Skip to Main Content

Tuotantotalous: Yritys- ja markkinatieto

Yritystietoa

Käytettävissä on kotimaisia ja kansainvälisiä yritystietokantoja, mm.

  • Maailmanlaajuinen Orbis-yritystietokanta

  • Largestcompanies.fi-sivusto, joka sisältää tietoa Pohjoismaiden suurimmista yrityksistä

  • MarketLine-tietokanta, joka sisältää markkinatutkimuksia, SWOT-analyyseja, maa- ja yritysprofiileja, toimialatietoa ja case-tutkimuksia

  • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) tarjoaa perustietoja suomalaisista yrityksistä ja yhteisöistä

  • Lisäksi Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Virre sisältää rekisteritietoa suomalaisista yrityksistä ja yhteisöistä. Perustietojen haku on maksutonta. Sen sijaan laajempien yritystietojen ja dokumenttien tilaukset ovat maksullisia.

Markkinatutkimuksia

Markkinatutkimuksia löytyy esimerkiksi Statista- ja MarketLine-tietokannoista. Aineistoa voi hakea myös seuraavien tietokantojen kautta:

  • Business Source Complete (EBSCO)
  • ABI/INFORM (ProQuest)

Yritys-, toimiala- ja maakohtaista tietoa, markkinatutkimuksia

biz_yritysmarkkinatieto

Aalto University Data Hub

Aalto University Data Hub auttaa niin opinnäytettä tekevää opiskelijaa kuin kokenutta tutkijaakin tutkimusdatan löytämisessä ja käyttämisessä.

Sivustolle on koottu runsaasti erilaisia data-aineistoja (datasettejä, tietokantoja, data-arkistoja jne.), jotka ovat Aalto-yliopiston kaikkien kuuden koulun opiskelijoiden ja tutkijoiden käytössä.

Aalto University Data Hub: https://datahub.aalto.fi/en

Yritysten vuosikertomukset

Vuosikertomuksia löytyy mm. yritysten kotisivuilta sekä seuraavista tietokannoista:

  • ABI/INFORM (ProQuest)
  • YritysPalvelin (v. 2009 asti)
  • Yritystiedot (Taloussanomat)

Painettuja vuosikertomuksia voi tiedustella Kansalliskirjastosta. Vuosikertomukset on sijoitettu pääosin kansalliskokoelman pienpainatekokoelmaan.