Skip to Main Content

Sähkö- ja tietoliikennetekniikka: Artikkelit ja tietokannat

Minkä tietokannan valitsen?

Artikkelitietokannat eli kokotekstitietokannat sisältävät kokonaisia artikkeleita.

Viitetietokannat sisältävät viitetietoja (tekijä, nimeke, kustantaja, vuosi ym.) kirjoista tai artikkeleista, mutta eivät välttämättä suoraan kokotekstejä.

Viittaustietoja sisältävät tietokannat

Web of Science ja Scopus -viitetietokannat sisältävät myös viittaustietoja. Näistä tietokannoista voi hakea esim. tietyn aiheen viitatuimpia artikkeleita tai tiettyyn artikkeliin viittaavia artikkeleita. Artikkelien kokotekstien saatavuuden voi tarkistaa ViewIt@Aalto-linkityksen avulla.

Google Scholar  -hakukone sisältää myös viittaustietoja. ViewIt@Aalto-linkityspalvelu on yhteydessä siihenkin, joten Google Scholar on helppokäyttöinen indeksi myös Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen elektronisen aineistoon. Google Scholaria voi käyttää myös Aalto-yliopiston lankaverkon ulkopuolelta (Scholar-ohjeet).

ViewIt@Aalto-linkistä kokotekstiinViewIt@Aalto-linkityksen avulla voi siirtyä suoraan artikkelin kokotekstiin, mikäli se on saatavissa elektronisesti Aalto-yliopiston verkossa. Jos elektronista kokotekstiä ei ole, Aalto-Primosta voi tarkistaa, löytyykö aineisto Oppimiskeskuksen painetuista kokoelmista.
Jos artikkelia ei ole saatavissa Aalto-yliopiston oppimiskeskuksesta, sen voi tilata Oppimiskeskuksen aineistonvälityspalvelun kautta.

Mikä on tieteellinen artikkeli?

Tieteelliset artikkelit julkaistaan tieteellisissä lehdissä (tiedejulkaisuissa, engl. scholarly journals). Artikkelit ovat tutkijoiden ja asiantuntijoiden kirjoittamia ja ne on suunnattu alan asiantuntijoille. Uusin tieteellinen tieto ja tutkimustulokset julkaistaan useilla tieteenaloilla juuri tieteellisissä lehdissä.

Useimpien tieteellisten lehtien artikkeleiden laadun takaa vertaisarviointi eli peer review. Vertaisarviointimenettelyssä saman alan asiantuntijat arvioivat tieteellisen käsikirjoituksen ja päättävät sen julkaisemiskelpoisuudesta. Useissa tietokannoissa on mahdollista rajata haku tieteellisiin tai vertaisarvioituihin lehtiin.

Scopus ja Web of Science - suositeltavat viitetietokannat

Viitetietokannat mahdollistavat laajojen datamäärien nopean läpikäymisen. Scopus ja Web of Science -viitetietokannat sisältävät viitetiedot useista e-lehtitietokannoista, joten ne ovat erittäin hyvä vaihtoehto tiedonhaun alkuvaiheessa. Niiden avulla löytyy uusin tieteellinen tieto ja tutkimustulokset ja hakua voi laajentaa erilaisten viittaussuhteiden kautta.

WOS- ja Scopus-palvelujen kautta voi hakea tietyn aiheen viitatuimpia artikkeleita ja tiettyyn julkaistuun artikkeliin tehtyjä viittauksia. Artikkelien lähdeluetteloiden avulla voi seurata aihetta koskevaa aikaisempaa tutkimusta. Web of Science ja Scopus tarjoavat mahdollisuuden päästä uudemman tutkimuksen jäljille seuraamalla viittaussuhteita myös toiseen suuntaan, ts. paikallistaa julkaisuja, jotka ovat käyttäneet ko. artikkelia lähdemateriaalina.

Scopus on monitieteinen viittaus- ja tiivistelmätietokanta, joka kattaa 20 000 tieteellistä lehteä yli 5 000 kustantajalta. Koska Scopus valikoi indeksoimansa julkaisut, sitä voidaan pitää myös laatusuosituksena.

Web of Science on monitieteinen tietokanta, joka sisältää artikkeliviitteitä noin 12 000 tieteellisestä lehdestä (tekniikan, luonnon-, yhteiskunta- ja humanistiset tieteet). Web of Science on viitedatansa vuoksi myös keskeinen julkaisujen vaikuttavuuden mittaamisen väline. 

Keskeisimmät viitetietokannat

tekniikka_viitetietokannat

Google Scholar -haku

Hae artikkelin otsikolla. Huom. valitse tarvittaessa Aalto-yliopiston kirjastolinkki kohdassa Asetukset > Kirjastolinkit.

Google Scholar Search

Hae artikkelia (Aalto-Primo)

Hae Oppimiskeskuksen lisensoimia aineistoja Aalto-Primon artikkelihakua käyttäen.

Hae artikkeleita hakusanoilla

Artikkelihaku soveltuu, kun haluat kartoittaa, kuinka pajon jostain aiheesta on kirjoitettu tai kun tarvitset muutaman artikkelin. Tarkkaan tiedonhakuun jostain aiheesta artikkelihaku ei niinkään sovellu, koska tulosjoukot ovat usein laajoja. Tarkemmat haut kannattaa tehdä tietokantojen omissa käyttöliittymissä.

E-lehtitietokantojen käyttö

Suora haku e-lehtitietokantojen kautta mahdollistaa tarkemman haun kuin tiedonhakuportaalien käyttö.
E-lehtitietokannat ovat toiminnoiltaan usein hyvin samankaltaisia; jos opettelet yhden syvällisesti, niin opit nopeasti myös toisten hyödyntämisen.

Tietokantojen tehokkaan hyödyntämisen avaimia ovat erilaiset 'browse'-toiminnot, erilaisten kontrolloitujen asiasanastojen (engl. usein 'thesaurus' tai 'subject terms') hyödyntäminen, hakutulosten filtterointi, viitteiden lähettäminen viitteidenhallintaohjelmiin ja erilaiset käyttäjätileihin liittyvät toiminnot.

Vaikka yksittäisten palvelujen hyödyntäminen on helppoa, kirjastojärjestelmien, kuten Aalto-Primon, hallitseminen auttaa paremmin ymmärtämään käytössäsi olevia tiedonlähteitä.

Suosituimpia kokotekstitietokantoja

tekniikka_e-lehdet

E-aineistojen käyttö

Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilöstölle:

  • Suoraan yliopiston työasemilta, yliopiston lankaverkossa
  • Aalto-tunnuksilla kirjautuen mistä vain ja milloin vain (etäkäyttö)
  • Suoraan käyttäen Eduroam-verkkoa tai VPN-yhteyttä mistä vain ja milloin vain

Muille asiakkaille:

Lisätietoa e-aineistojen käytöstä ja käyttöehdoista.

Oppimiskeskuksen e-aineistouutiset

Aaltolainen, ilmoita ongelmasta e-aineistossa Oppimiskeskukseen