Skip to main content

Lärcentret för de nya studerandena: Oppimiskeskus uudelle opiskelijalle

Bibliotekskort

Fyll i nätblanketten för ditt bibliotekskort. Du kan sedan hämta bibliotekskortet från någon av våra servicepunkter genom att identifiera dig med ett id-kort försett med foto.

Kom ihåg att meddela förändringar i dina person- och kontaktuppgifter direkt till Lärcentret. OBS! De förändringar, som gjorts inom universitetet  förmedlas inte till Lärcentret.

Med bibliotekskortet kan du:

  • låna tryckta böcker
  • reservera böcker i  Aalto-Finna, som du kan låna när du fått ett ankomstmeddelande
  • förnya dina lån via Aalto-Finna
  • låna passerkort  (finns till höger nere på sidan, som öppnas via länken )

Kursböcker

Alla kursböcker hittas i Aalto-Finna.

E-böcker

Alla e-böcker finns i Aalto-universitetets nätverk och du kan läsa dem med hjälp av din Aalto-identifikation varifrån och när som helst.

Tryckta böcker

  • Kursböcker: lånetid  2 veckor
  • Snabblån: 24 timmar

Det finns mera information om användningen och sökningen av kursböcker från de finskspåkiga videoklippen .

Mera information om anskaffat material (böcker, tidskrifter, databaser m.fl.) finns i de  ämnesspecifika guiderna, som finns på finska och engelska.

Välkommen till Lärcentret

Aalto-universitetets campusbibliotek i Otnäs renoverades 2015-16 och byggnaden fick namnet Harald Herlin –lärcentret. Samtidigt byttes namnet från Aalto-universitetets bibliotek till Lärcentret vid Aalto-universitetet.

Biblioteksservicen är fortfarande en del av vår kärnverksamhet, men i de nya utrymmena kan du också banda en videopresentation (Videostudion), bekanta dig med virtuell verklighet (VR-rummet), samt mycket annat.

Kandidatprogrammens orienteringskurser för de nya studerande: Lärcentrets andel

Lärcentrets andel består av följande delar:

  • Informationssökning som en del av studierna (introduktion)
  • Övningsuppgift i att lokalisera och söka information (MyCourses -lärplatform)
  • Bekanta dig med Lärcentret (gruppbesök)

Övningsuppgiften hittar du från din egen kurs MyCourses-sidor. Övningsuppgiften är en obligatorisk del av kurserna.

Kontaktuppgifter till Harald Herlin -lärcentret

Utrymmen

 I Harald Herlin -lärcentret finns det många olika utrymmen, t.ex.:

Alla utrymmen

 

Utskrifter, kopior, arbetsstationer, nätanslutning

I Harald Herlin -lärcentret kan du: