., & Watson, J. (1985). Higher-order effects in the vibration-rotation spectra of semirigid molecules. In K. N. Rao (Ed.), Molecular spectroscopy: Modern research (pp. 1–67). Orlando: Academic Press.

HART Communication Foundation. (2009, December 22). Wireless hart. Viitattu 25.4.2022. Saatavissa: http://www.hartcomm.org/

Mitra, S. K. (1991). Some unconventional signal processing applications of multirate techniques. Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems 1, 13–16.

Paulson, M. (1992). Basement membrane proteins: Structure, assembly, and cellular interactions. Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology, 27(1–2), 93–127. https://doi.org/10.3109/10409239209082560

Paulsson, M., Saladin, K., & Landwehr, R. (1988). Binding of Ca2+ influences susceptibility of laminin to proteolytic digestion and interactions between domain-specific laminin fragments. European Journal of Biochemistry, 177(3), 477–481. https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1988.tb14396.x

The Royal Mardsen Hospital Bone-Marrow Transplantation Team. (1977). Failure of syngeneic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet, 310(8041), 742–744. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(77)90241-0

Watson, M. A. J. (1985). Higher-order effects in the vibration-rotation spectra of semirigid molecules. Molecular Spectroscopy: Modern Research, 3, 1.

Yonkers, K. A., Ramin, S. M., Rush, A. J., Navarrete, C. A., Carmody, T., March, D., . . . Leveno, K. J. (2001). Onset  and persistence of postpartum depression in an inner-city maternal health clinic system. American Journal of Psychiatry, 158(11), 1856–1863. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.158.11.1856

Zar, J. H. (1984). Biostatistical Analysis. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

APA-tyylin mukaiset tekstiviitteet - 6. & 7. painos

 

 

Pitkät sitaatit (yli 40 sanaa) erotetaan sisentämällä:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. (Tekijä, vuosi, sivut)

Lyhyemmät sitaatit: "xxxxxxxxxxxxxxx" (Tekijä, vuosi, sivu).
Yhteen virkkeeseen viitataan näin: xxxxxxxxxxxxxxx (Tekijä, vuosi, sivut).
Useampaan virkkeeseen tai koko kappaleeseen viittaavia tekstiviitteitä ei suositella. Sen sijaan tekijän nimi mainitaan tekstissä. Esim. Virtasen (2020) mukaan ... Ohje.

 

Sivunumerot tekstiviitteessä

Jos viittaat laajasti koko teokseen tai tutkimukseen, sivunumeroa ei merkitä.

Merkitse sivunumerot, kun:

    käytät suoraa lainausta
    viittaat kuvaan, taulukkoon tai muuhun yksityiskohtaiseen tietoon.

APA suosittelee lisäämään sivunumeron myös muulloin, jos se auttaa lukijaa paikantamaan relevantin kohdan lähteestä.

Merkitse mahdolliset sivunumerot s.-lyhenteellä, esim. (Virtanen, 2020, s. 11–14), kun kirjoitat suomeksi.
Jos lähteeseen ei ole merkitty sivunumeroita, viittaa kappaleeseen (Korhonen, 2021, kappale 4).

Molemmissa APA-painoksissa numeroalueiden väliin tulee lyhyt ajatusviiva.

 

Ks. myös Psykologia-lehden suomenkielinen APA-ohje.

Lähdeluettelo - APA 7

Tässä esimerkkejä tavoista merkitä erityyppisiä lähteitä lähdeluetteloon käyttäen APA 7th (American Psychological Association) -viittaustyyliä suomenkielisessä tekstissä. Kirjoittajan on aina tarkistettava, että lähdeviitteet ja lähdeluettelo noudattavat sen yhteisön tai julkaisun käytänteitä, jolle kirjoitus on aiottu.

Kun viitataan kirjaan, lähdeluetteloon merkitään seuraavat bibliografiset tiedot:

 • Tekijän tai toimittajan nimi
  • toimittajan nimen perään merkitään (toim.) 
  • tekijän ollessa yhteisö vastuuyhteisön nimi esitetään samassa muodossa kuin se esiintyy julkaisussa, pääyhteisö merkitään ennen alayhteisöä
  • henkilö- tai yhteisötekijän puuttuessa viitteeseen merkitään ensimmäiseksi teoksen nimi
 • Teoksen julkaisuvuosi, julkaisuvuoden puuttuessa merkitään copyright-vuosi tai (julkaisuaika tuntematon)
 • Teoksen nimi kursiivilla
 • Painos merkitään aina, kun kyseessä on muu kuin ensimmäinen painos
  • merkitään siinä muodossa kuin se julkaisussa esiintyy
 • Julkaisusarja, jos teos on ilmestynyt sarjassa:
  • Peltola, M., Keskitalo, P., Äärelä, R. & Aikio, A. (2019). Saamelainen varhaiskasvatus nyt: Arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa. (Acta Universitatis Ouluensis, F, Scripta academica, 13). Oulun yliopisto.

 • Kustantaja​
 • E-kirjoihin merkitään DOI tai URL
 • Jos e-kirjalla ei ole DOI-tunnistetta ja se on haettu tietokannasta, lopeta viitemerkintä kustantajan nimeen, tietokannan linkkiä ei lisätä

 

Bennett, D. (2005). The art of precast concrete: Colour, texture, expression. Birkhäuser. https://doi.org/10.1007/3-7643-7668-6

Ympäristöministeriö. (2016). Eläköön lähiö!: 22 reseptiä lähiöelämään. Ympäristöministeriö.

 

   Meikäläinen, M. & Virtanen, V. (2020). Kirjan nimeke. Kustantaja. https://doi.org/xxxx
   Meikäläinen, M. (2020). Kirjan nimeke. Kustantaja. http://www.xxxxxx
   Meikäläinen, M. (toim.). (2020). Toimitetun teoksen nimeke. Kustantaja.

 

Toimitetun teoksen artikkeli:

 

Merchant, G. (2017). Hands, Fingers and iPads. Teoksessa C. Burnett, G. Merchant, A. Simpson & M. Walsh (toim.), The Case of the iPad: Mobile literacies in education (s. 245–256). Springer.

 

 • Merchant, G. = artikkelin tekijä
 • (2017) = julkaisuvuosi
 • Hands, Fingers and iPads = artikkelin nimeke
 • C. Burnett, G. Merchant, A. Simpson & M. Walsh = toimittajat
 • The Case of the iPad: Mobile literacies in education = kirjan nimeke kursiivilla
 • (s. 245–256) = artikkelin sivut
 • Springer = kustantaja

 

 

Merkintätapa vaihtelee jonkin verran riippuen siitä, sisältyykö artikkeli aikakauslehteen vai kokoomateokseen.

 • Tekijöiden nimet (enintään 20 tekijää, jos tekijöitä on enemmän, niin merkitään ensimmäiset 19 tekijää, ... , viimeinen tekijä)
  • esim.;  McDuff, C., Smith, J., Kensington, K., Jones, S., Coughlan, S., Bortolin, L., Witte, M., Scott, A., Newport, A., Jensen, K., Wutzler, J., van Staden, I., McLean, J., Bergsma, G., Dowman, B., Petrie, K., Higgens, D., McCloud, R., Jessop, L., ... Duncan, P. (2017). An introduction to quantitative analysis in finance. Houghton.
 • Julkaisuvuosi
 • Painossa olevista julkaisuista merkitään painossa (in print, in press), käsikirjoituksista käsikirjoitus (manuscript)
 • Artikkelin nimi
 • Tiedot lehdestä tai julkaisusta, jossa artikkeli on kursiivilla, myös sitä seuraava pikku ja vuosikerran numero.
  • kirja-artikkeleista mainitaan teos, josta artikkeli on otettu merkinnällä "Teoksessa" 
 • Kausijulkaisusta merkitään vuosikerta ja numero
 • Sivut, joilla artikkeli on

 

lehtiartikkeli:

Herbst-Damm, K. L. & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24(2), 225–229. https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225 

artikkeli toimitetussa teoksessa:

Merchant, G. (2017). Hands, Fingers and iPads. Teoksessa C. Burnett, G. Merchant, A. Simpson & M. Walsh (toim.), The Case of the iPad: Mobile literacies in education (s. 245–256). Springer.

lehtiartikkeli, jossa enemmän kuin 21 kirjoittajaa:

Wiskunde, B., Arslan, M., Fischer, P., Nowak, L., Van den Berg, O., Coetzee, L., Juárez, U., Riyaziyyat, E., Wang, C., Zhang, I., Li, P., Yang, R., Kumar, B., Xu, A., Martinez, R., McIntosh, V., Ibáñez, L. M., Mäkinen, G., Virtanen, E., ... Kovács, A. (2019). Indie pop rocks mathematics: Twenty One Pilots, Nicolas Bourbaki, and the empty set. Journal of Improbable Mathematics, 27(1), 1935–1968. https://doi.org/10.0000/3mp7y-537

lehtiartikkeli ilman doi-numeroa:

Sillick, T. J. & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. Sensoria: A Journal of Mind, Brain & Culture, 2(2), 38–48. http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap

Light, M. A. & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal 8(1), 73–82.

painossa:

Woods, R. K. (painossa). Technique for myocardial protection in pulmonary atresia intact ventricular septum. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.

valmisteilla:

Tekijä, T. (vuosi). Käsikirjoituksen nimeke [käsikirjoitus valmisteilla].

hyväksytty julkaistavaksi:

Tekijä, T. (vuosi). Käsikirjoituksen nimeke [käsikirjoitus hyväksytty julkaistavaksi].

Kokouksen esitelmät julkaistaan usein kirjana tai kausijulkaisussa. Jos varsinaista kokousjulkaisua ei ole, kerrotaan tekijöiden, konferenssin ajankohdan ja esityksen nimen lisäksi esityksen tyyppi hakasulkeissa sekä kokouksen nimi ja paikka. Esityksen tyypin kuvailuun ei ole olemassa tiettyä terminologiaa.

 

   Kokousjulkaisu:

Fahrenberg, U., Jipsen, P. & Winter, M. (toim.). (2020). Lecture notes in computer science: Vol. 12062. Relational and Algebraic Methods in Computer Science: 18th International Conference, RAMiCS 2020, Palaiseau, France, April 8–11, 2020, Proceedings. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-642-21070-9

   

   Artikkeli kokousjulkaisussa:

Katz, I., Gabayan, K. & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. Teoksessa J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu & P. Scheunders (toim.), Lecture notes in Computer Science: Vol 4678. Advanced concepts for Intelligent Vision Systems (s. 97–108). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-74607-2_9

 

Artikkeli kausijulkaisussa:

Rönkkö, T., Kuuluvainen, H., Karjalainen, P., Keskinen, J., Saukko, E., Järvinen, A., Silvennoinen, H., Rostedt, A., Olin, M., Yli-Ojanperä, J., Dal Maso, M., Hillamo, R., Timonen, H. J., Saarikoski, S., Niemi, J. V., Kousa, A., Pirjola, L. & Nousiainen, P. (2017). Traffic is a major source of atmospheric nanocluster aerosol. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(29), 7549–7554. https://doi.org/10.1073/pnas.1700830114

 

Julkaistu muualla:

Viitanen, K. & Reiman, T. (25.–29.6.2017). Building an adaptive safety culture in a nuclear construction project - insights to safety practitioners [konferenssiesitelmä].7th Resilience Engineering International Symposium, Liège, Belgium. http://www.resilience-engineering-association.org/resources/symposium-papers/2017-liege-luik-b/

Kun käytät lähteenä elektronista aineistoa, lähdeluettelossa on bibliografisten tietojen lisäksi kerrottava, miten kyseiseen aineistoon pääsee käsiksi. Linkin voi jättää aktiiviseksi.

 • Jos mahdollista, käytä pysyvään tunnukseen perustuvaa linkkiä, esim. DOI, URN, Handle, tai ns. kestolinkki (permalink). DOI:sta tehdään linkki: https://doi.org/[DOI-tunniste]. DOI:n voi selvittää esimerkiksi Crossref-palvelusta.
 • Viittaus verkkoarkiston, esim. Internet Archive tai Memento, olemassaolevaan tai itse tallentamaasi versioon.
 • URL-osoite

 

Aivelo, T. (2018, January 18). Miksi plagiointi on väärin? [Blogi]. https://www.tiede.fi/blogit/kaiken-takana-loinen/miksi-plagiointi-vaarin

Hakala, J. (2017). E-viittaamisen ihanuus ja kurjuus. Informaatiotutkimus, 36(2), pp. 77–85. https://doi.org/10.23978/inf.65190

Sähkökirjoihin viittaaminen (n.d.). https://kustantajat.fi/tietoa-kustannusalasta/sahkokirjat/sahkokirjaan-viittaaminen

Merkitään tekijä, julkaisuaika, otsikko ja julkaisukanava.

 

Tiiro, A. (2018). Effect of visual realism on cybersickness in virtual reality (Master's thesis, University of Oulu). http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201802091218

 

Oikarinen, E. (2018). Perspectives on humor in recruitment advertising on the Internet (Doctoral dissertation, University of Oulu). Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica, 97. http://urn.fi/urn:isbn:9789526218397

Taideteos museossa

van Gogh, V. (1889). The starry night [Painting]. The Museum of Modern Art, New York, NY, United States. https://www.moma.org/learn/moma_learning/vincent-van-gogh-the-starry-night-1889/van Gogh, V. (1889). The starry night [Painting]. The Museum of Modern Art, New York, NY, United States. https://www.moma.org/learn/moma_learning/vincent-van-gogh-the-starry-night-1889/

Taidenäyttely

Design for eternity: Architectural models from the ancient Americas [näyttely]. (2015–2016). The Met Fifth Avenue, New York, NY, United States. https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2015/design-for-eternity

Martinez, J.-L., & Douar, F. (2018–2019). Archaeology goes graphic [näyttely]. The Louvre, Paris, France. https://www.louvre.fr/en/expositions/archaeology-goes-graphic

Elokuva

Fleming, V. (ohjaaja). (1939). Gone with the wind [elokuva]. Selznick International Pictures; Metro-Goldwyn-Mayer.

TV-sarja

Serling, R. (tuottaja). (1959–1964). The twilight zone [TV-sarja]. Cayuga
Productions; CBS Productions.

TV-sarjan osa

Favreau, J. (kirjoittaja), & Filoni, D. (ohjaaja) (2019, November 12). Chapter 1 (Season 1, Episode 1) [TV-sarjan osa]. TV-sarjassa: J. Favreau, D. Filoni, K. Kennedy, & C. Wilson (tuottajat), The Mandalorian. Lucasfilm; Golem Creations.

Sherman-Palladino, A. (käsikirjoittaja ja ohjaaja). (2018, December 5). All alone (Season 2, Episode 10) [TV-sarjan osa]. TV-sarjassa: A. Sherman-Palladino, D. Palladino, D. Gilbert, M. Shapiro, S. Carino, & S. Lawrence (tuottajat), The marvelous Mrs. Maisel. Dorothy Parker Drank Here Productions; Picrow; Amazon Studios.

Musiikki

Picker, T., & McClatchy, J. D. (1995). Emmeline: An opera in two acts [pienoispartituuri]. Schott Music.
Gilbert, W. S., & Sullivan, A. (2012). The Mikado in full score (C. Simpson & E. H. Jones, Eds.) [partituuri]. Dover Publications. (Alkuperäinen teos julkaistu v. 1885)

 

Blogi

Morton, S. (2020, January 12). A midlife crisis or a midlife unraveling? PsychCentral. https://psychcentral.com/blog/a-midlife-crisis-or-a-midlife-unraveling/

Facebook sivu

Community of Multiculturalism. (n.d.). Home [Facebook sivu]. Facebook. Viitattu 14.10.2021. https://www.facebook.com/communityofmulticulturalism/

 

Tekstissä

Lakitekstiin viitattaessa ilmoitetaan lain virallinen lyhenne (joka on määriteltävä, kun se esiintyy tekstissä ensimmäistä kertaa), luku, pykälä ja momentti.
Esim. (KPL 3:9.2 §)

Säädöslyhenteiden kirjoitusasun voi tarkistaa Finlex- tai Edilex -tietokannoista tai Suomen laki -teoksista tai Suomen säädöskokoelmasta, esim. https://www.edilex.fi/lainsaadanto/lyhenteet

Lähdeluettelossa

Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336.

____________

Tässä esimerkissä on sovellettu APA-viittaustyyliä.

Lähdeluettelo / Bibliography

Aliev, M. R., & Watson, J. (1985). Higher-order effects in the vibration-rotation spectra of semirigid molecules. Teoksessa K. N. Rao (Ed.), Molecular spectroscopy: Modern research (pp. 1–67). Orlando: Academic Press.

HART Communication Foundation. (2009, December 22). Wireless hart. Viitattu 25.4.2022. http://www.hartcomm.org/

Mitra, S. K. (1991). Some unconventional signal processing applications of multirate techniques. Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems 1, 13–16.

Paulson, M. (1992). Basement membrane proteins: Structure, assembly, and cellular interactions. Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology, 27(1–2), 93–127. https://doi.org/10.3109/10409239209082560

Paulsson, M., Saladin, K., & Landwehr, R. (1988). Binding of Ca2+ influences susceptibility of laminin to proteolytic digestion and interactions between domain-specific laminin fragments. European Journal of Biochemistry, 177(3), 477–481. https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1988.tb14396.x

The Royal Mardsen Hospital Bone-Marrow Transplantation Team. (1977). Failure of syngeneic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet, 310(8041), 742–744. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(77)90241-0

Watson, M. A. J. (1985). Higher-order effects in the vibration-rotation spectra of semirigid molecules. Molecular Spectroscopy: Modern Research, 3, 1.

Yonkers, K. A., Ramin, S. M., Rush, A. J., Navarrete, C. A., Carmody, T., March, D., . . . Leveno, K. J. (2001). Onset  and persistence of postpartum depression in an inner-city maternal health clinic system. American Journal of Psychiatry, 158(11), 1856–1863. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.158.11.1856

Zar, J. H. (1984). Biostatistical Analysis. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Eroja APAn 6. ja 7. painoksen välillä

 • ym.-lyhennettä käytetään myös ensimmäisessä tekstiviitteessä, jos tekijöitä on kolme tai enemmän​
 • yli 21 tekijää: lähdeluetteloon merkitään sukunimet ja etunimen alkukirjaimet 19 tekijältä, sen jälkeen kolme pistettä (...) ja viimeinen tekijä
 • julkaisupaikkaa ei enää merkitä, ainostaan kustantaja
 • kun sivulla on päivittyvää sisältöä, mutta sitä ei arkistoida, lisätään hakupäivämäärä viittaukseen (ks. Ohje, esimerkki 6)
 • DOI-tunnisteet muotoillaan samoin kuin URL-osoitteet, enää ei kirjoiteta ”DOI”, vaan https://doi.org/ ... 
 • myös verkkosivuston nimi merkitään verkkosivun otsikon lisäksi (ks. Ohje, esimerkit 1, 2, 4 ja 5) 
 • e-kirjaan ei enää tarvitse merkitä tallennusmuotoa, laitetta tai alustaa (esim. Kindle), ilmoitetaan ainoastaan kustantajan tiedot normaalisti (ks. Kirjaviittauksista)

APA7-viittaustyyliä on siis kevennetty edellä mainituin osin suhteessa APA6:een. On huomattava, että molemmissa itse akateemiseen kirjoittamiseen liittyvä tekstin sisäinen viittauslogiikka suhteessa lähdeviitteisiin on koko ajan sama.