Skip to Main Content

Visual Resources Centre: Sosiaalinen media

Sosiaalisen median hyödyntäminen

Sosiaalisessa mediassa laillisesti julkaistujen kuvien jatkokäyttö sosiaalisessa mediassa (re-post)

Kuvia voi hyödyntää, jos sekä valokuvan tekijänoikeuslain mukaisten oikeuksien haltijalta että valokuvan kohteen oikeudenhaltijoilta on saatu julkaisemiseen lupa tai käyttöön on muu lainmukainen peruste. Tällöin kuvat on julkaistu laillisesti ja niitä voi käyttää sosiaalisen median käyttöehtojen mukaisesti.

 

Sosiaalisessa mediassa laillisesti julkaistujen kuvien jatkokäyttö muulla tavoin

Kuvia voi siteerata tekijänoikeuslain sallimalla tavalla, jos ne on julkistettu. Julkistaminen edellyttää yleisön saataville saattamista eli sitä, että kuva on julkaistu esimerkiksi Facebookissa julkinen –asetuksella:

 

  • Siteeraaminen 25 §:n nojalla. Tällöin lainauksen tulee liittyä tekstiin, tekstin olla arvosteleva tai tieteellinen esitys sekä tarkoituksen ei-kaupallinen. Mikäli säännöksen edellytykset eivät täyty, voi kuvan siteeraaminen olla mahdollista 22 §:n yleisen sitaattisäännöksen nojalla.

  • Siteeraaminen 22 §:n nojalla. Lainauksen tulee olla hyvän tavan mukainen tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Kuvan siteeramisoikeutta tulkitaan suppeasti eli tulee olla hyvin perusteltu syy sille, miksi kuvaa saa käyttää ilman oikeudenhaltijan lupaa. 

 

Materiaalin, jossa on hyödynnetty muiden kuvia, jakaminen sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median käyttöehdot edellyttävät niin laajojen oikeuksien myöntämistä, että sosiaalisessa mediassa voit jakaa omaa materiaaliasi, CC BY –lisensioitua materiaalia tai muun sosiaalisen median käytön sallivan luvan nojalla. 

 

Oman materiaalin jatkokäytön optimointi

Jos haluat omalle materiaalillesi suuren käyttäjämäärän, lisensioi käyttäen CC BY –lisenssiä jolloin mahdollistuu myös materiaalin jakaminen sosiaalisessa mediassa muiden käyttäjien taholta: