Skip to main content

Avoin julkaiseminen ja Aalto-yliopisto : Alennuksia kirjoittajamaksuihin

Sanastoa

Embargo viittaa kustantajan määrittelemään alkuperäisen työn julkaisuajankohdasta laskettuun karanteeniin, jonka aikana tulee pidättäytyä työn rinnakkaistallenteena julkaisemisesta

APC (article processing charge) viittaa kultaisen tien avoimeen julkaisemiseen (gold open access) liittyvään maksuun, jolla katetaan esimerkiksi vertaisarvioinnin kustannuksia

Pre-print viittaa työn muotoon, jossa se lähetettiin ensimmäisen kerran vertaisarvioitavaksi

Post-print (myös final draft tai author-accepted version) viittaa työn vertaisarvioinnin jälkeiseen muotoon ilman kustantajan lopullista sivutusta ja ulkoasua logoineen

Final published version (tai publisher PDF) viittaa siihen työn muotoon, jossa julkaisija sitä sähköisesti jakelee

Lehtien laatua tarkastelevia palveluja

Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi

Thomson Reutersin Impact Factor listaus Journal Citation Reports -tietokannassa (lisensioitu tuote, Aalto käyttäjätunnus ja salasana vaaditaan palvelun käyttämiseksi)

Elsevierin SCImago-palvelu

Kirjoittajamaksut

Alennuksia kirjoittajamaksuihin

Aalto-yliopiston tutkijat toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author) ovat oikeutettuja alennuksiin joidenkin Open Access -julkaisujen kirjoittajamaksuista.

ACS - American Chemical Society

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan Aalto-yliopiston tutkijat toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author) voivat julkaista artikkelinsa avoimena ilman kirjoittajamaksua ACS:n tilausmaksullisissa sekä täysin avoimissa lehdissä open access –krediiteillä. Krediitin voi saada artikkeliin, joka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden 1.1.2018-31.12.2020 aikana. Krediittejä on vuosittain käytössä rajallinen määrä. Lisätietoja

 

Krediittien loppumisen jälkeen, Aalto-yliopiston tutkijat saavat 250$ alennuksen kirjoittajamaksuista julkaistessaan artikkelinsa avoimesti ACS:n lehdissä ACS AuthorChoise -ohjelmassa. Alennus perustuu yliopiston kirjaston All Publications -tilaukseen ja tutkija itse syöttää siitä tiedon lisenssioston yhteydessä. Tarkemmat ohjeet ja lisätietoa ACS:n Open Access -ohjelmista löydät täältä.

Elsevier FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan Aalto-yliopiston tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena suurimmassa osassa Elsevierin lehtiä 50 % alennuksella APC-maksusta, toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author). Lisätietoja

Emerald

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan Aalto-yliopiston tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena ilman APC-maksua open access vouchereilla. Vouchereita voi käyttää vastaava kirjoittaja (corresponding author) kaikkiin Emerald Premier-paketin lehtiin sekä täysin avoimeen lehteen ”International Journal of Climate Change Strategies and Management.Vouchereita on vuosittain käytössä rajallinen määrä. Lisätietoja

HUOM! Vuoden 2020 voucherit on käytetty!

IEEE

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan Aalto-yliopiston tutkijat toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author) voivat julkaista artikkelinsa IEEE:n täysin avoimissa lehdissä ilman kirjoittajamaksua open access -krediiteillä CC BY -lisenssillä. Krediitin voi saada artikkeliin, joka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden 20.1.2020-31.12.2020 aikana niin kauan kuin ilmaisia krediittejä riittää. Krediittejä on vuosittain käytössä rajallinen määrä. Lisätietoja

HUOM! Vuoden 2020 krediitit on käytetty!

IGI Global

IGI Global tukee artikkelien avointa julkaisemista saman suuruisella summalla jonka Aalto-yliopisto käyttää sen aineistojen tilausmaksuihin. Aalto-yliopiston tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena IGI Globalin -lehdissä ilman kirjoittajamaksua niin kauan kunnes tuo summa täyttyy. Summa on tilauskausikohtainen ja uusiutuu vuosittain, mikäli aineistojen tilausta jatketaan. Kirjoittajamaksu käsitellään artikkelin vertaisarvioinnin ja hyväksynnän jälkeen.

Huom! Kirjoittajamaksuja käsittelee IGI Globalin hallinnollinen henkilökunta eikä lehtien toimituskunta. Kirjoittajien ei tule mainita kirjoittajamaksuvapaudesta lehden päätoimittajalle tai toimituskunnalle. Lisätietoa IGI Globalin Open Access –ohjelmasta löydät täältä.

MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute

Aalto-yliopistolla on sopimus MDPI-kustantajan kanssa, jonka pohjalta Aallon tutkijat saavat 10 % alennuksen MDPI -lehtien kirjoittajamaksusta. Alennuksen saa valitsemalla artikkelin lähettämisen yhteydessä alennukseen oikeuttavasta valikosta Aalto-yliopiston. Alennusta ei voi yhdistää muihin alennuksiin. Lisätietoja
 

RSC - Royal Society of Chemistry

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan Aalto-yliopiston tutkijat toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author) voivat julkaista artikkelinsa avoimena RSC:n hybridilehdissä ilman erillistä maksua sopimuskauden 1.1.2020–31.12.2021 aikana. Lisätietoja

Sage

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan Aalto-yliopiston tutkijat toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author) voivat julkaista artikkelinsa avoimena Sagen hybridilehdissä ilman kirjoittajamaksua tai 20% alennuksella APC-maksuista Sagen avoimissa Gold OA –lehdissä sopimuskauden 1.1.2020 - 31.12.2022 aikana. Lisätietoja

Science Advances -lehti FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan Aalto-yliopiston tutkijat toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author) saavat 15% alennuksen APC-maksusta julkaistessaan artikkelinsa avoimena Science Advances -lehdessä. Science Advances on open access-lehti eli kaikki artikkelit julkaistaan välittömästi avoimina. Lisätietoja

SCOAP3

Aalto-yliopisto on mukana kansainvälisessä SCOAP3 -konsortiossa, jossa suurenergiafysiikan (High Energy Physics, HEP) keskeiset lehdet muutettiin open access -lehdiksi vuonna 2014. SCOAP3-konsortion jäsenet maksavat kansallisesti HEP-tutkimuksen määrään perustuvan tukimaksun, jolla katetaan lehtien tilausmaksut sekä artikkelikohtaiset kirjoittajamaksut.

Springer Nature

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan Aalto-yliopiston tutkijat toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author) voivat julkaista artikkelinsa avoimena ilman kirjoittajamaksua Springerin hybridilehdissä sopimuskauden 1.10.2018-31.12.2020 aikana. Lisätietoja

Taylor & Francis

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan Aalto-yliopiston tutkijat toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author) voivat julkaista artikkelinsa maksutta Taylor & Francisin Open select standard rate -lehdissä sekä Open Access -lehdessä Annals of Medicine 3.6.2020-31.12.2022. Ilmaisia OA-artikkeleita voidaan julkaista vuosittain rajallinen määrä. Lisätietoja

Vuosittaisen kiintiön loppumisen jälkeen Aalto-yliopiston tutkijat saavat 5 % alennuksen kirjoittajamaksuista julkaistessaan artikkelinsa avoimesti Taylor & Francisin lehdissä.

Kustantajan veloitusmallin takia alennetun maksun voi saada vain Tutkimuspalvelujen kautta ja alennettu APC veloitetaan jälkikäteen tutkijan yksiköltä. Varmista siis ensin, että yksikkösi on valmis maksamaan alennetun APC maksun ja ole sitten yhteydessä Tutkimuspalveluihin: acris@aalto.fi.

Wiley

FinELib-konsortion solmiman sopimuksen mukaan Aalto-yliopiston tutkijat toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author) voivat julkaista artikkelinsa Wileyn Full OA- ja hybridinimekkeissä ilman kirjoittajamaksua. Maksuttomuutta voi käyttää artikkeliin, joka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden 17.2.2020-31.12.2022 aikana. Vuonna 2020 noin 53 % sopimuksessa mukana olevien organisaatioiden artikkeleista voidaan julkaista ilman APC maksua. Vuosina 2021–2022 noin 100 % artikkeleista voidaan julkaista ilman lisämaksua. Lisätietoja

 

 

Hyväksytyt käsikirjoitukset tallennetaan ACRIS-tutkimustietojärjestelmään

Ohjeet avointen rinnakkaistallenteiden tekemiseen

Avoin julkaiseminen muualla

openaccess.aalto.fi kansallinen avoimen julkaisemisen ohjesivusto

Avoin tiede -sivusto

RECODE (Policy RECommendations for Open Access to Research Data in Europe)

FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research)

SPARC Europe (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)

European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020