Skip to Main Content

Media: Opinnäytteet

Opinnäytetyön julkaiseminen

Ohjeet opinnäytteiden elektroniseen arkistointiin
•    Tee työstäsi PDF/A-tiedosto. Työ arkistoidaan yhtenä tiedostona, liitä opinnäytteen tiivistelmälomake ja mahdolliset liitteet samaan tiedostoon itse työn kanssa.
•    Tallenna halutessasi työn kansikuva erillisenä kuvatiedostona png-tiedostomuodossa.
•    Kirjaudu eAGE-järjestelmään Aalto-tunnuksillasi.
•    Täytä lomake Opinnäytteen tiedot -välilehdellä ja paina Tallenna.
•    Lisää opinnäytteen PDF/A-tiedosto välilehdelle Opinnäyte.
•    Voit lisätä työn kansikuvan png-tiedostomuodossa välilehdelle Opinnäytteen kansi, jolloin se tulee Aaltodoc-julkaisuarkistoon opinnäytteesi metatietojen yhteyteen.
•    Mikäli työhön kuuluvan taiteellisen osan dokumentaatio ei sisälly kirjalliseen osaan tai sen liitteisiin, tallenna kuva- ja mediatiedostot niille varatulle välilehdelle (sallitut tiedostomuodot eAge-lomakkeen ohjeessa).
•    Lähetä opinnäyte arkistoon Asian tiedot -välilehdeltä painamalla Lähetä
•    Tarkat tiedot eAge-opinnäytelomakkeen ohjeessa

eAge-neuvonta: eage@aalto.fi

Aaltodoc-neuvonta: aaltodoc-help@aalto.fi

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinnäytteet

Aaltodoc-julkaisuarkistoon tallennetaan tiedot kaikista Aalto-yliopistossa hyväksytyistä opinnäytetöistä (kattavammin v. 2014 alkaen). Julkaisuarkisto sisältää opinnäytteen viitetiedot ja myös kokotekstin, mikäli tekijä on antanut siihen luvan.

Vanhempien ARTSin/TaiKin opinnäytteiden (ennen 2019) viitetietoja voi myös hakea
Aalto-Primon kautta. ARTSin sekä Teknillisen korkeakoulun (TKK) aikaisten arkkitehtuurin diplomitöiden tiedot löytyvät vain Aaltodocista.

Vanhemmat opinnäytteet säilytetään Oppimiskeskuksen suljetussa arkistossa. Voit pyytää haluamasi opinnäytteen luettavaksi lähettämällä pyynnön osoitteeseen oppimiskeskus@aalto.fi. Mainitse pyynnössä opinnäytteen ja sen tekijän nimi sekä julkaisuvuosi. Aineisto on luettavissa Oppimiskeskuksessa seuraavana arkipäivänä klo 12 jälkeen, ellei toisin sovita. Opinnäytteitä ei lainata.
Vuodesta 2020 kaikki Aalto-yliopistossa tehdyt opinnäytteet on julkaistu vain sähköisessä muodossa.

Research Information Portal tarjoaa tietoa Aalto-yliopiston väitöstutkimuksista ja tutkimusprojekteista.

 

Muita opinnäytteitä

Muiden yliopistojen opinnäytteitä voit etsiä kansallisesta Finna-tietokannasta.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja muut julkaisut löytyvät Theseus-tietokannasta.

Ulkomaisia opinnäytteitä voit hakea ProQuestin Dissertations & Theses –tietokannasta

Vapaasti luettavissa olevia open access -opinnäytteitä löytyy OATD -tietokannasta sekä Ebsco Open Dissertations -tietokannasta.

Väitöskirjan julkaiseminen

ARTS Theses auttaa ARTSin väittelijöitä väitöskirjatuotannossa. Ota yhteyttä ARTS Thesesin Annu Ahoseen, jotta voit sopia väitöskirjan kustannuksista, painosmäärästä ja kirjojen toimituksista: Annu Ahonen.

Lisätietoa: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/arts-theses-palvelun-ohjeita-artsin-vaittelijalle

Aalto-yliopistossa on suosituksena, että kaikki väitöskirjat sisältyvät Aalto-yliopiston väitöskirjasarjaan:

Aalto University publication series
DOCTORAL DISSERTATIONS

Kaikki väitöskirjat suositellaan tallennettavaksi myös Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen ylläpitämään Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Oppimiskeskus huolehtii väitöskirjojen elektronisen version tallennuksesta Aaltodoc’iin väittelijän luvalla.