Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lärcentret för de nya studerandena: Oppimiskeskus uudelle opiskelijalle

OBS! Specialarrangemang vid Lärcentret

Specialarrangeman i Lärcentret under undantagstiden orsakad av coronaviruset, se mer information: https://www.aalto.fi/sv/larcentret/vara-tjanster-under-undantagstiden.

Bibliotekskort

Fyll i nätblanketten för ditt bibliotekskort. Du kan sedan hämta bibliotekskortet från vår servicepunkt genom att identifiera dig med ett id-kort försett med foto.

Kom ihåg att meddela förändringar i dina person- och kontaktuppgifter direkt till Lärcentret. OBS! De förändringar, som gjorts inom universitetet  förmedlas inte till Lärcentret.

Med bibliotekskortet kan du:

  • låna tryckta böcker
  • reservera böcker i  Aalto-Finna, som du kan låna när du fått ett ankomstmeddelande
  • förnya dina lån via Aalto-Finna

Kursböcker

Alla kursböcker hittas i Aalto-Finna.

E-böcker

Alla e-böcker finns i Aalto-universitetets nätverk och du kan läsa dem med hjälp av din Aalto-identifikation varifrån och när som helst.

Tryckta böcker

  • Kursböcker: lånetid  2 veckor
  • Snabblån: 24 timmar

Det finns mera information om användningen och sökningen av kursböcker från de finskspåkiga videoklippen .

Mera information om anskaffat material (böcker, tidskrifter, databaser m.fl.) finns i de  ämnesspecifika guiderna, som finns på finska och engelska.

Välkommen till Lärcentret

Aalto-universitetets campusbibliotek i Otnäs renoverades 2015-16 och byggnaden fick namnet Harald Herlin –lärcentret. Samtidigt byttes namnet från Aalto-universitetets bibliotek till Lärcentret vid Aalto-universitetet.

Biblioteksservicen är fortfarande en del av vår kärnverksamhet, men i de nya utrymmena kan du också banda en videopresentation (Videostudion), bekanta dig med virtuell verklighet (VR-rummet), samt mycket annat.

Lärcentrets introduktion för de nya studerande

Nya studeranden kan bekanta sig med Lärcentret och dess tjänster genom att göra övningar i informationssökning, som en del av förhandsintroduktionen redan innan studierna inleds. Under introduktionsveckan bekantar sig studeranden fysiskt med Lärcentret genom gruppbesök.

Kontaktuppgifter till Harald Herlin -lärcentret

Utrymmen

 I Harald Herlin -lärcentret finns det många olika utrymmen, t.ex.:

Boka utrymmen: Aalto Space App

 

Utskrifter, kopior, arbetsstationer, nätanslutning

I Harald Herlin -lärcentret kan du: