Skip to Main Content

Avoin tiede ja kuvien käyttö: Avoimet kuva-aineistot

Avoimet kuva-aineistot

Tässä osiossa on koottuna avoimesti verkossa käytettävissä olevia kuvatietokantoja ja kuvatiedonlähteitä. Lisäksi korkeakouluilla voi olla lisensoituja kuvatietokantoja, joiden käyttö on mahdollista organisaation verkossa tai käyttäjätunnuksella.

Kuva-aineistoja on tarjolla monipuolisista aiheista ja aloilta laajoissa muistiorganisaatioiden tietokannoissa, ja monet näistä sisältävät myös Creative Commons-lisensoitua aineistoa, jota on helppo hyödyntää opetuksessa, opiskelussa tai tutkimuksessa. Oheisessa listassa aineistot, joissa on sydämen kuva ♥ sisältävät joko kokonaan avoimeen käyttöön tai osittain avoimeen käyttöön lisensoitua aineistoa.

On hyvä muistaa, että tavanomaiset hakukoneet eivät löydä näiden tietokantojen aineistoa, joten aineiston etisimiseen on käytettävä tietokantojen omia käyttöliittymiä. Digitoituja kultuuriperinnön aineistoja on tarjolla sekä yksittäisten museoiden, arkistojen ja kirjastojen omissa kuvatietokannoissa tai useiden organisaatioiden yhteisissä laajemmissa verkkopalveluissa.  Suomessa digitoitua kulttuuriperintöä on saatavilla laajimmin Finna-palvelusta, kun taas eurooppalaista aineistoa on tarjolla Europeanasta.

Tutustu aina kunkin palvelun ja yksittäisen kuvan käyttöoikeuksiin tarkasti, jotta määritellyt oikeudet riittävät omaan käyttötarkoitukseesi.

Kansallisgalleria

Hugo Simberg (1873–1917): The Wounded Angel / Haavoittunut enkeli

Avoimet kuva-aineistot