Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin julkaiseminen ja Aalto-yliopisto : Yleistä tietoa avoimesta julkaisemisesta

Sanastoa

Embargo viittaa kustantajan määrittelemään alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettuun karanteeniin, jonka aikana tulee pidättäytyä työn rinnakkaistallenteena julkaisemisesta

APC (article processing charge) viittaa kultaisen tien avoimeen julkaisemiseen (gold open access) liittyvään maksuun, jolla katetaan esimerkiksi vertaisarvioinnin kustannuksia

Pre-print viittaa työn muotoon, jossa se lähetettiin ensimmäisen kerran vertaisarvioitavaksi

Post-print (myös final draft tai author-accepted version) viittaa työn vertaisarvioinnin jälkeiseen muotoon ilman kustantajan lopullista sivutusta ja ulkoasua logoineen

Final published version (tai publisher PDF) viittaa siihen työn muotoon, jossa julkaisija sitä sähköisesti jakelee

Lehtien laatua tarkastelevia palveluja

Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi

Thomson Reutersin Impact Factor listaus Journal Citation Reports -tietokannassa (lisensioitu tuote, Aalto käyttäjätunnus ja salasana vaaditaan palvelun käyttämiseksi)

Elsevierin SCImago-palvelu

Yleistä tietoa avoimesta julkaisemisesta

Mitä on tieteellisen tiedon avoin julkaiseminen? (Lähde: Euroopan komission tausta-asiakirja julkaisujen ja tutkimusaineiston avoimesta julkaisemisesta Horisontti 2020 -ohjelmassa, ”The European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020”)

Avoin julkaiseminen voidaan määritellä toimintatavaksi, jolla tieteellinen tieto saatetaan kaikkien lukijoiden saataville maksutta netin kautta. Tutkimuksen ja kehityksen kontekstissa avoin julkaiseminen yleensä keskittyy ’tieteellisen tiedon’ saatavuuteen, jolla viitataan kahteen pääkategoriaan:

  • Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (jotka on julkaistu tieteellisissä julkaisuissa);
  • Tieteellinen tutkimusaineisto (julkaisuihin käytetty aineisto tai käsittelemätön data).
  • Avoimet julkaisut käyvät läpi saman vertaisarviointiprosessin kuin ei-avoimet julkaisut;
  • Koska avoimen julkaisun vaatimus tulee vasta julkaisupäätöksen jälkeen, se ei ole julkaisuvelvoite:
  • Päätös tulosten kaupallisesta hyödyntämisestä (patentoimalla tai muilla tavoin) tehdään ennen päätöstä julkaista tulokset (avoimesti tai muuten), joten avoin julkaiseminen ei vaikuta tutkimustulosten kaupalliseen hyödynnettävyyteen.

 

Avoimen julkaisemisen edut tutkijoille

Tutkimuksissa on osoitettu, että avoin julkaiseminen lisää viittauksia artikkeleihin joillakin tieteenaloilla huomattavasti: 300–450 % lääketieteessä, 170–580 % fysiikassa/astronomiassa ja 200–600 % maataloustieteissä (Swan, 2010, The Open Access citation advantage: studies and results to date, http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18516/).

 

Mitä ovat vihreä ja kultainen tie avoimeen julkaisemiseen?

Avoimeen julkaisemiseen on kaksi pääasiallista reittiä, jotka eivät sulje toisiaan pois:

Vihreän tien julkaisemisessa (eli rinnakkaistallentaminen tai green open access), tutkija tallentaa julkaistun artikkelin eli lopullisen vertaisarvioidun käsikirjoituksen verkossa olevaan julkaisuarkistoon joko ennen artikkelin julkaisua muutoin, sen jälkeen tai samaan aikaan. Usein artikkelin julkaisussa on tällöin viive (’karanteeniaika’). Kustantajat keräävät sijoituksensa takaisin myymällä tilauksia ja laskuttamalla latauskerroista sinä aikana kun heillä on yksinoikeus artikkeliin. Tähän malliin kannustetaan avoimen julkaisun yhteisössä tutkijoiden ja kirjastotyöntekijöiden keskuudessa maksullisen kultaisen tien lisäksi ja usein tätä pidetään näistä vaihtoehdoista parempana.

Kultaisen tien julkaiseminen (gold open access) tarkoittaa, että julkaisu on avoimesti saatavilla tieteellisen kustantajan kautta. Tähän liittyvät kustannukset siirtyvät artikkelin lukijoilta artikkelin julkaisevan tutkijan yliopistolle. Kultaisen tien julkaisemiseen liittyvää maksua kutsutaan usein julkaisumaksuksi (engl. ’article processing charge’ APC), ja se voi olla jopa muutamia tuhansia euroja artikkelilta. Monet tieteelliset julkaisut, mukaan lukien monet arvostetut ja vaikuttavuuskertoimeltaan merkittävät julkaisut, ovat lisäksi kehittäneet omia rinnakkaistallentamiskäytäntöjään vastatakseen tutkimusrahoittajien, kuten Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelman, vaatimuksiin.

Hyväksytyt käsikirjoitukset tallennetaan ACRIS-tutkimustietojärjestelmään

Ohjeet avointen rinnakkaistallenteiden tekemiseen

Avoin julkaiseminen muualla

openaccess.aalto.fi kansallinen avoimen julkaisemisen ohjesivusto

Avoin tiede -sivusto

RECODE (Policy RECommendations for Open Access to Research Data in Europe)

FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research)

SPARC Europe (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)

European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020