Skip to main content

Muotoilun opas: Artikkelit ja tietokannat

Tiedonhakuprosessi

Lisää tiedonhakuprosessista >>

Vastaamme kaikkiin aineistoihin liittyviin kysymyksiin ja opastamme tiedonhaussa. Jos haluat henkilökohtaista opastusta tiedonhakuun haluamaasi aiheeseen liittyen Tilaa tiedonhaun opastusta>>

Muista myös itseopiskelu-pakettimme: Tiedonhankinnan opas>>

Kauppatieteet

Yritys- ja markkinointitietoa löytyy  Kauppatieteiden oppaasta.

artikkelihaku (Aalto-Finna PCI / DOI)

Artikkelin otsikko tai DOI

Rajaus: kokoteksti saatavilla

Tiedonhakuportaali: Aalto-Finna

Aalto-Finnan haku kohdistuu ns. PCI-tietokantaan, missä on aineistoa useasta eri tietokannasta ja eri kustantajilta, mutta ei kaikki aineisto yksittäisistä tietokannoista. Käytä tätä hakutapaa, kun haluat kartoittaa mitä aiheestasi on kirjoitettu eri tietenaloilla. Katso aina viitelistauksen yhteydessä olevasta Rajaa hakua -palkista haun Lähde-tietokannat. Tämä kertoo, mistä tietokannoista viitteet ovat peäisin.

Aineistot - Taide, muotoilu ja arkkitehtuuri

Kaikki Aalto-yliopiston käytössä olevat e-aineistot löydät Aalto-Finna -portaalin (Selaa tietokantoja) tai eData -palvelun kautta.

 

Muotoilun alojen tietokantoja

Loading ...

Materiaalit, trendit, patentit, standardit ja RT-kortistot

Loading ...

Alternative access – vaihtoehtoisia väyliä artikkeleihin

Google Scholar ja SFX-linkitys Aalto-yliopistossa

Voit hakea artikkelia myös Google Scholarilla, sillä kirjaston SFX-linkityspalvelu on yhteydessä Googlen tieteellisen tiedon hakemiseen erikoistuneeseen Google Scholar -hakukoneeseen.

Lue lisää >>

SFX-linkistä kokotekstiin

SFX-linkityksen avulla voi siirtyä suoraan artikkelin tai kirjan kokotekstiin, mikäli se on saatavissa elektronisesti Aalto-yliopiston lankaverkossa. Jos elektronista kokotekstiä ei ole, Aalto-Finnasta voi tarkistaa löytyykö aineisto painetuista kokoelmista. Mikäli aineisto ei ole saatavissa Oppimiskeskuksen kokoelmista, sen voi tilata käyttämällä kirjaston aineistonvälitys-palvelua.

 

E-aineistojen käyttö ja käyttöoikeudet

E-aineisto on käytettävissä Aalto-yliopiston lankaverkossa tai etäkäyttönä. Etäkäyttö on mahdollista yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle aalto-tunnuksilla kirjautumalla. E-aineistot löytyvät parhaiten käyttämällä Aalto-Finna -portaalia (Selaa tietokantoja) tai LibGuides-Oppaita.

Muut asiakkaat voivat käyttää e-aineistoja oppimiskeskuksen asiakastyöasemilta

Lisätietoa e-aineistojen käytöstä

E-aineiston käyttöehdot