Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin julkaiseminen ja Aalto-yliopisto : Avoin tutkimusaineisto avoimissa julkaisuissa

Sanastoa

Embargo viittaa kustantajan määrittelemään alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettuun karanteeniin, jonka aikana tulee pidättäytyä työn rinnakkaistallenteena julkaisemisesta

APC (article processing charge) viittaa kultaisen tien avoimeen julkaisemiseen (gold open access) liittyvään maksuun, jolla katetaan esimerkiksi vertaisarvioinnin kustannuksia

Pre-print viittaa työn muotoon, jossa se lähetettiin ensimmäisen kerran vertaisarvioitavaksi

Post-print (myös final draft tai author-accepted version) viittaa työn vertaisarvioinnin jälkeiseen muotoon ilman kustantajan lopullista sivutusta ja ulkoasua logoineen

Final published version (tai publisher PDF) viittaa siihen työn muotoon, jossa julkaisija sitä sähköisesti jakelee

Lehtien laatua tarkastelevia palveluja

Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi

Thomson Reutersin Impact Factor listaus Journal Citation Reports -tietokannassa (lisensioitu tuote, Aalto käyttäjätunnus ja salasana vaaditaan palvelun käyttämiseksi)

Elsevierin SCImago-palvelu

Avoin tutkimusaineisto avoimissa julkaisuissa

Tutkimusaineisto voidaan tallentaa ja panna saataville merkittäviin valtakunnallisiin tai kansainvälisiin julkaisuarkistoihin. Tutkimusrahoittajat ja tieteelliset julkaisut edellyttävät enenevässä määrin tutkijoiden rinnakkaistallentavan tutkimusaineistonsa julkaisuarkistoon, jotta avoimissa tieteellisissä julkaisuissa esitettyjen tulosten pätevyys voidaan varmistaa.

Suomen Akatemia suosittelee esimerkiksi seuraavia julkaisuarkistoja:

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD). Nimestään huolimatta FSD ottaa vastaan tutkimusaineistoa myös lääketieteelliseltä ja humanistiselta alalta (jos mahdollista).

FIN-CLARIN-konsortio FIN-CLARIN on Helsingin yliopiston ylläpitämä ja keskittyy kieliaineistoon.

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus on avannut kolme tiedonhallinnan ja avoimen julkaisemisen palvelua. CSC:n IDA - tutkimusaineistojen säilytyspalvelu tarjoaa tiedonsäilytysmahdollisuuksia akatemian rahoittamille tutkijoille. CSC:n Etsin - tutkimuksen tietoaineistojen hakupalvelu on suositeltavin metatietojen säilytyspaikka huolimatta siitä, mihin varsinainen tutkimusaineisto on tallennettu. CSC:n AVAA - avointen aineistojen julkaisualusta tarjoaa sovelluksia avointen tutkimusaineistojen hyödyntämiseen.

Näiden ohella Suomen akatemia suosittelee CERN:n Zenodo-palvelua tutkimustulosten jakamiseen ja tallennukseen.

Aalto-yliopiston tutkimusdatan hallintapolitiikka

Aalto-yliopisto on vahvistanut tutkimusdatan hallintapolitiikan, jossa määritellään julkisella rahoituksella luodun tutkimusdatan avaamisen periaatteet. Tavoitteena on, että aineistot ovat helposti löydettäviä, saavutettavia, ymmärrettäviä ja yhteensopivia. Metadatakatalogi ja digitaalinen infrastruktuuri toteutetaan yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden, kuten Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n ja Euroopassa tutkimusdatapalveuja tarjoavan EUDATin kanssa.

Hyväksytyt käsikirjoitukset tallennetaan ACRIS-tutkimustietojärjestelmään

Ohjeet avointen rinnakkaistallenteiden tekemiseen

Avoin julkaiseminen muualla

openaccess.aalto.fi kansallinen avoimen julkaisemisen ohjesivusto

Avoin tiede -sivusto

RECODE (Policy RECommendations for Open Access to Research Data in Europe)

FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research)

SPARC Europe (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)

European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020