Skip to Main Content

Avoin tiede ja kuvien käyttö: Creative Commons eli CC-lisenssit

CC-lisensiointi

Creative Commons (CC) -käyttölupien avulla tekijänoikeudenhaltija voi ilmaista ehdot, joilla hän saattaa teoksensa muiden käytettäväksi. Uusin CC 4.0 -lisenssijärjestelmä on maailmanlaajuisesti sovellettavissa, joka ottaa huomioon myös luettelo- ja tietokantasuojan. Se muodostuu neljästä yhdisteltävissä olevasta kriteeristä, jotka määrittelevät teoksen käyttöä: 

 

 

Nimeä (BY) Tekijän nimi on mainittava. Teosta käytettäessä on ilmaistava sen tekijä tai nimimerkki. Nimeä BY -lisenssi on aina osa jokaista lisenssiyhdistelmää.


 Ei kaupallinen (NC) Ei kaupalliseen käyttöön. Tekijänoikeudenhaltijalta on pyydettävä lupa, jos teoksen käytön tavoitteena on taloudellinen hyöty.


 

Ei Muutoksia (ND) Ei saa muokata. Tekijänoikeudenhaltijalta on pyydettävä lupa teoksen muuntamiseen tai hyödyntämiseen vain osittain.


 

Jaa Samoin (SA) Jaettava samalla lisenssillä. Muunnellun johdannaistyön voi jakaa ainoastaan samalla lisenssillä kuin alkuperäisessä teoksessa.


Näistä neljästä lisenssistä yhdistelemällä muodostuu kuusi Creative Commons -lisenssiä:

 BY Nimeä


 BY-SA Nimeä-JaaSamoin


 BY-ND Nimeä-EiMuutoksia


 BY-NC Nimeä-EiKaupallinen


 BY-NC-SA Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin


 BY-NC-ND Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia


Lisäksi tekijänoikeuksista vapaa aineisto merkitään seuraavasti (tekijänoikeuden suoja-aika erääntynyt tai kaikista oikeuksista luovuttu):

 Public Domain / CC0 


Creative Commons -lisensoituja aineistoja käytettäessä on aina mainittava tekijä, lisenssi ja verkko-osoite, josta se on otettu (paitsi Public Domain / CC0-lisenssillä). Tiedot voi lisätä kuvan yhteyteen kuvatekstinä, mutta tarpeen mukaan useammista kuvista voi muodostaa kuvaluettelon aineiston alkuun tai loppuun.