Skip to main content

Opinnäytteet: Opinnäytteen ja muiden julkaisujen tekijälle

Maisterin ja kandidaatin opinnäytetyön julkaiseminen

Maisterin ja kandidaatin opinnäytetyöt kerätään MyCourses- ja eAge-järjestelmien kautta Aaltodoc-julkaisuarkistoon.

Opinnäytetyön julkisuudesta

Hyväksytty opinnäyte on julkinen asiakirja. Viranomaisen asiakirjan julkisuudesta säädetään Suomen perustuslaissa12.2 § ja Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 §. Katso lisäksi Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt 33 §.

 • Arvosteltavaksi annettava opinnäyte ei voi sisältää aineistoa, joka vaatisi salassapitoa. Mahdolliset salassa pidettävät tiedot tulee laittaa työn tausta-aineistoon. Käytäntö perustuu Opetusministeriön ohjeeseen (2/500/2004).
 • Opiskelija voi päättää maisterin työnsä näkyvyydestä. Arkistoitu työ voi olla luettavissa avoimesti verkossa tai vain Harald Herlin -oppimiskeskuksessa. HUOM! Kopio opinnäytteestä voidaan kaukopalveluna toimittaa myös toisen kirjaston tiloihin luettavaksi.

 

Elektroninen arkistointi

Uusista opinnäytteistä merkittävä osa arkistoidaan elektronisessa muodossa.

 • Arkistoitavan tiedoston tulee olla työn lopullinen versio.
 • Sen jälkeen kun opiskelijan eAGEn kautta lähettämä, hyväksytty opinnäyte on saapunut Aaltodociin, ei sen PDF/A-tiedostoon enää tehdä korjauksia, eikä tiedostoa vaihdeta toiseen.
 • Työ arkistoidaan yhtenä tiedostona PDF/A-formaatissa.
 • Tallennusvaiheessa opiskelija päättää julkaistaanko maisterin opinnäytetyö avoimessa vai suljetussa verkossa.
 • Julkaisua avoimessa verkossa voi halutessaan siirtää yhdellä (1) vuodella.
 • Kandidaatin töitä osalta julkaisussa on erilaisia käytäntöjä koulusta riippuen.

 

Lisätietoa:

 • Ohjelmakohtaiset ohjeet ja aikataulut löytyvät kandi- ja maisteriohjelmien sivuilta Intosta.
 • servicedesk [at] aalto.fi vastaa neuvonnasta PDF/A-konversioon liittyvissä asioissa.
 • eage [at] aalto.fi auttaa, jos esim. eAGE-tallennus on mennyt väärin ja työ halutaan tallentaa uudelleen.
 • turnitin [at] aalto.fi auttaa, jos on ongelmia Turnitin-ohjelman kanssa.
 • aaltodoc-help [at] aalto.fi auttaa siinä vaiheessa, kun työ on arkistoitu Aaltodociin.

Väitöskirjan julkaiseminen

Aalto-yliopiston väitöskirjat julkaistaan DOCTORAL DISSERTATIONS -julkaisusarjassa. Väitöskirjat tuotetaan ja tilataan Aalto-yliopiston julkaisualusta-verkkopalvelussa. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat tuotetaan ja julkaistaan Aalto ARTS Books –kirjakustantamossa.

Kaikista väitöskirjoista suositellaan tehtäväksi myös elektroninen versio Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Oppimiskeskus huolehtii elektronisen version tallennuksesta Aaltodociin väittelijän luvalla.

Oppimiskeskus antaa neuvontaa väitöskirjojen julkaisemiseen, julkaisulupiin ja julkaisualustan käyttöön liittyvissä asioissa.

Lisätietoa:

Muiden julkaisujen tekeminen

Aalto-yliopiston julkaisut tuotetaan julkaisualusta-verkkopalvelussa, jonka kautta lähetetään tilaus kirjapainolle. Julkaisut saavat automaattisesti sarjojen ISSN- ja ISBN-tunnukset sekä Aallon sarjanumeron alustan kautta. Muille Aalto-yliopiston kustantamille julkaisuille ISBN-tunnukset voi pyytää sähköpostitse: julkaisut@aalto.fi

Aalto-sarjoihin kuuluvat ja muut Aalto-yliopiston julkaisut julkaistaan verkossa Aaltodoc-julkaisuarkistossa. Oppimiskeskus huolehtii julkaisujen tallennuksesta Aaltodociin tekijöiden luvalla.

Oppimiskeskus antaa neuvontaa julkaisemiseen, julkaisulupiin ja julkaisualustan käyttöön liittyvissä asioissa.

Lisätietoa: