Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin julkaiseminen ja Aalto-yliopisto : Avoin julkaiseminen tutkimushankkeissa

Sanastoa

Embargo viittaa kustantajan määrittelemään alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettuun karanteeniin, jonka aikana tulee pidättäytyä työn rinnakkaistallenteena julkaisemisesta

APC (article processing charge) viittaa kultaisen tien avoimeen julkaisemiseen (gold open access) liittyvään maksuun, jolla katetaan esimerkiksi vertaisarvioinnin kustannuksia

Pre-print viittaa työn muotoon, jossa se lähetettiin ensimmäisen kerran vertaisarvioitavaksi

Post-print (myös final draft tai author-accepted version) viittaa työn vertaisarvioinnin jälkeiseen muotoon ilman kustantajan lopullista sivutusta ja ulkoasua logoineen

Final published version (tai publisher PDF) viittaa siihen työn muotoon, jossa julkaisija sitä sähköisesti jakelee

Lehtien laatua tarkastelevia palveluja

Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi

Thomson Reutersin Impact Factor listaus Journal Citation Reports -tietokannassa (lisensioitu tuote, Aalto käyttäjätunnus ja salasana vaaditaan palvelun käyttämiseksi)

Elsevierin SCImago-palvelu

Avoin julkaiseminen tutkimushankkeissa

Avoin julkaiseminen tutkimusrahoitusta hakiessa

Tutkimusten rahoittajilla on entistä kovemmat odotukset ja vaatimukset avointa julkaisemista kohtaan. Odotuksiin vastaaminen vaatii, että avoin julkaiseminen otetaan huomioon jo tutkimushankkeen suunnitteluvaiheessa ja avoimen julkaisemisen edellyttämät toimenpiteet kirjoitetaan auki myös apurahahakemuksiin. Avoin julkaiseminen voidaan toteuttaa eri tavoin, minkä vuoksi on tärkeää noudattaa kunkin rahoittajan vaatimuksia. Varmista, että kaikki rahoittajan avoimen julkaisemisen vaatimukset on otettu huomioon, esimerkiksi EU-komission vaatimukset, jotka on kuvattu tarkemmin alla kohdassa Avoin julkaiseminen tutkimushankkeiden sopimuksissa.

Maksullisen avoimen julkaisemisen kautta julkaistujen artikkelien julkaisumaksut (APC) ovat yleensä hyväksyttäviä projektikustannuksia, jotka on otettava huomioon tutkimusprojektin budjetin suunnitteluvaiheessa.

Avoin julkaiseminen tutkimushankkeiden sopimuksissa

Rahoittajan avoimen julkaisemisen periaatteiden noudattaminen voidaan erikseen mainita tutkimushankkeen sopimuksissa. Koska avointa julkaisemista koskevat vaatimukset ovat sitovia, tutkimushankkeissa on tärkeää noudattaa niitä ja raportoida niiden noudattamiseksi tehdyistä toimenpiteistä.

Euroopan komission avoimen julkaisemisen periaatteet on kuvattu H2020-ohjelman malliavustussopimuksessa (Model Grant Agreement): Multi-beneficiary General MGA, 29.2 Open access to scientific publications (yleinen avustussopimus usean edunsaajan hankkeissa 29.2 Tutkimusjulkaisujen avoin julkaiseminen):

Jokaisen edunsaajan täytyy varmistaa, että kaikki hankkeen tuloksiin liittyvät vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut julkaistaan avoimesti (ilmaiseksi verkossa kaikkien saataville). Erityisesti edunsaajan täytyy:

a)     mahdollisimman pian ja viimeistään julkaisuhetkellä rinnakkaistallentaa koneellisesti luettavissa oleva kappale julkaistusta versiosta tai vertaisarvioidun käsikirjoituksen lopullinen korjattu versio tieteelliseen julkaisuarkistoon. Lisäksi osapuolen täytyy pyrkiä samaan aikaan julkaisemaan tutkimusaineisto, jotta tieteellisessä julkaisussa esitettyjen tulosten pätevyys voidaan vahvistaa.

b)    varmistaa, että rinnakkaisjulkaisuun on avoin pääsy - julkaisuarkiston kautta - viimeistään (i) julkaisuhetkellä, jos sähköinen julkaisu on saatavana ilmaiseksi kustantajan kautta tai (ii) puolen vuoden sisällä julkaisusta (vuoden sisällä yhteiskuntatieteellisillä ja humanistisilla aloilla) kaikissa muissa tapauksissa.

c)     varmistaa, että julkaisun bibliografisiin metatietoihin, joiden avulla se voidaan tunnistaa, on avoin pääsy julkaisuarkiston kautta. Bibliografiset metatiedot täytyy esittää standardimuodossa ja niihin kuuluvat: ehdot [Euroopan unioni (EU) ja Horisontti 2020], toimen nimi, lyhenne ja apurahan numero; julkaisupäivä, mahdollisen karanteeniajan pituus ja pysyvä tunniste.

Avoimeen julkaisemiseen liittyvistä velvoitteista raportointi

Tutkijoilla on avoimeen julkaisuun liittyviä velvoitteita. Ulkopuoliset rahoittajat vaativat, että velvoitteiden täyttämisestä raportoidaan ja ne valvovat velvoitteiden noudattamista aktiivisesti. Tutkijoiden on hyvä muistaa tämä ja raportoida avoimeen julkaisuun liittyvistä velvoitteistaan tutkimushankkeiden sopimusten mukaisesti. Aallon hankepalvelut neuvovat hakijoita eri hanketyyppien raportointikäytännöissä. 

Hyväksytyt käsikirjoitukset tallennetaan ACRIS-tutkimustietojärjestelmään

Ohjeet avointen rinnakkaistallenteiden tekemiseen

Avoin julkaiseminen muualla

openaccess.aalto.fi kansallinen avoimen julkaisemisen ohjesivusto

Avoin tiede -sivusto

RECODE (Policy RECommendations for Open Access to Research Data in Europe)

FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research)

SPARC Europe (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)

European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020