Skip to main content

Avoin julkaiseminen ja Aalto-yliopisto : Aallon Open Access fund

Linkkejä

Aallon Open Access fund

Aalto-yliopisto on varannut 120 000 euron suuruisen OA-rahaston Aallon tutkimuksen näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistämiseksi avoimen julkaisemisen keinoin vuonna 2019. Avoimen julkaisemisen edistämisen lisäksi rahaston tavoitteena on kerätä tietoa nykyisistä käytänteistä Aallossa.  

Rahoituksen ehdot

  • OA-rahastossa rahoitetaan vain lehti- ja konferenssiartikkelien avointa julkaisemista (ns. APC-maksuja). Esimerkiksi kirjojen avointa julkaisemista ja kuvitusmaksuja ei tueta rahastosta.

  • Avoimuutta täysin avoimissa, gold-mallin lehdissä rahoitetaan, jos lehden Jufo-taso on 1, 2 tai 3, ja lehti löytyy DOAJ:n laadukkaiden lehtien listalta (Directory of Open Access Journals: https://doaj.org/).

  • Avoimuutta hybrid-mallin lehdissä, eli lehdissä, joiden tilaaminen on maksullista, rahoitetaan, jos lehti on Jufo-tasoltaan 2 tai 3.

  • Hyväksytyt kustannukset on käsiteltävä vuonna 2019, vaikka julkaisun avaaminen menisi vuoden 2020 puolelle.

OA-rahastossa varataan laitoskohtaiset kiintiöt avoimesta julkaisemisesta koituviin kustannuksiin. Laitoksen kiintiön suuruus riippuu laitoksen julkaisuaktiivisuudesta viime vuosina. Laitosjohtaja päättää kiintiönsä käytöstä, mutta kannattaa huomioida että:

  • Ulkoisen rahoituksen hankkeissa APC-kustannukset on mahdollista lukea hankkeiden kustannuksiksi, joten laitoskohtaista OA-rahaston kiintiötä kannattaa käyttää vain, jos ulkopuolista rahoitusta ei ole saatavilla tai hanke on päättynyt.

  • Lopullinen artikkeli tai hyväksytty käsikirjoitus on usein mahdollista avata (green open access) yliopiston omassa julkaisuarkistossa ACRIS-järjestelmän kautta joko heti tai lyhyen embargon jälkeen. Avoin tiede ja ACRIS -tiimi neuvoo tässä: acris@aalto.fi

Tutkija, kiinnostuitko rahoituksesta?

Voit hakea rahoitusta artikkelisi avoimen julkaisemisen maksuun täyttämällä rahoitushakemuksen.

Hae rahoitusta

Avoin tiede ja ACRIS -tiimi tarkastaa, täyttyvätkö rahoituksen ehdot. Kysymme myös laitosjohtajan hyväksynnän laitoskiintiön käyttöön sekä tarkastamme mahdolliset lehtien APC-maksujen alennukset (http://libguides.aalto.fi/avoinjulkaiseminen/alennukset). Mikäli laitosjohtaja antaa luvan laitoskiintiön käyttöön, ohjeistamme laitoksen kontrolleria rahaliikenteen yksityiskohdissa.

Käytännöt laitoksella

  1. Laitos maksaa kustantajan laskun ensin itse*

  2. Laitoksen talousvastaava lähettää Avoin tiede ja ACRIS -tiimille sisäisen laskun viitteellä U20012/974112/Laura Mure. Sisäisessä laskussa mainitaan laitosjohtajan hyväksyntä, laitoksen nimi, lehden nimi, artikkelin kirjoittajat ja artikkelin otsikko sekä Qlickview-raportti, josta näkyy, että kustantajan lasku on maksettu joltain projektilta

  3. Avoin tiede ja ACRIS -tiimi asiatarkastaa sisäisen laskun

* Poikkeuksena Taylor & Francis ja Elsevier, joissa Avoin tiede ja ACRIS -tiimi hoitaa maksuliikenteen

Kysy rohkeasti lisätietoja acris@aalto.fi

 

Hyväksytyt käsikirjoitukset tallennetaan ACRIS-tutkimustietojärjestelmään

Ohjeet avointen rinnakkaistallenteiden tekemiseen

Sanastoa

APC-maksu = (Article Processing Charge) viittaa avoimeen julkaisemiseen liittyvään artikkelikohtaiseen maksuun kustantajalle

Gold-mallin lehti = Lehti, jonka liiketoimintamalli perustuu puhtaasti artikkelikohtaisille APC-maksuille. Kaikki lehdissä julkaistut artikkelit ovat usein avoimesti saatavilla.

Hybrid-mallin lehti = Lehti, jonka liiketoimintamalli perustuu sekä artikkelikohtaisille APC-maksuille että tilaussopimuksille. Näissä lehdissä avoimia artikkeleja ovat vain ne, joista on maksettu erillinen APC-maksu. Lehden muun sisällön lukeminen edellyttää esimerkiksi yliopiston toimesta aineistosopimuksen maksettua lisenssimaksua.

Green open access = Avoimuus joka on tuotettu avaamalla esimerkiksi artikkelin käsikirjoitus yliopiston julkaisuarkistosta kustantajan ehtojen mukaisesti. Tämän tyypin avoimuus ei edellytä erillistä maksua kustantajille. Lähes kaikki kansainväliset kustantajat sallivat tämän avoimuuden tyypin omilla ehdoillaan. Aallossa nämä rinnakkaisjulkaisut tallennetaan ACRIS-järjestelmään.

Jufo-taso = Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus

Predatory open access -lehti = Joillakin lehdillä on kyseenalaiset julkaisumotiivit, eli ne keräävät open access -maksuja ilman kunnollista peer review -prosessia. Huijarikustantamoista keskustellaan tiedeyhteisössä avoimesti verkossa.