Skip to Main Content

Muotoilun opas: Sanakirjoja ja hakuteoksia

Sanakirjoja, hakuteoksia ja tietosankirjoja

Kuva: Kirjoja hyllyssä.

Sanakirjat ovat joko yksikielisiä, selittäviä sanakirjoja tai kääntäviä sanakirjoja. Yleissanakirjojen lisäksi eri aloilla on omia termistösanakirjoja.

Hakuteokset ovat tiedonlähteitä, jotka on tehty tiedon nopeaa löytämistä varten. Ne soveltuvat käytettäviksi, kun halutaan muodostaa yleiskuva tietystä aiheesta, perehtyä aiheeseen liittyvään termistöön tai tarkistaa jokin yksittäinen asiatieto.

Tietosanakirjat ja käsikirjat ovat systemaattisia eri alojen yleisesityksiä, joihin on koottu tutkimusta ja perustietoa tiivistetyssä muodossa. Ne voivat olla joko yleisiä tai tiettyyn aihealueeseen keskittyviä.

 

 

Vapaasti käytössä olevia sanakirjoja

Taidesanakirjoja

Sanakirjoja

Hakuteoksia ja tietosanakirjoja

muotoilu_hakuteokset