Skip to Main Content

Tiedonhankinnan opetus

Tekniikan koulutukset

Tekniikan korkeakoulujen opiskelijoille on fuksisyksynä tarjolla tiedonhaun opetusta koulujen orientaatiokursseilla.
Kandidaattiseminaareihin sisältyvät Oppimiskeskuksen luennot tiedonhausta ja viittauskäytännöistä sekä tehtäviä ohjaamaan kandidaatintyön tietoaineiston kokoamista.
Henkilökunnalle Oppimiskeskus järjestää teemaopetusta ajankohtaisista asioista. Oppimiskeskuksessa on mahdollista saada ongelmatilanteissa henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta.
Oppimiskeskuksessa pidetään kysynnän mukaan lyhyitä esittelykierroksia, joissa käydään läpi tärkeimmät Oppimiskeskuksen kokoelmat ja palvelut.

Koulutukset

Tiedonhaun opetus muodostuu seuraavista osista:

 • Tiedonhaku opiskelun osana (luento)
 • Tiedonhaun oppimistehtävät (MyCourses)
 • Oppimiskeskus tutuksi (vierailu Oppimiskeskuksessa)

Tehtävät löytyvät oman kurssin MyCourses-sivulta. Tehtävä on pakollinen osa kursseja.
Oppimiskeskukseen käydään tutustumassa pienryhmissä isohenkilön kanssa.

 

Tiedonhaun opetus kandidaattiseminaarissa

Oppimiskeskuksen antamaan tiedonhaun opetukseen kuuluu kaksi luentoa ja harjoitus:

 • 1) Tiedonhaku - käsitellään tiedonhaun perusteita ja annetaan käytännön ohjeita systemaattiseen tiedonhakuun
 • 2) Lähdeviitteet - mistä, miksi, milloin, miten viitataan; Harvardin ja numeroviittausjärjestelmä
 • 3) Tiedonhaun tehtävä (MyCourses)

 

Luennot
Aika Aihe Paikka Luennoitsija
ma 16.1. klo 12.15  -13.45 ENG3043 tiedonhaku Ko213 Kirsi Heino
ti 17.1. klo 12.15 - 13.45 ENG3042/ENG3044 tiedonhaku Ko216 Evi Lemström
to 19.1. klo 12.15 - 13.45 SCI3027 tiedonhaku T1 Kirsi Heino
ma 23.1. klo 12.15 - 13.45 ENG3043 lähdeviitteet Ko213 Kirsi Heino
ti 24.1. kl 12.15 - 13.45 Informationssökning U405a Kirsi Heino & Evi Lemström
ti 24.1. kl 12.15 - 13.45 SCI3025 / SCI3026 tiedonhaku TU7 Harri Maikola
ke 25.1. klo 10.15 - 11.45 ELEC3013 tiedonhaku AS1 Kirsi Heino
ke 25.1. klo 12.15 - 13.45 ENG3042/ENG3044 lähdeviitteet Ko213 Evi Lemström
to 25.1. klo 12.15 - 13.45 SCI3027 lähdeviittausten käyttö T1 Kirsi Heino
Fri 27.1. 9.15 - 10.45 Information searching Zoom Kirsi Heino
ti 31.1. klo 12.15-13.45 SCI3025 / SCI3026 tieteellinen viittaaminen TU7 Kirsi Heino
ke 1.2. klo 14.15 - 15.45 CHEM3048 tiedonhaun työkalut Ke2 Kirsi Heino
ti 7.2. kl 12.15 - 13.45 Källhänvisning och referenshantering U405a Kirsi Heino & Evi Lemström
ke 8.2. klo 10.15 - 11.45 ELEC3013 viittauskäytännöt AS1 Kirsi Heino
ke 8.2. klo 14.15 - 15.45 CHEM3048 viittauskäytännöt Ke2 Kirsi Heino
Fri 10.2. 9.15 - 10.45 Referencing Zoom Kirsi Heino

                                                     

 

Kurssikirjallisuutta

Seuraavia oppaita voi käyttää apuna opinnäytetyötä kirjoittaessa:

 • Kauranen, Ilkka & Mustakallio, Mikko & Palmgren, Virpi. 2007. Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Espoo: Teknillinen korkeakoulu. 109 s. ISBN 951-22-8359-x. Saatavissa myös: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3663-2.
 • Nykänen, Olli. 2002. Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK. 212 s. ISBN 952-5005-64-X.
 • Heikkinen, Risto. 2005. Tiedonhakijan teho-opas. Jyväskylä: Docendo. 154 s. ISBN 951-846-258-5
 • Novak, Joseph. 2002. Tiedon oppiminen, luominen ja käyttö : käsitekartat työvälineinä oppilaitoksissa ja yrityksissä. Jyväskylä: PS-kustannus. ISBN 952-451-057-X
 • Tirkkonen, Kerttu & Rautanen, Teemu & Ukskoski, Leena. 1998. Tutkijan julkaisuopas. Espoo: VTT. 96 s. + liitt. 32 s. ISBN 951-38-4611-3
 • Tirkkonen, Kerttu. 1987. Teknisen kirjoituksen laatiminen. Helsinki: STS r.y. 89 s. ISBN 951-9110-36-4

 

Kandidaatintyön tallentaminen

Katso oman koulusi Into-sivut.
 

Kysymistä tai epäselvää:

Luennot ja tiedonhaun tehtävä: Kirsi Heino, kirsi.heino@aalto.fi
Kandidaatintöiden elektroninen arkistointi: eage@aalto.fi

 

Tiedonhaun opastuksen tavoitteena on, että opastustuokion (n. 1 tunti) jälkeen asiakas pystyy itsenäisesti hyödyntämään Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen tarjoamia tiedonlähteitä. Henkilökohtainen opetus sopii esimerkiksi diplomityötä tekevälle opiskelijalle, jatko-opiskelijalle tai tutkijalle.

Varaa aika henkilökohtaiseen opastukseen