Skip to Main Content

Lainauspalvelut: Muistutukset, myöhästymismaksut & perintä

Lainauspalvelut Aalto-yliopiston oppimiskeskuksessa

Muistutukset

Asiakkaat saavat lainoistaan muistutuksia sähköpostitse ja kirjeitse:

  1. Ensimmäinen muistutus lähtee jo ennen eräpäivää niille asiakkaille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa Oppimiskeskukselle.
  2. Toinen muistutus lähtee eräpäivän jälkeen sähköpostitse.
  3. Mikäli lainoja ei edelleenkään uusita tai palauteta, kolmas ja viimeinen muistutus lähtee sähköpostitse.

Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut sähköpostiosoitettaan, toinen ja kolmas muistutus lähetetään kirjeitse.

Muistutusten lähettäminen ei siirrä vastuuta lainojen palauttamisesta tai uusimisesta asiakkaalta Oppimiskeskukselle.

Jos asiakkaalla on lainakielto ja yli 10 € myöhästymismaksuja, hänelle voidaan jossain vaiheessa lähettää muistutus maksaa maksunsa. Lisäksi lähetämme velan vanhenemisen katkaisemiseksi muistutuksia kaikille niille asiakkaillemme, joilla on hoitamattomia maksuja.

Myöhästymismaksut

Myöhässä palautetuista tai uusituista lainoista syntyy myöhästymismaksuja. Niiden suuruus on ilmoitettu Oppimiskeskuksen voimassa olevassa palveluhinnastossa.

Myöhästymismaksuista ei lähetetä laskua eikä niistä tule maksun muodostuessa erillistä ilmoitusta. Maksut näkyvät Aalto-Primossa asiakkaan omalla tilillä kohdassa Maksut.

HUOM! Mikäli maksuista on kysyttävää tai huomautettavaa, ole yhteydessä Oppimiskeskuksen asiakaspalveluun ennen maksujen suorittamista!

Jos maksuja kertyy yli 10 €, asiakas joutuu lainakieltoon. Tällöin hän ei voi lainata mitään eikä uusia lainojaan. Lainakielto kumoutuu, kun asiakas suorittaa myöhästymismaksunsa oppimiskeskukselle.

Myöhästymismaksut voi maksaa:

  • verkon kautta Aalto-Primoon kirjautumalla (pienin mahdollinen maksu on 0,70€.)
  • pankki- tai luottokortilla Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaspalvelussa

Verkkomaksaminen on mahdollista kaikkien suomalaisten pankkien verkkopalveluissa, sekä Visa- ja Mastercard-luottokorteilla.

Osa myöhästymismaksuista voi olla sellaisia, joita ei saa verkon kautta maksettua. Tämä tarkoittaa usein, että maksun aiheuttama laina on tällä hetkellä myöhässä eikä sitä ole uusittu tai palautettu. Tällaisia maksuja ei voi maksaa verkon kautta suoraan, vaan asia on hoidettava:

  1. Palauttamalla ne lainat, joista maksut ovat koituneet, ja tämän jälkeen maksamalla myöhästymismaksut oppimiskeskuksessa tai verkkomaksulla,
  2. Soittamalla oppimiskeskuksen asiakaspalveluun aukioloaikana, jolloin lainat käsitellään niin, että maksaminen on mahdollista myös verkossa.

Lisätietoja verkkomaksamisesta:

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa-, Visa Electron- tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail toteuttaa verkkomaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

Perintä

Jos asiakas ei ole palauttanut lainaansa muistutuksista huolimatta, Oppimiskeskus lähettää asiakkaan, kyseisen lainan sekä hänen senhetkisten myöhästymismaksujensa tiedot perintätoimistolle. Oppimiskeskus voi joissain tapauksissa lähettää perittäväksi myös pelkkiä myöhästymismaksuja.

Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen yhteistyökumppani myöhästyneiden lainojen ja maksamattomien myöhästymissakkojen laskutuksessa ja perinnässä on Lowell Suomi Oy.

Asiakkaan maksettavaksi menevät aina myös Lowellin perintäkulut. Samalla asiakas joutuu lainakieltoon Aalto-yliopiston oppimiskeskuksessa.

Lowell puolestaan lähettää asiakkaalle maksuvaatimuksen. Asiakkaan on tällöin hoidettava maksuvaatimusasia kuntoon Lowellin, ei Oppimiskeskuksen, kanssa. Kaikki perintämaksut maksetaan vain Lowellin lähettämän maksuvaatimuksen tiedoilla/ohjeilla.

Maksuvaatimuksen saatuaan asiakkaalla on kolme mahdollisuutta:

  1. Hän voi palauttaa lainat Oppimiskeskukseen ja maksaa Lowellille maksuvaatimuksessa mainitut myöhästymismaksunsa ja perintäkulut.
  2. Jos kyse on kadonneesta painetuista julkaisuista, hän voi korvata palauttamattomat lainat hyväkuntoisilla vastaavilla teoksilla Oppimiskeskukselle ja maksaa Lowellille maksuvaatimuksessa mainitut myöhästymismaksunsa ja perintäkulut.
  3. Hän voi maksaa maksuvaatimuksessa mainitut palauttamattomien lainojen korvaushinnan sekä kaikki siihen mennessä kertyneet myöhästymismaksunsa ja perintäkulut Lowellille. Korvaushinta on vähintään 100 € jokaista palauttamatonta lainaa kohden tai uuden aineiston hankintakustannukset (mahdolliset poikkeukset mainittu hinnastossa).

Kun asiakas on hoitanut maksuvaatimuksen jollain mainituista tavoista ja tieto maksusta on tullut Lowellilta Oppimiskeskukselle, poistetaan asiakkaan lainakielto.

Jos asiakas ei hoida asiaa jollain edellä kuvatuista tavoista, pysyy lainakielto voimassa ja Lowell jatkaa perintätoimia. Asiakkaalle koituvat perintäkulut kasvavat, mitä kauemmin perintä kestää.