Skip to Main Content

Media: Lehtien ja artikkelien arviointi

Mikä on tieteellinen artikkeli?

Tieteelliset artikkelit julkaistaan tieteellisissä lehdissä (tiedejulkaisuissa, engl. scholarly journals). Artikkelit ovat tutkijoiden ja asiantuntijoiden kirjoittamia ja ne on suunnattu alan asiantuntijoille.

Useimpien tieteellisten lehtien artikkeleiden laadun takaa vertaisarviointi eli peer review. Vertaisarviointimenettelyssä saman alan asiantuntijat arvioivat tieteellisen käsikirjoituksen ja päättävät sen julkaisemiskelpoisuudesta.

Useissa tietokannoissa on mahdollista rajata haku tieteellisiin tai vertaisarvioituihin lehtiin.

Lue lisää>>

Viittaustietoa sisältävät tietokannat

Web of Science ja Scopus -viitetietokannat sisältävät myös viittaustietoja. Näistä tietokannoista voi hakea esim. tietyn aiheen viitatuimpia artikkeleita tai tiettyyn artikkeliin viittaavia artikkeleita.

Myös Googlen tieteellisen tiedon hakemiseen erikoistunut Google Scholar  -hakukone sisältää viittaustietoja.

ktkasvatus_viittaustietokannat

Julkaisujen arviointi Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston tutkimuspalvelut tarjoaa bibliometrista osaamistaan yliopistoyhteisön käyttöön tekemällä bibliometrisia julkaisuanalyyseja, joilla kartoitetaan tieteellisen julkaisutoiminnan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

Välineitä lehtien arviointiin

Julkaisufoorumi
Luettelot tasoluokituksen saaneista lehdistä, sarjoista ja kustantajista. Voit hakea mm. tasoluokituksen ja kategorian mukaan (Suomen Tieteellisten seurain valtuuskunta).

Journal Citation Report (JCR)
Lehden Impact Factor kertoo, kuinka usein keskimäärin lehden kahden edeltävän vuoden aikana julkaisemiin artikkeleihin on viitattu laskentavuotena julkaistuissa artikkeleissa.

SCImago Journal Rank (SJR) Indicator
SCImago Journal Rank (SJR) Indicator ilmaisee lehtien näkyvyyttä Scopus-tietokannassa. SCImago Journal and Country Rank on ilmainen tieteellisten julkaisujen arviointipalvelu, jossa voi hakea tieteellisiä lehtiä esim. alan mukaan.

Eigenfactor (EF)
Lehden Eigenfactorin laskemisessa viittauksilla on erilaiset painotukset sen mukaan, kuinka korkea EF-arvo viittaavalla lehdellä on. Eigenfactor.org on ilmainen arviointipalvelu.

Publish or Perish
Vapaasti käytettävissä oleva tietokoneohjelma, joka tekee viittausanalyysiä Google Scholarin viittaustietojen avulla.

 

Julkaisufoorumi

Julkaisufoorumi ylläpitää ja kehittää tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitusta. Tavoitteena on ollut luoda järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida määrän lisäksi myös laadullisesti. Järjestelmän perustana on kaikki tieteenalat kattava tasoluokitus erityyppisille julkaisukanaville: tieteellisille sarjoille, konferensseille ja kirjakustantajille. Julkaisukanavien arviointi tapahtuu 23 tieteenalakohtaisessa asiantuntijapaneelissa.

Hae JuFo-luokituksen saaneita tieteellisiä lehtiä >>

Julkaisufoorumi >>