Skip to Main Content

Kauppatieteiden opas: Artikkelit

Artikkeli- ja viitetietokannat

Taloustieteisiin liittyviä aihehakuja kannattaa tehdä useassa tietokannassa, jotta oleellisia artikkeleita ei jäisi löytymättä.

Artikkelitietokannat eli lehtitietokannat sisältävät kokonaisia artikkeleita.

Viitetietokannat taas sisältävät viitetietoja kirjoista tai artikkeleista, mutta eivät välttämättä suoraan kokotekstejä.

Viittaustietoja sisältävät tietokannat

Web of Science ja Scopus -viitetietokannat sisältävät myös viittaustietoja. Näistä tietokannoista voi hakea esim. tietyn aiheen viitatuimpia artikkeleita tai tiettyyn artikkeliin viittaavia artikkeleita. Artikkelien kokotekstien saatavuuden voi tarkistaa ViewIt@Aalto-linkityksen avulla.

Myös Googlen tieteellisen tiedon hakemiseen erikoistunut Google Scholar  -hakukone sisältää viittaustietoja.

Mikä on tieteellinen artikkeli?

Tieteelliset artikkelit julkaistaan tieteellisissä lehdissä (tiedejulkaisuissa, engl. scholarly journals). Artikkelit ovat tutkijoiden ja asiantuntijoiden kirjoittamia ja ne on suunnattu alan asiantuntijoille.

Useimpien tieteellisten lehtien artikkeleiden laadun takaa vertaisarviointi eli peer review. Vertaisarviointimenettelyssä saman alan asiantuntijat arvioivat tieteellisen käsikirjoituksen ja päättävät sen julkaisemiskelpoisuudesta.

Useissa tietokannoissa on mahdollista rajata haku tieteellisiin tai vertaisarvioituihin lehtiin.

 

Talousuutiset

Tieteellisten lehtien lisäksi käytettävissä on myös useita ajankohtaisasioihin keskittyviä uutislehtiä ja -palveluita:

Aaltolainen, ilmoita ongelmasta e-aineistossa Oppimiskeskukseen

Artikkelitietokantoja, jotka sisältävät useiden kustantajien lehtiä

biz_valittajat

Yksittäisten kustantajien artikkelitietokantoja

biz_kustantajat

Muita artikkelitietokantoja

biz_muutartikkelit

Viitetietokantoja

biz_viitetietokannat

ViewIt@Aalto-linkistä kokotekstiin

Kun löydät tietokannasta artikkelin viitetiedot, pääset ViewIt@Aalto-linkin kautta kokotekstiin silloin, kun Oppimiskeskus on hankkinut siihen lisenssin. Voit tarkistaa painetun lehden saatavuuden Aalto-Primosta tai kansallisesta Finna-portaalista. Mikäli aineisto ei ole saatavissa Oppimiskeskuksen kokoelmista, sen voi tilata käyttämällä kirjaston aineistonvälitys-palvelua.

Google Scholar ja kirjastolinkitys Aalto-yliopistossa

ViewIt@Aalto-linkityspalvelu on yhteydessä myös Googlen tieteellisen tiedon hakemiseen erikoistuneeseen Google Scholar -hakukoneeseen.

ViewIt@Aalto-linkit saa näkyville hakutuloksiin myös Aalto-yliopiston verkon ulkopuolella: Lue lisää >>

 

 

EndNote-viitteidenhallintaohjelma

Tietotekniikkapalvelut on hankkinut EndNoten uudeksi viitteidenhallintaohjelmaksi kaikille aaltolaisille. Ohjeet ohjelman asentamiseen ja käyttöön löytyvät täältä:

https://www.aalto.fi/fi/palvelut/viitteidenhallintaohjelma-endnote

Itseopiskelu

Tiedonhankinnan opetuspaketti johdattaa tieteellisen tiedonhankinnan vaiheisiin.

Alternative access – vaihtoehtoisia väyliä artikkeleihin