Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

E-aineistojen käyttö: E-aineistojen käyttöehdot

Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen lisensoimien elektronisten aineistojen käyttö.

Kuka saa käyttää?

Aalto-yliopiston opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muut työntekijät saavat käyttää aineistoja Aalto-tunnuksillaan kirjautuen tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tukena.

Muut asiakkaat voivat käyttää aineistoja Oppimiskeskuksen toimipisteiden asiakastyöasemilla.

Yhteystiedot

Nopeimman avun ongelmatilanteissa saat laittamalla sähköpostia: oppimiskeskus@aalto.fi

Miten saa käyttää?

 • Selailla.
 • Tehdä tiedonhakuja.
 • Kohtuullisessa määrin tulostaa paperille ja tiedostoon hakujen tuloksia omaan opiskelu-  ja tutkimuskäyttöön.
 • Lähettää (sähköpostitse) kollegalle tieteellisen kommunikoinnin nimissä.
 • Laatia ei-kaupallista kurssiaineistoa linkittämällä suoraan aineistoon palveluntarjoajan sivuilla.

Mitä ei saa tehdä?

 • Systemaattisesti tai huomattavissa määrin kopioida, monistaa tai tallentaa aineistoja.
 • Käyttää aineistoa tai osaa siitä kaupallisiin tarkoituksiin.
 • Käyttää ohjelmistoja, jotka automaattisesta hakevat tai haravoivat aineistoja (spider, crawler, robot).
 • Modifioida, soveltaa, siirtää, kääntää tai luoda materiaalia, joka pohjautuu palvelun tarjoamaan aineistoon tai jollakin muulla tavalla loukata aineistoa koskevia tekijänoikeuksia.
 • Luoda uutta kokoelmaa palvelun sisältämästä aineistosta tallentamalla systemaattisesti aineisto tai osia siitä.
 • Laittaa lisensoitua aineistoa muiden saataville esim. avoimeen verkkoon.

Tarkemmat käyttöehdot

Yllä kuvatut periaatteet pätevät yleisesti ottaen Oppimiskeskuksen tarjoamiin aineistoihin, mutta yksittäisten aineistojen kohdalla voi olla yksilöllisiä poikkeuksia, jotka ovat myös sitovia.

Suurin osa aineistosta on FinElib-konsortion kautta hankittua, ja näitä koskien on koottu seikkaperäiset käyttöehdot tälle sivustolle: