Skip to main content

Kauppatieteiden opas: Tutkimusmenetelmäoppaat

Gradu- ja menetelmäoppaat

Painettuja ja elektronisia tutkimusmenetelmäkirjoja voi hakea Aalto-Finna-tiedonhakuportaalista. Aalto-Finnaan on monista kirjoista tallennettu kirjan sisällysluettelo, johon haut voi myös kohdistaa.

Lainattavat menetelmäoppaat on sijoitettu Oppimiskeskuksen 1. kerrokseen.

Käytettävissä on myös SAGE Research Methods, joka sisältää tutkimusmenetelmätietoa elektronisessa muodossa.

Lisätietoa SAGE Research Methods'ista (englanniksi).

 

 

Tietokantoja

biz_metodit

Apua kirjoitusprosessiin

 • MOT Proofing
  • englannin kieliopin ja kielen tarkistin
 • Kielijelppi 
  • Helsingin yliopiston Kielikeskuksen tekemä verkko-opas äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän opiskelun ja opetuksen tueksi
 • Kielitoimiston sanakirja
  • Kotimaisten kielten keskuksessa laadittu suomen yleiskielen sanakirja, joka antaa tietoa nykysuomen sanojen merkityksistä, käytöstä ja tyylisävyistä samoin kuin taivutuksesta ja oikeinkirjoituksesta.
 • Kielitoimiston ohjepankki
  • Vastauksia monenlaisiin oikeinkirjoitusta, kielioppia ja nimiä koskeviin kysymyksiin
 • Kielikello-lehden arkisto
  • Kotimaisten kielten keskuksen lehdessä julkaistuja artikkeleita ja suosituksia mm. oikeinkirjoitukseen
 • Turnitin 
  • Aalto-yliopiston Turnitin wikin ”Taitava kirjoittaminen ja plagioinnin välttäminen”
 • Tieteellisen viittaamisen opas