Skip to main content

Tieteellinen viittaaminen: RefWorks-ohjelma

RefWorks

Oppimiskeskus on hankkinut RefWorks -viitteidenhallintaohjelmiston Aalto-yliopiston opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muun henkilökunnan käyttöön.
RefWorks on myös integroitu esimerkiksi Aalto-Finna-tiedonhakuportaaliin.

RefWorks on kätevä työkalu lähdeviitteiden hallinnointiin. Viitteiden kerääminen, järjestäminen ja lähdeluettelon luominen käyvät helposti. Ohjelmalla voi:

  • järjestää ja luoda oman henkilökohtaisen online-viitetietokannan
  • muotoilla lähdeluettelon ja tekstiviitteet automaattisesti monen eri säännöstön mukaan
  • siirtää viitetietoja useista viitetietokannoista suoraan, siirtää viitetietoja tekstitiedostoksi tallennuksen jälkeen tai tallentaa tiedot valmiin lomakkeen avulla omaan tietokantaan
  • lisätä viitteisiin liitetiedostoja ja omia muistiinpanoja
  • etsiä tallentamiaan viitteitä tekijän, kuvailutermin ja sarjajulkaisun nimen mukaan

Tekstiviitteiden tekeminen onnistuu RefWorksin mukana tulevalla Write-N-Cite-työkalulla. RefWorks toimii selaimella ja viitteet tallentuvat palveluntarjoajan palvelimelle (USA:ssa).

Rekisteröityminen ja kirjautuminen

Huom. Rekisteröityminen on tehtävä Aalto-yliopiston kiinteässä ip-verkossa olevalla koneella. 

  1. Mene sivulle http://libproxy.aalto.fi/login?url=http://www.refworks.com/Refworks/.
  2. Valitse Sign up for a New Account.
  3. Kirjoita pyydetyt tiedot (mm. nimi, sähköpostiosoite ja haluamasi käyttäjätunnus ja salasana).
  4. Rekisteröidyttyäsi voit aloittaa RefWorksin käytön.

Tekstiviitteiden ja lähdeluettelon teko Write-N-Cite -ohjelmalla

Write-N-Cite -ohjelma toimii yhdessä Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelman kanssa. Se huolehtii siitä, että tekstiviitteet ja lähdeluettelo ovat valitun järjestelmän mukaisia. Write-N-Cite -ohjelma on osana Microsoftin Word-ohjelmaa kaikilla Aalto-yliopiston IT-palvelukeskuksen ylläpitämillä koneilla. Omalle koneelle asennettava ohjelma löytyy RefWorksistä Help-alasvetovalikosta.

Ohjelmaan voi kirjautua kahdella tavalla: RefWorks-käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai omalla Write-N-Cite -käyttäjäkoodilla, joka löytyy RefWorksistä -> Tools -> Write-N-Cite.

Haluamasi viittaustyylin saat kohdasta Style. Tekstiviite lisätään kohdasta Insert Citation. Lähdeluettelo tehdään kohdassa Bibliography Options. Lisäohjeita löytyy RefWorksin Help-alasvetovalikosta.

Write-N-Cite

• Toimii yhdessä Microsoft Wordin kanssa
• Ylläpitää valitun viittausjärjestelmän mukaisia tekstiviitteitä ja lähdeluetteloa
• It-palvelukeskuksen ylläpitämillä tietokoneilla
• Asennettavissa kotikoneelle RefWorksin sivuilta

RefWorks

• Useimmissa tietokannoissa on jo RefWorks-kuvake, jolla viitteet saadaan helposti siirrettyä RefWorksiin
• Jos kuvaketta ei ole, katso ohjeet: RefWorks / Help / Launch Help File
• Paljon itseopiskeluaineistoa

RefWorks-neuvonta

RefWorksin käyttöön liittyvissä kysymyksissä neuvoo:

Kirsi Heino
kirsi.heino@aalto.fi