Skip to main content

Tieteellinen viittaaminen: Yleistä

Viitteidenhallintaohjelmia

Viitteidenhallintaohjelmia on lukuisia erilaisia, esimerkiksi:
• RefWorks (verkkopohjainen, ilmainen Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle)
• Mendeley, Zotero, CiteULike, JabRef (ilmaisia rajoitetusti)
• EndNote, Citavi, ProCite, RefManager (maksullisia)
 
Eri ohjelmista on tehty vertailu mm. Wikipediassa.

Viitteidenhallintaohjelmat

Viitteidenhallintaohjelmat on tehty helpottamaan lähdeviitteiden poimintaa, hallintaa ja muotoilua. Ohjelmia kannattaa käyttää, jos viitteitä on runsaasti.
Ennen kuin ohjelmia alkaa käyttää, on kuitenkin tärkeää hallita lähdeviitteiden teon periaatteet ja säännöt, sillä ohjelmilla tehtyjä viitteitä joutuu usein korjaamaan manuaalisesti.

Mitä hyötyä?

• Hakutulokset voi tallentaa yhteen paikkaan, jossa niitä voidaan jatkossa työstää
• Ohjelmat muokkaavat tekstiviitteet automaattisesti
• Kirjallisuusviitteet eli lähdeluettelo voidaan tulostaa automaattisesti monen eri järjestelmän mukaan, mm. BibteX, Harvard, ISO 690-2