Skip to Main Content

Tuotantotalous: Opinnäytteet

Kandidaatin- ja diplomitöiden julkaiseminen

Kandidaatin- ja diplomityöt kerätään MyCourses- ja eAge-järjestelmien kautta Aaltodoc-julkaisuarkistoon.

Ohjeet opinnäytteiden elektroniseen arkistointiin:

  • Tee työstäsi PDF/A-tiedosto. Työ arkistoidaan yhtenä tiedostona, liitä opinnäytteen tiivistelmälomake ja mahdolliset liitteet samaan tiedostoon itse työn kanssa. Lisätietoa PDF/A-muotoon konvertoinnista
  • Huolehdi, että tallennat järjestelmään työsi viimeisen ja viimeistellyn version, johon kaikki tarvittavat korjaukset on tehty

Lisätietoa:

Muita opinnäytteitä

tekniikka_opinnaytteet

Löydä diplomityöt, lisensiaatintutkimukset ja kandidaatintyöt

Elektronisessa muodossa julkaistut opinnäytteet löytyvät Aaltodoc-julkaisuarkistosta. Diplomityöt ja lisensiaatintutkimukset on julkaistu avoimessa verkossa työn tekijän luvalla.

Tekniikan kandidaatintyöt on arkistoitu vuodesta 2008 lähtien ainoastaan elektronisessa muodossa. Inssi-tietokannassa ja Aaltodocissa tekniikan kandidaatintöiden kokotekstitiedostot on suojattu salasanalla ja niihin pääsee vain Oppimiskeskuksen työasemia käyttäen tekijänoikeussyistä. Päästäksesi avaamaan tiedostot ota yhteyttä henkilökuntaan.

Diplomitöiden ja lisensiaatintutkimusten painetut kappaleet löytyvät pääosin Oppimiskeskuksen arkistosta, josta niitä voi tilata luettavaksi.

Kaikkien töiden, sekä painettujen että elektronisten, tiedot ovat haettavissa Tenttu-tietokantoihin kuuluvassa Inssi-tietokannassa. Työn viitetiedoista ilmenee mm. sen nykyinen sijainti.

Aaltolainen, ilmoita ongelmasta e-aineistossa Oppimiskeskukseen

Löydä väitöskirjat

Painettuja väitöskirjoja löytyy sekä Oppimiskeskuksesta että erilliskirjastoista. Kaikkien väitöskirjojen tiedot löytyvät Aalto-Primosta.

Vuodesta 2000 lähtien suurin osa tekniikan alan väitöskirjoista on julkaistu myös elektronisessa muodossa. Elektroniset väitöskirjat ovat saatavilla Aaltodoc-julkaisuarkistossa.

Väitöskirjan julkaiseminen

Aalto-yliopiston väitöskirjat julkaistaan DOCTORAL DISSERTATIONS -julkaisusarjassa. Väitöskirjat tuotetaan ja tilataan Aalto-yliopiston julkaisualustan kautta.

Kaikista väitöskirjoista suositellaan tehtäväksi myös elektroninen versio Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Oppimiskeskus huolehtii elektronisen version tallennuksesta Aaltodociin väittelijän luvalla.

Oppimiskeskus antaa neuvontaa väitöskirjojen julkaisemiseen, julkaisulupiin ja julkaisualustan käyttöön liittyvissä asioissa.

Lisätietoa: