Skip to Main Content

Tuotantotalous: Standardit ja patentit

Muutos SFS Online -tietokannan kirjautumiseen

Suomen Standardisoimisliiton SFS Online –verkkopalvelun kirjautuminen tapahtuu jatkossa Haka-tunnistautumisella. Valitse ensin kotiorganisaatioksi Aalto-yliopisto ja kirjaudu sitten aalto-tunnuksellasi. Lukeaksesi DRM-suojauksella suojattuja pdf-tiedostoja täytyy koneella olla Adobe Reader.

Standarditiedostot ovat vesileimattuja ja vesileimassa näkyy oppilaitoksen nimi. Tekijänoikeuslaki suojaa standardeja ja niitä saa käyttää vain oppilaitoksen sisäisessä toiminnassa. Standardeja tai niiden kopioita ei saa luovuttaa oppilaitoksen ulkopuolelle esim. yritykselle, jolle tehdään diplomi- tai opinnäytetyötä.

 

Standardisoimisliiton kirjasto

Standardisoimisliiton kirjasto ja sen tietopalvelut tarjoavat henkilökohtaista palvelua standardisoinnin alalta.
Kirjaston julkaisuja ei lainata ulkopuolisille, mutta kokoelmat, lukutilat ja tietokannat ovat asiakkaiden käytettävissä arkisin klo 9–15.
Käyntiosoite: Malminkatu 34, Helsinki

Standardointiin liittyvistä lähteistä on lisätietoa myös kirjaston verkkosivuilla.

Lisätietoa patenteista

Patentti- ja rekisterihallitus ja VTT tietopalvelu. 2005. Tehoa tuotekehitykseen - Patentti-informaation hyödyntäminen teknisen ja kilpailijatiedon lähteenä.
Helsinki: Patentti- ja rekisterihallitus. ISBN 951-53-2800-4 (nid.) ISBN 951-53-2801-2 (PDF).
http://www.prh.fi/stc/attachments/tietoaprhsta/newfolder_4/PRH_Tiedonhakuopas.pdf

Standardeista

Standardisointi merkitsee yhtenäisten sääntöjen laatimista viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien toiminnan helpottamiseksi. Vaikka standardi on usein vain suositus, on tiettyjä viranomaisten määräyksissä mainittuja standardeja yleensä pakko noudattaa. Standardeja käytetään opiskelujen aikana myös esimerkiksi tekniikan alan harjoitustöissä, sillä ne esittävät tiiviissä muodossa eri aloilla tarvittavia tärkeitä menetelmiä ja tuotteiden ominaisuuksia. Standardisoinnista Suomessa vastaa Suomen Standardoimisliitto (SFS), joka vahvistaa kansalliset SFS-standardit ja julkaisee ne.

Eurooppalainen standardi (EN) on vahvistettava kussakin maassa kansalliseksi standardiksi. Samalla kumotaan kaikki sen kanssa ristiriidassa olevat kansalliset standardit. Eurooppalainen standardisointi toimii yhteistyössä maailmanlaajuisen standardisoinnin kanssa, jota hoitavat ISO (International Organization for Standardization) ja IEC (International Electrotechnical Commission). Eri maiden ja järjestöjen standardit voidaan erottaa toisistaan standardien tunnusnumeron perusteella. Tunnusnumero muodostuu julkaisujärjestöä osoittavasta kirjainlyhenteestä ja sitä seuraavasta numerosta. Kirjainlyhenne on usein sama kuin standardisoivan järjestön lyhenne. Esimerkiksi lyhenne SFS 3655 tarkoittaa suomalaista standardia. SFS-EN 60947-5-1 tarkoittaa eurooppalaista standardia EN 60947-5-1 (1992), joka on vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi.

Standardit Aalto-yliopiston kokoelmissa

Aalto-yliopiston kokoelmiin kuuluviin standardilähteisiin voi tutustua Aalto-Primossa. Muun muassa seuraavat standardit ovat käytettävissä elektronisena versiona:


SFS-standardit

SFS Online -palveluun sisältyvät kaikki SFS-standardit. Aalto-yliopiston käyttäjänä voit hakea standardeja joko sivun oikeassa reunassa olevasta hakulaatikosta tai yläosan linkeistä.

SFS Online löytyy Aalto-Primosta hakusanalla SFS.

Patentit

Patentti-informaatio on tärkeä teknisen tiedon lähde, sillä patenttien sisältämää tietoa ei välttämättä julkaista muissa foorumeissa, kuten tieteellisissä artikkeleissa ja konferenssi-esitelmissä. Patentti-informaatiota voi lisäksi hyödyntää mm. tuotekehityksen tietolähteenä päällekkäisen tutkimuksen välttämiseksi tai business-tiedon lähteenä oman alan kehitystrendeistä. (PRH & VTT 2005, 5.) Suomessa patentit myöntää Patentti- ja rekisterihallitus (PRH).
Aalto-yliopiston kokoelmiin kuuluviin patenttilähteisiin voi tutustua Aalto-Primossa. Keskeisimmät patentti-informaation lähteet, kuten Euroopan patenttiviraston Espacenet-palvelu ja PRH:n PatInfo ovat avoimessa verkossa kaikkien hyödynnettävissä.

  • Espacenet-palvelu on avoimessa verkossa oleva palvelu, joka koostuu sekä maailmanlaajuisesta patentti-tietokannasta että kansallisista tietokannoista. Maailmanlaajuinen tietokanta on hyvä työväline useimpiin patentteja koskeviin tiedonhakuihin. Espacenet-palvelua ylläpitää Euroopan patenttivirasto ja se sisältää aineistoa aina 1920-luvulta lähtien.
  • PatInfo-tietokannasta löydät kaikki suomalaiset patenttihakemukset vuodesta 1960 alkaen. Myös PatInfo-tietokanta on avoimessa verkossa. Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta löydät myös patentteihin liittyvää lisätietoa.

Patentti-informaatiota voi hyödyntää mm.:
 - tuotekehityksen tietolähteenä päällekkäisen tutkimuksen välttämiseksi
 - business-tiedon lähteenä oman alan tai kilpailijoiden tutkimuksesta tai kehitystrendeistä (PRH & VTT 2005, 5).

Standardi-tietokantoja

Standardit

Patentti-tietokantoja

Patentit

Aaltolainen, ilmoita ongelmasta e-aineistossa Oppimiskeskukseen