Skip to Main Content

Arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri: Artikkelit ja tietokannat

Tiedonhakuprosessi

Kuva: Tiedonhaun sykli.

Lisää tiedonhakuprosessista >>

Apua tiedonhakuun

Vastaamme kaikkiin aineistoihin liittyviin kysymyksiin ja opastamme tiedonhaussa.

Jos haluat henkilökohtaista opastusta tiedonhakuun haluamaasi aiheeseen liittyen:

Tilaa tiedonhaun opastusta (lomake)

Muista myös itseopiskelu-pakettimme:

Tiedonhankinnan opas

Alternative access – vaihtoehtoisia väyliä artikkeleihin

Artikkelihaku (Aalto-Primo)

Hae Oppimiskeskuksen lisensoimia aineistoja Aalto-Primon artikkelihakua käyttäen.

Keskeiset tietokannat linkkeinä

Materiaalit, trendit, patentit, standardit ja RT-kortistot

ViewIt@Aalto-linkistä kokotekstiin

Kun löydät tietokannasta artikkelin viitetiedot, pääset ViewIt@Aalto-linkin kautta kokotekstiin silloin, kun Oppimiskeskus on hankkinut siihen lisenssin. Voit tarkistaa painetun lehden saatavuuden Aalto-Primosta tai kansallisesta Finna-portaalista. Mikäli aineisto ei ole saatavissa Oppimiskeskuksen kokoelmista, sen voi tilata käyttämällä kirjaston aineistonvälitys-palvelua.

Google Scholar ja ViewIt@Aalto-linkitys Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston suojatun verkon kautta käytettäessä Google Scholarin hakutuloksista on suora yhteys kokonaisiin aineistoihin (esim. lehtiartikkeli), mikäli Oppimiskeskus on hankkinut niihin lisenssin. Tällöin hakutuloksissa, heti viitteen otsikon perässä, on linkki ViewIt@Aalto.

Lue lisää >>

 

 

 

JURN Search

Jurn.org

Sisältää miljoonia ilmaisia akateemisia artikkeleita, opinnäytetöitä sekä artikkeleita kokoomateoksista.

Aaltolainen, ilmoita ongelmasta e-aineistossa Oppimiskeskukseen