Skip to Main Content

Tuotantotalous: Hakuteoksia ja sanakirjoja

Mitä hakuteokset, tietosanakirjat ja sanakirjat ovat?

Hakuteokset ovat tiedonlähteitä, jotka on tehty tiedon nopeaa löytämistä varten. Ne soveltuvat käytettäviksi, kun halutaan muodostaa yleiskuva tietystä aiheesta, perehtyä aiheeseen liittyvään termistöön tai tarkistaa jokin yksittäinen asiatieto.

Tietosanakirjat ja käsikirjat ovat systemaattisia eri alojen yleisesityksiä, joihin on koottu tutkimusta ja perustietoa tiivistetyssä muodossa. Ne voivat olla joko yleisiä tai tiettyyn aihealueeseen keskittyviä.

Sanakirjat ovat joko yksikielisiä, selittäviä sanakirjoja tai kääntäviä sanakirjoja. Yleissanakirjojen lisäksi eri aloilla on omia termistösanakirjoja.

Nykyään iso osa hakuteoksista ja sanakirjoista löytyy elektronisina palveluina.

Painetut hakuteokset

Standardit, tietosanakirjat, käsikirjat, taulukkokirjat ja hakemistot sijaitsevat Oppimiskeskuksessa Ref-käsikirjastokokoelmassa. Ne on sijoitettu hyllyyn aiheensa mukaan.

Sanakirjoja löytyy sekä lainattavista kirjoista että hakuteoksista. Sanakirjojen hyllyluokka on 801, hakuteoksissa Ref 801/802. Hakuteoksia ei lainata.

Kirjastokarttapalvelu auttaa sinua löytämään painetut kirjat Aalto-yliopiston eri kirjastoista ja hyllyluokista.

Hakuteoksia

tekniikka_hakuteokset

Sanakirjoja ja asiasanastoja

tekniikka_sanakirjat

Lakitietoa

tekniikka_lakitieto

Eduskunnan kirjasto

Eduskunnan kirjasto on avoin kaikille kansalaisille ja auttaa oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa koskevissa tiedontarpeissa.

Aaltolainen, ilmoita ongelmasta e-aineistossa Oppimiskeskukseen