Skip to main content

Tiedonhankinnan opetus

Tekniikan koulutukset

Tekniikan korkeakoulujen opiskelijoille on fuksisyksynä tarjolla tiedonhaun opetusta koulujen orientaatiokursseilla.
Kandidaattiseminaareihin sisältyvät Oppimiskeskuksen luennot tiedonhausta ja viittauskäytännöistä sekä tehtäviä ohjaamaan kandidaatintyön tietoaineiston kokoamista.
Henkilökunnalle Oppimiskeskus järjestää teemaopetusta ajankohtaisista asioista. Oppimiskeskuksessa on mahdollista saada ongelmatilanteissa henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta.
Oppimiskeskuksessa pidetään kysynnän mukaan lyhyitä esittelykierroksia, joissa käydään läpi tärkeimmät Oppimiskeskuksen kokoelmat ja palvelut.

Koulutukset

Oppimiskeskuksen osuus on osana seuraavia kursseja:

 • CHEM-A100 Korkeakouluopiskelijan ABC
 • ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa
 • ENG-A1004 Orientaatio yliopisto-opintoihin insinööritieteissä
 • SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Tiedonhaun opetus muodostuu seuraavista osista:

 • Tiedonhaku opiskelun osana (luento)
 • Tiedonhaun oppimistehtävät (MyCourses)
 • Oppimiskeskus tutuksi (vierailu Oppimiskeskuksessa)

Tehtävät löytyvät oman kurssin MyCourses-sivulta. Tehtävä on pakollinen osa kursseja.
Oppimiskeskukseen käydään tutustumassa pienryhmissä isohenkilön kanssa.

Voit myös tutustua Oppimiskeskuksen palveluihin ja tiloihin pelaamalla The Defender of Knowledge – peliä. Lataa peli Google Play- tai App Store –kaupasta.

Tiedonhaun opetus kandidaattiseminaarissa

Oppimiskeskuksen antamaan tiedonhaun opetukseen kuuluu kaksi luentoa ja harjoitus:

 • 1) Tiedonhaku - käsitellään tiedonhaun perusteita ja annetaan käytännön ohjeita systemaattiseen tiedonhakuun
 • 2) Lähdeviitteet - mistä, miksi, milloin, miten viitataan; Harvardin ja numeroviittausjärjestelmä
 • 3) Tiedonhaun tehtävä (MyCourses)

 

Luennot
Aika Aihe Paikka Luennoitsija
ti 14.1. klo 12.15 - 13.45 TIK-tiedonhaku T2 Antti Rousi
ma 20.1. klo 12.15 - 13.45 KJR-tiedonhaku K213 Kirsi Heino
ti 21.1. klo 12.15 - 13.45 ENY/RYM-tiedonhaku K216 Kirsi Heino
ti 21.1. klo 12.15 - 13.45 TIK-viittaus T2 Antti Rousi
ti 21.1. klo 12.15 - 13.45 TUTA/INF tiedonhaku TU7 Harri Maikola
ke 22.1. klo 14.15 - 15.45 CHEM-tiedonhaku Ke1 Kirsi Heino
ma 27.1. klo 12.15 - 13.45 KJR-viittaus K213 Kirsi Heino
ti 28.1. klo 12.15 - 13.45 Informationssökning Y347 Kirsi Heino
ke 29.1. klo 10.15 - 11.45 ELEC-tiedonhaku AS1 Kirsi Heino
ke 29.1. klo 12.15 - 13.45 ENY/RYM-viittaus K213 Kirsi Heino
ti 4.2. klo 12.15 - 13.45 TUTA/INF -viittaus TU7 Kirsi Heino
ke 5.2. klo 14.15 - 15.45 CHEM-viittaus Ke1 Kirsi Heino
ti 11.2. klo 12.15 - 13.45 Källhänvisning och referenshantering Y347 Kirsi Heino
ke 12.2. klo 10.15 - 11.45 ELEC-viittaus AS1 Kirsi Heino

                                                     

 

Kurssikirjallisuutta

Seuraavia oppaita voi käyttää apuna opinnäytetyötä kirjoittaessa:

 • Kauranen, Ilkka & Mustakallio, Mikko & Palmgren, Virpi. 2007. Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Espoo: Teknillinen korkeakoulu. 109 s. ISBN 951-22-8359-x. Saatavissa myös: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3663-2.
 • Nykänen, Olli. 2002. Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK. 212 s. ISBN 952-5005-64-X.
 • Heikkinen, Risto. 2005. Tiedonhakijan teho-opas. Jyväskylä: Docendo. 154 s. ISBN 951-846-258-5
 • Novak, Joseph. 2002. Tiedon oppiminen, luominen ja käyttö : käsitekartat työvälineinä oppilaitoksissa ja yrityksissä. Jyväskylä: PS-kustannus. ISBN 952-451-057-X
 • Tirkkonen, Kerttu & Rautanen, Teemu & Ukskoski, Leena. 1998. Tutkijan julkaisuopas. Espoo: VTT. 96 s. + liitt. 32 s. ISBN 951-38-4611-3
 • Tirkkonen, Kerttu. 1987. Teknisen kirjoituksen laatiminen. Helsinki: STS r.y. 89 s. ISBN 951-9110-36-4

 

Kandidaatintyön tallentaminen

Katso oman koulusi Into-sivut.
 

Kysymistä tai epäselvää:

Luennot, RefWorks ja tiedonhaun tehtävä: Kirsi Heino, kirsi.heino@aalto.fi
Kandidaatintöiden elektroninen arkistointi: eage@aalto.fi

 

Tiedonhaun opastuksen tavoitteena on, että opastustuokion (n. 1 tunti) jälkeen asiakas pystyy itsenäisesti hyödyntämään Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen tarjoamia tiedonlähteitä. Henkilökohtainen opetus sopii esimerkiksi diplomityötä tekevälle opiskelijalle, jatko-opiskelijalle tai tutkijalle.

Varaa aika henkilökohtaiseen opastukseen