Skip to Main Content

Lärcentret för de nya studerandena: Lärcentret för de nya studerandena

Bibliotekskort

Först, logga in i Aalto-Primo. Du kan sedan hämta bibliotekskortet från vår servicepunkt genom att identifiera dig med ett id-kort försett med foto.

Kom ihåg att meddela förändringar i dina person- och kontaktuppgifter till Sisu. De förändringar, som gjorts inom universitetet förmedlas också till Lärcentret.

Med bibliotekskortet kan du:

  • låna tryckta böcker
  • reservera böcker i  Aalto-Primo, som du kan låna när du fått ett ankomstmeddelande
  • förnya dina lån via Aalto-Primo

Kursböcker

Alla kursböcker hittas i Aalto-Primo.

E-böcker

Alla e-böcker finns i Aalto-universitetets nätverk och du kan läsa dem med hjälp av din Aalto-identifikation varifrån och när som helst.

Tryckta böcker

  • Kursböcker: lånetid  2 veckor
  • Snabblån: 24 timmar

Mera information om anskaffat material (böcker, tidskrifter, databaser m.fl.) finns i de  ämnesspecifika guiderna, som finns på finska och engelska.

Du får fram den svenska texten genom att trycka på CC-knappen.

Välkommen till Lärcentret

Aalto-universitetets campusbibliotek i Otnäs renoverades 2015-16 och byggnaden fick namnet Harald Herlin –lärcentret. Samtidigt byttes namnet från Aalto-universitetets bibliotek till Lärcentret vid Aalto-universitetet.

Biblioteksservicen är fortfarande en del av vår kärnverksamhet, men i de nya utrymmena kan du också banda en videopresentation (Videostudion), bekanta dig med virtuell verklighet (VR-rummet), samt mycket annat.

Lärcentrets introduktion för de nya studerande

Nya studeranden kan bekanta sig med Lärcentret och dess tjänster genom att göra övningar i informationssökning, som en del av förhandsintroduktionen redan innan studierna inleds. Under introduktionsveckan bekantar sig studeranden fysiskt med Lärcentret genom gruppbesök.

Kontaktuppgifter till Harald Herlin -lärcentret

Utrymmen

 I Harald Herlin -lärcentret finns det många olika utrymmen, t.ex.:

Boka utrymmen: Aalto Space App

 

Utskrifter, kopior, arbetsstationer, nätanslutning

I Harald Herlin -lärcentret kan du: