Skip to Main Content

Tuotantotalous: Artikkelit

Minkä tietokannan valitsen?

Artikkelitietokannat eli kokotekstitietokannat sisältävät kokonaisia artikkeleita.

Viitetietokannat sisältävät viitetietoja (tekijä, nimeke, kustantaja, vuosi ym.) kirjoista tai artikkeleista, mutta eivät välttämättä suoraan kokotekstejä.

Hae artikkeleita hakusanoilla

Artikkelihaku soveltuu, kun haluat kartoittaa, kuinka pajon jostain aiheesta on kirjoitettu tai kun tarvitset muutaman artikkelin. Tarkkaan tiedonhakuun jostain aiheesta artikkelihaku ei niinkään sovellu, koska tulosjoukot ovat usein laajoja. Tarkemmat haut kannattaa tehdä tietokantojen omissa käyttöliittymissä.

Viittaustietoja sisältävät tietokannat

Web of Science ja Scopus -viitetietokannat sisältävät myös viittaustietoja. Näistä tietokannoista voi hakea esim. tietyn aiheen viitatuimpia artikkeleita tai tiettyyn artikkeliin viittaavia artikkeleita. Artikkelien kokotekstien saatavuuden voi tarkistaa ViewIt@Aalto-linkityksen avulla.

Google Scholar  -hakukone sisältää myös viittaustietoja. ViewIt@Aalto-linkityspalvelu on yhteydessä siihenkin, joten Google Scholar on helppokäyttöinen indeksi myös Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen elektronisen aineistoon. Google Scholaria voi käyttää myös Aalto-yliopiston lankaverkon ulkopuolelta (Scholar-ohjeet).

Mikä on tieteellinen artikkeli?

Tieteelliset artikkelit julkaistaan tieteellisissä lehdissä (tiedejulkaisuissa, engl. scholarly journals). Artikkelit ovat tutkijoiden ja asiantuntijoiden kirjoittamia ja ne on suunnattu alan asiantuntijoille. Uusin tieteellinen tieto ja tutkimustulokset julkaistaan useilla tieteenaloilla juuri tieteellisissä lehdissä.

Useimpien tieteellisten lehtien artikkeleiden laadun takaa vertaisarviointi eli peer review. Vertaisarviointimenettelyssä saman alan asiantuntijat arvioivat tieteellisen käsikirjoituksen ja päättävät sen julkaisemiskelpoisuudesta. Useissa tietokannoissa on mahdollista rajata haku tieteellisiin tai vertaisarvioituihin lehtiin.

Hae artikkelia (Aalto-Primo)

Hae Oppimiskeskuksen lisensoimia aineistoja Aalto-Primon artikkelihakua käyttäen.

Artikkelitietokantoja, jotka sisältävät useiden kustantajien lehtiä

biz_valittajat

Yksittäisten kustantajien artikkelitietokantoja

biz_kustantajat

Muita artikkelitietokantoja

biz_muutartikkelit

Viitetietokantoja

biz_viitetietokannat

E-aineistojen käyttö

Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilöstölle:

  • Suoraan yliopiston työasemilta, yliopiston lankaverkossa
  • Aalto-tunnuksilla kirjautuen mistä vain ja milloin vain (etäkäyttö)
  • Suoraan käyttäen Eduroam-verkkoa tai VPN-yhteyttä mistä vain ja milloin vain

Muille asiakkaille:

Lisätietoa e-aineistojen käytöstä ja käyttöehdoista.

EndNote-viitteidenhallintaohjelma

Tietotekniikkapalvelut on hankkinut EndNoten uudeksi viitteidenhallintaohjelmaksi kaikille aaltolaisille. Ohjeet ohjelman asentamiseen ja käyttöön löytyvät täältä:

https://www.aalto.fi/fi/palvelut/viitteidenhallintaohjelma-endnote

RefWorks-viitteidenhallintaohjelma

RefWorks-tilaus päättyi 31.12.2021. Katso ohjeet viitteiden siirrosta toiseen järjestelmään täältä.

RefWorks on kätevä työkalu lähdeviitteiden hallinnointiin. Viitteiden kerääminen, järjestäminen ja lähdeluettelon luominen käyvät helposti. Lue lisää >>

Tieteellinen viittaaminen

Learn to Use RefWorks in 20 Minutes (YouTube)

 

 

 

E-lehtitietokantojen käyttö

Suora haku e-lehtitietokantojen kautta mahdollistaa tarkemman haun kuin tiedonhakuportaalien käyttö.
E-lehtitietokannat ovat toiminnoiltaan usein hyvin samankaltaisia; jos opettelet yhden syvällisesti, niin opit nopeasti myös toisten hyödyntämisen.

Tietokantojen tehokkaan hyödyntämisen avaimia ovat erilaiset 'browse'-toiminnot, erilaisten kontrolloitujen asiasanastojen (engl. usein 'thesaurus' tai 'subject terms') hyödyntäminen, hakutulosten filtterointi, viitteiden lähettäminen viitteidenhallintaohjelmiin ja erilaiset käyttäjätileihin liittyvät toiminnot.

Vaikka yksittäisten palvelujen hyödyntäminen on helppoa, kirjastojärjestelmien, kuten Aalto-Primon, hallitseminen auttaa paremmin ymmärtämään käytössäsi olevia tiedonlähteitä.

Aaltolainen, ilmoita ongelmasta e-aineistossa Oppimiskeskukseen