Skip to Main Content

Muotoilun opas: Artikkelit ja tietokannat

Tiedonhakuprosessi

Kuva: Tiedonhaun sykli.

 

Lisää tiedonhakuprosessista >>

Vastaamme kaikkiin aineistoihin liittyviin kysymyksiin ja opastamme tiedonhaussa. Jos haluat henkilökohtaista opastusta tiedonhakuun haluamaasi aiheeseen liittyen Tilaa tiedonhaun opastusta (lomake)

Muista myös itseopiskelu-pakettimme: Tiedonhankinnan opas>>

Kauppatieteet

Yritys- ja markkinointitietoa löytyy  Kauppatieteiden oppaasta.

Psykologia ja lääketiede

Artikkelihaku (Aalto-Primo)

Hae Oppimiskeskuksen lisensoimia aineistoja Aalto-Primon artikkelihakua käyttäen.

Muotoilun alojen tietokantoja

Materiaalit, trendit, patentit, standardit ja RT-kortistot

Alternative access – vaihtoehtoisia väyliä artikkeleihin

E-aineistojen käyttö ja käyttöoikeudet

E-aineisto on käytettävissä Aalto-yliopiston lankaverkossa tai etäkäyttönä. Etäkäyttö on mahdollista yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle aalto-tunnuksilla kirjautumalla. E-aineistot löytyvät parhaiten käyttämällä Aalto-Primo portaalia  tai LibGuides-Oppaita.

Muut asiakkaat voivat käyttää e-aineistoja oppimiskeskuksen asiakastyöasemilta

Lisätietoa e-aineistojen käytöstä

E-aineiston käyttöehdot

ViewIt@Aalto-linkistä kokotekstiin

Kun löydät tietokannasta artikkelin viitetiedot, pääset ViewIt@Aalto-linkin kautta kokotekstiin silloin, kun Oppimiskeskus on hankkinut siihen lisenssin. Voit tarkistaa painetun lehden saatavuuden Aalto-Primosta tai kansallisesta Finna-portaalista. Mikäli aineisto ei ole saatavissa Oppimiskeskuksen kokoelmista, sen voi tilata käyttämällä kirjaston aineistonvälitys-palvelua.

Google Scholar ja ViewIt@Aalto-linkitys Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston suojatun verkon kautta käytettäessä Google Scholarin hakutuloksista on suora yhteys kokonaisiin aineistoihin (esim. lehtiartikkeli), mikäli Oppimiskeskus on hankkinut niihin lisenssin. Tällöin hakutuloksissa, heti viitteen otsikon perässä, on linkki ViewIt@Aalto.

Lue lisää >>

 

 

 

Aaltolainen, ilmoita ongelmasta e-aineistossa Oppimiskeskukseen