Skip to Main Content

Kauppatieteiden opas: Sanakirjat, tietosanakirjat ja hakuteokset

Mitä sanakirjat, tietosanakirjat ja hakuteokset ovat?

Sanakirjat ovat joko yksikielisiä, selittäviä sanakirjoja tai kääntäviä sanakirjoja. Yleissanakirjojen lisäksi eri aloilla on omia termistösanakirjoja.

Tietosanakirjat ja käsikirjat ovat systemaattisia eri alojen yleisesityksiä, joihin on koottu tutkimusta ja perustietoa tiivistetyssä muodossa. Ne voivat olla joko yleisiä tai tiettyyn aihealueeseen keskittyviä.

Hakuteokset ovat tiedonlähteitä, jotka on tehty tiedon nopeaa löytämistä varten. Ne soveltuvat käytettäviksi, kun halutaan muodostaa yleiskuva tietystä aiheesta, perehtyä aiheeseen liittyvään termistöön tai tarkistaa jokin yksittäinen asiatieto.

Sanakirjat, tietosanakirjat ja hakuteokset

biz_sanakirjat

Painettu aineisto

Painettujen sana- ja tietosanakirjojen ja hakuteosten saatavuustiedot löytyvät Aalto-Primo-tietokannan kautta.