Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankinnan opetus

Tekniikan koulutukset

Tekniikan korkeakoulujen opiskelijoille on fuksisyksynä tarjolla tiedonhaun opetusta koulujen orientaatiokursseilla.
Kandidaattiseminaareihin sisältyvät Oppimiskeskuksen luennot tiedonhausta ja viittauskäytännöistä sekä tehtäviä ohjaamaan kandidaatintyön tietoaineiston kokoamista.
Henkilökunnalle Oppimiskeskus järjestää teemaopetusta ajankohtaisista asioista. Oppimiskeskuksessa on mahdollista saada ongelmatilanteissa henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta.
Oppimiskeskuksessa pidetään kysynnän mukaan lyhyitä esittelykierroksia, joissa käydään läpi tärkeimmät Oppimiskeskuksen kokoelmat ja palvelut.

Koulutukset

Oppimiskeskuksen osuus on osana seuraavia kursseja:

 • CHEM-A100 Korkeakouluopiskelijan ABC
 • ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa
 • ENG-A1004 Orientaatio yliopisto-opintoihin insinööritieteissä
 • SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Tiedonhaun opetus muodostuu seuraavista osista:

 • Tiedonhaku opiskelun osana (luento)
 • Tiedonhaun oppimistehtävät (MyCourses)
 • Oppimiskeskus tutuksi (vierailu Oppimiskeskuksessa)

Tehtävät löytyvät oman kurssin MyCourses-sivulta. Tehtävä on pakollinen osa kursseja.
Oppimiskeskukseen käydään tutustumassa pienryhmissä isohenkilön kanssa.

 

Tiedonhaun opetus kandidaattiseminaarissa

Oppimiskeskuksen antamaan tiedonhaun opetukseen kuuluu kaksi luentoa ja harjoitus:

 • 1) Tiedonhaku - käsitellään tiedonhaun perusteita ja annetaan käytännön ohjeita systemaattiseen tiedonhakuun
 • 2) Lähdeviitteet - mistä, miksi, milloin, miten viitataan; Harvardin ja numeroviittausjärjestelmä
 • 3) Tiedonhaun tehtävä (MyCourses)

 

Luennot
Aika Aihe Paikka Luennoitsija
ma 17.1. klo 12.15 - 13.45 KJR-tiedonhaku Teams Kirsi Heino
ti 18.1. klo 12.15 - 13.45 ENY/RYM-tiedonhaku Teams Kirsi Heino
to 20.1. klo 12.15 - 13.45 TIK-tiedonhaku Zoom Kirsi Heino
Fri 21.1. 9.15 - 10.45 Information retrieval Zoom Kirsi Heino
ma 24.1. klo 12.15 - 13.45 KJR-viittaaminen Teams Kirsi Heino
ti 25.1. kl 12.15 - 13.45 Informationssökning Zoom Kirsi Heino
ti 25.1. kl 12.15 - 13.45 TUTA/INF-tiedonhaku Zoom Harri Maikola
ke 26.1. klo 12.15 - 13.45 ENY/RYM-viittaaminen Teams Kirsi Heino
to 27.1. klo 12.15 - 13.45 TIK-viittaaminen Zoom Kirsi Heino
ti 1.2. kl 12.15 - 13.45 Källhänvisning och referenshantering Zoom Kirsi Heino
ke 2.2. klo 14.15 - 15.45 CHEM-tiedonhaku Zoom Kirsi Heino
Fri 4.2. 9.15 - 10.45 Referencing Zoom Kirsi Heino
ti 8.2. kl 12.15 - 13.45 TUTA/INF-viittaaminen Zoom Kirsi Heino
ke 9.2. klo 10.15 - 11.45 ELEC-tiedonhaku Zoom Kirsi Heino
ke 9.2. klo 14.15 - 15.45 CHEM-viittaaminen Zoom Kirsi Heino
ke 16.2. klo 10.15 - 11.45 ELEC-viittaaminen Zoom Kirsi Heino

                                                     

 

Kurssikirjallisuutta

Seuraavia oppaita voi käyttää apuna opinnäytetyötä kirjoittaessa:

 • Kauranen, Ilkka & Mustakallio, Mikko & Palmgren, Virpi. 2007. Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Espoo: Teknillinen korkeakoulu. 109 s. ISBN 951-22-8359-x. Saatavissa myös: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3663-2.
 • Nykänen, Olli. 2002. Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK. 212 s. ISBN 952-5005-64-X.
 • Heikkinen, Risto. 2005. Tiedonhakijan teho-opas. Jyväskylä: Docendo. 154 s. ISBN 951-846-258-5
 • Novak, Joseph. 2002. Tiedon oppiminen, luominen ja käyttö : käsitekartat työvälineinä oppilaitoksissa ja yrityksissä. Jyväskylä: PS-kustannus. ISBN 952-451-057-X
 • Tirkkonen, Kerttu & Rautanen, Teemu & Ukskoski, Leena. 1998. Tutkijan julkaisuopas. Espoo: VTT. 96 s. + liitt. 32 s. ISBN 951-38-4611-3
 • Tirkkonen, Kerttu. 1987. Teknisen kirjoituksen laatiminen. Helsinki: STS r.y. 89 s. ISBN 951-9110-36-4

 

Kandidaatintyön tallentaminen

Katso oman koulusi Into-sivut.
 

Kysymistä tai epäselvää:

Luennot ja tiedonhaun tehtävä: Kirsi Heino, kirsi.heino@aalto.fi
Kandidaatintöiden elektroninen arkistointi: eage@aalto.fi

 

Tiedonhaun opastuksen tavoitteena on, että opastustuokion (n. 1 tunti) jälkeen asiakas pystyy itsenäisesti hyödyntämään Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen tarjoamia tiedonlähteitä. Henkilökohtainen opetus sopii esimerkiksi diplomityötä tekevälle opiskelijalle, jatko-opiskelijalle tai tutkijalle.

Varaa aika henkilökohtaiseen opastukseen